หมวดหมู่: CONTRACEPTIVE CHOICES

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมกำเนิด และทางเลือกอื่น ๆ ในการป้องกันการตั้งครรภ์

Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES wrong

กินยาคุม “แอนนี” ย้อนศร

ควรแก้ไขอย่างไรหากเผลอรับประทานยาคุมแอนนีย้อนศร หรือแกะเม็ดยามาใช้ผิดตำแหน่ง

Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES wrong

กินยาคุม “บี-เลดี้” ย้อนศร

ควรแก้ไขอย่างไรหากเผลอรับประทานยาคุม “บี-เลดี้” ย้อนศร หรือแกะเม็ดยามาใช้ผิดตำแหน่ง

Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES wrong

กินยาคุม “บีริซ” ย้อนศร

ควรแก้ไขอย่างไรหากเผลอรับประทานยาคุมบีริซย้อนศร หรือแกะเม็ดยามาใช้ผิดตำแหน่ง

วิธีรับประทานยาคุมลอร่า35
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES wrong

กินยาคุม “ลอร่า-35” ย้อนศร

ควรแก้ไขอย่างไรหากเผลอรับประทานยาคุม “ลอร่า-35” ย้อนศร หรือแกะเม็ดยามาใช้ผิดตำแหน่ง

วิธีรับประทานยาคุมมาเกร็ตพิงค์
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES wrong

กินยาคุม “มาร์เกร็ต พิงค์” ย้อนศร

ควรแก้ไขอย่างไรหากเผลอรับประทานยาคุม “มาร์เกร็ต พิงค์” ย้อนศร หรือแกะเม็ดยามาใช้ผิดตำแหน่ง

วิธีรับประทานยาคุมไซโคลเม็กซ์-20
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES wrong

กินยาคุม “ไซโคลเม็กซ์-20” ย้อนศร

ควรแก้ไขอย่างไรหากเผลอรับประทานยาคุม “ไซโคลเม็กซ์-20” ย้อนศร หรือแกะเม็ดยามาใช้ผิดตำแหน่ง