ป้ายกำกับ: วิธีรับประทานยาคุมฉุกเฉิน

มาดอนน่า วัน
Posted in EMERGENCY CONTRACEPTION

วิธีรับประทานยาคุม “มาดอนน่า วัน” (Madonna one)

ยาคุมฉุกเฉินแบบ 1 เม็ด ยี่ห้อ “มาดอนน่า วัน” มีวิธีการใช้ และข้อควรระวังใดบ้าง

เอ-โพสน็อกซ์
Posted in EMERGENCY CONTRACEPTION

วิธีรับประทานยาคุม “เอ-โพสน็อกซ์” (A-Posnox)

ยาคุมฉุกเฉินแบบ 2 เม็ด ยี่ห้อ “เอ-โพสน็อกซ์” มีวิธีการใช้ และข้อควรระวังใดบ้าง

Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES etc

ถ่ายเหลวหลังกินยาคุม

หากถ่าย/ถ่ายเหลว หลังรับประทานยาคุมรายเดือน หรือหลังรับประทานยาคุมฉุกเฉิน จะลดประสิทธิภาพของยาคุมหรือไม่ และต้องแก้ไขอย่างไรหรือเปล่า

วิธีรับประทานยาคุมแจนนี่
Posted in EMERGENCY CONTRACEPTION

วิธีรับประทานยาคุม “แจนนี่” (Janny)

ยาคุมฉุกเฉินแบบ 2 เม็ด ยี่ห้อ “แจนนี่” มีวิธีการใช้ และข้อควรระวังใดบ้าง

วิธีรับประทานยาคุมแทนซีวัน
Posted in EMERGENCY CONTRACEPTION

วิธีรับประทานยาคุม “แทนซี วัน” (Tansy one)

หากจำเป็นจะต้องคุมกำเนิดฉุกเฉิน ควรรับประทานยาคุมแทนซีวันอย่างไร จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการลดความเสี่ยงของการตั้งครรภ์

วิธีรับประทานยาคุมเมเปิ้ลฟอร์ท
Posted in EMERGENCY CONTRACEPTION

วิธีรับประทานยาคุม “เมเปิ้ล ฟอร์ท” (Maple forte)

ควรรับประทานยาคุมฉุกเฉิน “เมเปิ้ล ฟอร์ท” อย่างไร จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการลดความเสี่ยงจากการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์