ป้ายกำกับ: ยาคุมฮอร์โมนต่ำมาก

ยาคุมประเภทฮอร์โมนต่ำมาก
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES etc

ยาคุมประเภทฮอร์โมนต่ำมาก

แนะนำยาคุมที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจน “เอทธินิล เอสตราไดออล” เม็ดละ 0.015 – 0.020 มิลลิกรัม โดยจัดแบ่งเป็น 5 กลุ่มตามสูตรยาที่ใช้

ยาคุมฮอร์โมนต่ำมาก ราคาไม่เกิน 150 บาท
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES etc

ยาคุมฮอร์โมนต่ำมาก ราคาไม่เกิน 150 บาท

แนะนำยาคุมฮอร์โมนต่ำมาก (Ultra low dose pills) ที่มีราคาไม่เกิน 150 บาท จำนวน 13 ยี่ห้อ โดยจัดแบ่งตามสูตรยา และเรียงลำดับตามราคา เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่มีงบจำกัด

ยาคุมเฮอร์ซ
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “เฮอร์ซ” (Herz)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมเฮอร์ซ (Herz) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ

ยาคุมคลาเรนซ์28
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “คลาเรนซ์ 28” (Clarenz 28)

แนะนำข้อมูลทั่วไป เช่น รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาจำหน่าย ของยาคุมคลาเรนซ์ 28 (Clarenz 28)

ยาคุมคลาเรนซ์
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “คลาเรนซ์” (Clarenz)

แนะนำข้อมูลทั่วไป เช่น รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาจำหน่าย ของยาคุมคลาเรนซ์ (Clarenz)

ยาคุมไลน่า
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “ไลน่า” (Lina)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมไลน่า (Lina) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ