ป้ายกำกับ: ยาคุมแบบ 21 เม็ด

ยาคุมชาริว่า
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “ชาริว่า” (Chariva)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมชาริว่า (Chariva) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ

ยาคุมเฮเลน
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “เฮเลน” (Helen)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมเฮเลน (Helen) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ

ยาคุมมาร์เกร็ต พิงค์
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “มาร์เกร็ต พิงค์” (Margret Pink)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมมาร์เกร็ต พิงค์ (Margret pink) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ

ยาคุมนอร์เกสเต้
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “นอร์เกสเต้” (Norgeste)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมนอร์เกสเต้ (Norgeste) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ

ยาคุมนีน่า
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “นีน่า” (Nina)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมนีน่า (Nina) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ

ยาคุมมินนี่
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “มินนี่” (Minny)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมมินนี่ (Minny) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ