ป้ายกำกับ: ยาคุมแบบ 21 เม็ด

ยาคุมพรีม
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “พรีม” (Preme)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมพรีม (Preme) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ

ยาคุมเมลลิแอน
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “เมลลิแอน” (Meliane)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมเมลลิแอน (Meliane) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ

ยาคุมมาโนแอน
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “มาโนแอน” (Manoane)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมมาโนแอน (Manoane) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ

ยาคุมคาเมลล่า
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “คาเมลล่า” (Camella)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมคาเมลล่า (Camella) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ

ยาคุมบี-เลดี้
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “บี-เลดี้” (B-Lady)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมบี-เลดี้ (B-Lady) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ

ยาคุมดิออร์รา 21
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “ดิออร์รา 21” (Diora 21)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมดิออร์รา 21 (Diora 21) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ