วิธีรับประทานยาคุม “เมลลิแอน” (Meliane)

การใช้ยาคุมเมลลิแอน

                ยาคุม “เมลลิแอน” มีเม็ดยาสีขาวอยู่ในแผงรวมทั้งหมด 21 เม็ด ซึ่งแต่ละเม็ดมีตัวยาฮอร์โมนเหมือนกันค่ะ นั่นคือ Ethinyl estradiol 0.020 มิลลิกรัม และ Gestodene 0.075 มิลลิกรัม

                ดังนั้น จะใช้เม็ดใดก่อนหรือหลังก็ให้ผลไม่แตกต่างกันนะคะ

                อย่างไรก็ตาม แนะนำให้ใช้ถูกต้องตามลำดับที่ระบุไว้ในแผงยา เพื่อป้องกันการรับประทานซ้ำซ้อนเกินขนาด รวมถึงเพื่อให้ทราบและแก้ไขได้ง่ายหากลืมรับประทานยานะคะ

 

                ซึ่งในแผงยาคุม “เมลลิแอน” จะมี “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” ระบุไว้ ได้แก่ จ (วันจันทร์), อ (วันอังคาร), พ (วันพุธ), พฤ (วันพฤหัสบดี), ศ (วันศุกร์), ส (วันเสาร์) และ อา (วันอาทิตย์)

                ผู้ใช้ควรตรวจสอบ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์”  ที่ระบุไว้ในแผงทุก ๆ ครั้งก่อนที่จะแกะเม็ดยามารับประทาน และใช้ให้ตรงกับวันที่รับประทานจริง

                เมื่อใช้ถูกต้องและต่อเนื่องกันทุกวันจนครบ 21 เม็ด ก็ให้เว้นว่าง 7 วันก่อนต่อยาคุมแผงใหม่ค่ะ

 

                ยกตัวอย่างเช่น ถ้าผู้อ่านเริ่มรับประทานยาคุมแผงนี้ในวันพฤหัสบดี ก็ให้แกะเม็ดยา “พฤ” มาใช้เป็นเม็ดแรกของแผง โดยจะเริ่มใช้ที่ตำแหน่งใดก็ได้ใน 3 ตำแหน่งตามภาพตัวอย่าง จากนั้นก็ให้รับประทานต่อวันละ 1 เม็ดตามลำดับที่เลือกไปจนครบทั้ง 21 เม็ดนะคะ

                หลังจากที่ใช้ยาคุม “เมลลิแอน” ไปจนครบทั้ง 21 เม็ดแล้ว ให้เว้นว่าง 7 วันก่อนต่อยาคุมแผงใหม่ และหากไม่มีการตั้งครรภ์ก็ควรจะมีประจำเดือนมาในช่วงที่เว้นว่าง โดยมักจะมาประมาณวันที่ 3 หรือ 4 ของการเว้นว่าง แต่ก็อาจคลาดเคลื่อนจากนั้นเล็กน้อย

                เมื่อมีประจำเดือนมาแล้วก็ถือว่าไม่มีความเสี่ยงที่จะตั้งครรภ์ เว้นว่างครบ 7 วันแล้วก็ต่อยาคุมแผงใหม่ได้เลย ซึ่งหากต่อยาคุมตรงตามกำหนดก็จะถือว่ามีผลคุมกำเนิดที่ต่อเนื่องกันทุกวันค่ะ