ป้ายกำกับ: ยาคุมแบบ 21 เม็ด

ยาคุมโลล่า
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “โลล่า” (Lola)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมโลล่า (Lola) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ

ยาคุมเดอมูท
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “เดอมูท” (Dermooth)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมเดอมูท (Dermooth) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ

ยาคุมเมอซิลอน
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “เมอซิลอน” (Mercilon)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมเมอซิลอน (Mercilon) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ

ยาคุมไดแอน โฉมใหม่
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “ไดแอน-35” (Diane-35)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมไดแอน-35 (Diane-35) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ

ยาคุมเลสซิลอน 21
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “เลสซิลอน 21” (Lescilon 21)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมเลสซิลอน 21 (Lescilon 21) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ

ยาคุมแอนนี
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “แอนนี” (Annie)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมแอนนี (Annie) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ