ป้ายกำกับ: วิธีรับประทานยาคุมฉุกเฉิน

5 สาเหตุที่ใช้ยาคุมฉุกเฉินไม่ได้ผล
Posted in EMERGENCY CONTRACEPTION

5 สาเหตุที่ใช้ยาคุมฉุกเฉินไม่ได้ผล

สาเหตุที่ทำให้ใช้ยาคุมฉุกเฉินชนิดตัวยาลีโวนอร์เจสเทรล (LNG-EC) ไม่ได้ผล รวมถึงวิธีป้องกันและแก้ไข

โพสต์ 1 ฟอร์ต
Posted in EMERGENCY CONTRACEPTION

วิธีรับประทานยาคุม “โพสต์ 1 ฟอร์ต” (Post 1 forte)

ยาคุมฉุกเฉินแบบ 1 เม็ด ยี่ห้อ “โพสต์ 1 ฟอร์ต” มีวิธีการใช้ และข้อควรระวังใดบ้าง

รีโวค-1.5
Posted in EMERGENCY CONTRACEPTION

วิธีรับประทานยาคุม “รีโวค-1.5” (Revoke-1.5)

ยาคุมฉุกเฉินแบบ 1 เม็ด ยี่ห้อ “รีโวค-1.5” มีวิธีการใช้ และข้อควรระวังใดบ้าง

เปลี่ยนยาคุมธรรมดามาใช้คุมฉุกเฉิน
Posted in EMERGENCY CONTRACEPTION

เปลี่ยนยาคุมธรรมดามาใช้คุมฉุกเฉิน

“ยาคุมธรรมดา” ใช้คุมกำเนิดฉุกเฉินได้หรือไม่ และต้องใช้อย่างไร แล้วประสิทธิภาพ รวมถึงผลข้างเคียง จะแตกต่างจาก “ยาคุมฉุกเฉิน” หรือเปล่า

มาดอนน่า วัน
Posted in EMERGENCY CONTRACEPTION

วิธีรับประทานยาคุม “มาดอนน่า วัน” (Madonna one)

ยาคุมฉุกเฉินแบบ 1 เม็ด ยี่ห้อ “มาดอนน่า วัน” มีวิธีการใช้ และข้อควรระวังใดบ้าง

เอ-โพสน็อกซ์
Posted in EMERGENCY CONTRACEPTION

วิธีรับประทานยาคุม “เอ-โพสน็อกซ์” (A-Posnox)

ยาคุมฉุกเฉินแบบ 2 เม็ด ยี่ห้อ “เอ-โพสน็อกซ์” มีวิธีการใช้ และข้อควรระวังใดบ้าง