ป้ายกำกับ: วิธีรับประทานยาคุมฉุกเฉิน

วิธีรับประทานยาคุมเลดี้นอร์
Posted in EMERGENCY CONTRACEPTION

วิธีรับประทานยาคุม “เลดี้นอร์” (Ladynore)

ควรรับประทานยาคุมฉุกเฉิน “เลดี้นอร์” อย่างไร จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการลดความเสี่ยงจากการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์

วิธีรับประทานยาคุมแอปคาร์ นอร์แพก
Posted in EMERGENCY CONTRACEPTION

วิธีรับประทานยาคุม “แอปคาร์ นอร์แพก” (ABCA NORPAK)

แนะนำการใช้ยาคุมฉุกเฉินชนิด 2 เม็ด ยี่ห้อ “แอปคาร์ นอร์แพก” เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการลดความเสี่ยงจากการตั้งครรภ์ไม่พร้อม

วิธีรับประทานยาคุมแมรี่พิงค์
Posted in EMERGENCY CONTRACEPTION

วิธีรับประทานยาคุม “แมรี่ พิงค์” (Mary pink)

แนะนำวิธีการรับประทานยาคุมฉุกเฉินยี่ห้อ “แมรี่ พิงค์” เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการลดความเสี่ยงจากการตั้งครรภ์ไม่พร้อม

วิธีรับประทานยาคุมมาดอนน่า
Posted in EMERGENCY CONTRACEPTION

วิธีรับประทานยาคุม “มาดอนน่า” (Madonna)

ควรจะรับประทานยาคุมฉุกเฉินยี่ห้อมาดอนน่าอย่างไร จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการลดความเสี่ยงจากการตั้งครรภ์ไม่พร้อม

วิธีรับประทานยาคุมโพสตินอร์
Posted in EMERGENCY CONTRACEPTION

วิธีรับประทานยาคุม “โพสตินอร์” (Postinor)

หากจำเป็นจะต้องคุมกำเนิดฉุกเฉิน ควรรับประทานยาคุมโพสตินอร์อย่างไร จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการลดความเสี่ยงของการตั้งครรภ์