ป้ายกำกับ: meliane

ลืมต่อยาคุมเมลลิแอนแผงใหม่
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES late

ลืมต่อ “เมลลิแอน” แผงใหม่

หากต่อยาคุมเมลลิแอนแผงใหม่ช้ากว่ากำหนด จะมีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องหรือไม่ และควรแก้ไขอย่างไร

ลืมรับประทานยาคุมเมลลิแอน
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES missed

ลืมกินยาคุม “เมลลิแอน”

หากลืมรับประทานยาคุมเมลลิแอน จะยังมีผลคุมกำเนิดอยู่หรือไม่ และควรแก้ไขอย่างไร

Posted in 2types CONTRACEPTIVE CHOICES

ยาคุม “เมลลิแอน” (Meliane) และ “เมลลิแอน อีดี” (Meliane ED)

เปรียบเทียบรูปแบบและวิธีใช้ของ “เมลลิแอน” และ “เมลลิแอน อีดี”, แนะนำวิธีการต่อแผงใหม่ในกรณีที่เปลี่ยนรูปแบบยาคุม และเคล็ดลับในการใช้ให้ถูกต้อง

ยาคุมที่ใช้แทนเมลลิแอนได้
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES same

หาซื้อ Meliane ไม่ได้… จะใช้อะไรแทน?!?

แนะนำยี่ห้อยาคุมที่สามารถใช้แทน “เมลลิแอน” ได้ พร้อมรายละเอียดการใช้ที่อาจเหมือนหรือแตกต่างกัน

ยาคุมเมลลิแอน
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “เมลลิแอน” (Meliane)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมเมลลิแอน (Meliane) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ

การใช้ยาคุมเมลลิแอน
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES use

วิธีรับประทานยาคุม “เมลลิแอน” (Meliane)

ยาคุมเมลลิแอน ควรจะเริ่มรับประทานเม็ดยาที่ตำแหน่งใดในแผง และเรียงลำดับการใช้อย่างไร รวมถึงเมื่อรับประทานหมดแล้วจะต้องต่อแผงใหม่อย่างไร