วิธีรับประทานยาคุม “ออยเลซ” (Oilezz)

ปรับปรุงล่าสุด 24 พฤษภาคม 2023

                “ออยเลซ” เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 22 เม็ด ที่มีการปรับฮอร์โมนเป็นสองระดับ (Biphasic) โดยเม็ดยาสีฟ้าในลำดับที่ 1 – 7 มีฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol เม็ดละ 0.040 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Desogestrel อีกเม็ดละ 0.025 มิลลิกรัม

                และเม็ดยาสีขาวในลำดับที่ 8 – 22 มีฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol เม็ดละ 0.030 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Desogestrel อีกเม็ดละ 0.125 มิลลิกรัมค่ะ

 

                วิธีรับประทานยาคุม “ออยเลซ” ให้เรียงตาม “ตัวเลขลำดับการใช้” จากหมายเลข 1 ไปจนถึงหมายเลข 22 นะคะ

รับประทานออยเลซโดยเริ่มจากเม็ดยาหมายเลข 1 แล้วใช้ต่อวันละเม็ดตามลำดับ ไปจนถึงเม็ดยาหมายเลข 22

                นั่นคือ ไม่ว่าจะเริ่มใช้ยาคุมแผงนี้ตรงกับวันที่เท่าไหร่ในปฏิทินก็ตาม ก็ให้แกะ “เม็ดยาหมายเลข 1” ในแผงมาใช้ก่อนเสมอ

 

                และทำเครื่องหมายแสดงวันเริ่มต้นรับประทานยา ด้วยการทำให้แผ่นอลูมิเนียมสีเขียวบริเวณด้านล่างทะลุ ในตำแหน่งที่ตรงกับวันที่รับประทาน “เม็ดยาหมายเลข 1”

                โดย…

  • ตัวย่อ MO (Monday) หมายถึง วันจันทร์
  • ตัวย่อ TU (Tuesday) หมายถึง วันอังคาร
  • ตัวย่อ WE (Wednesday) หมายถึง วันพุธ
  • ตัวย่อ TH (Thursday) หมายถึง วันพฤหัสบดี
  • ตัวย่อ FR (Friday) หมายถึง วันศุกร์
  • ตัวย่อ SA (Saturday) หมายถึง วันเสาร์
  • ตัวย่อ SU (Sunday) หมายถึง วันอาทิตย์

ทำเครื่องหมายแสดงวันเริ่มต้นรับประทาน

                หลังจากนั้น ก็รับประทานต่อวันละเม็ดตามลำดับไปเรื่อย ๆ จนถึง “เม็ดยาหมายเลข 22” ซึ่งเป็นเม็ดสุดท้ายในแผง

 

                การทำเครื่องหมายแสดงวันเริ่มต้นรับประทานยา จะช่วยให้สามารถตรวจสอบประจำวันได้ง่าย ว่าเม็ดยาที่กำลังจะรับประทานตามลำดับนั้นตรงกับวันที่ต้องรับประทานจริงหรือไม่

                เช่น ถ้าเริ่มรับประทาน “เม็ดยาหมายเลข 1” ในวันอังคาร ก็ดันแผงยา (หรืออาจใช้ปลายปากกาเจาะ) ตรงช่อง TU ให้ทะลุ

 

                ซึ่งการทำเครื่องหมายดังกล่าว ไม่เพียงช่วยเตือนความจำว่า วันที่รับประทานเม็ดแรกของแผงนี้ตรงกับวันอังคาร แต่ยังบอกให้ผู้ใช้ทราบว่า วันที่รับประทานเม็ดแรกของแถวอื่น ๆ ได้แก่ “เม็ดยาหมายเลข 8” ในแถวที่สอง, “เม็ดยาหมายเลข 15” ในแถวที่สาม และ “เม็ดยาหมายเลข 22” ในแถวสุดท้าย ก็ควรจะตรงกับวันอังคารเช่นกัน

                จึงนำไปใช้ไล่ลำดับเม็ดยาอื่น ๆ ในแถวได้ค่ะ เช่น หากเม็ดแรกของแถวตรงกับวันอังคาร เม็ดยาลำดับที่ 2 – 7 ของแถว ก็จะตรงกับวันพุธ – พฤหัสบดี – ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์ ตามลำดับ

 

                การตรวจสอบทุกครั้งก่อนที่จะแกะยามารับประทาน และรับประทานทันทีที่แกะเม็ดยาออกมาจากแผง จะช่วยป้องกันการรับประทานซ้ำซ้อนเกินขนาด หรือทำให้ทราบปัญหาและแก้ไขได้โดยเร็วเมื่อลืมรับประทานยา

 

                เมื่อรับประทาน “ออยเลซ” ครบทั้ง 22 เม็ดแล้ว ก็ให้เว้นว่าง 6 วันเพื่อเป็นช่วงปลอดฮอร์โมน ก่อนที่จะต่อยาคุมแผงใหม่

                จึงต่างจากยาคุมยี่ห้ออื่น ๆ ที่เป็นแบบ 21 เม็ด ที่เมื่อรับประทานหมดแผงแล้วต้องเว้นว่าง 7 วันนะคะ

 

                หากรับประทานยาคุม “ออยเลซ” ถูกต้องและไม่มีการตั้งครรภ์ ผู้ใช้ก็ควรจะมีประจำเดือนมาในช่วงที่เว้นว่างดังกล่าว โดยมักจะมาประมาณวันที่ 3 หรือ 4 ของการเว้นว่าง หรืออาจคลาดเคลื่อนจากนั้นเล็กน้อย

                เมื่อมีประจำเดือนมาก็ถือว่าไม่มีการตั้งครรภ์ เว้นว่างครบ 6 วันแล้วก็ให้ต่อยาคุมแผงใหม่ในวันที่ 7 ของการเว้นว่าง หากต่อยาคุมถูกต้องตรงตามกำหนดก็ถือว่ามีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องกันทุกวัน

 

                แต่การที่ต้องเว้นว่างระหว่างที่รอต่อยาคุมแผงใหม่ อาจทำให้ผู้ใช้บางรายต่อยาคุมแผงใหม่ช้า หรือสับสนว่าควรต่อยาคุมแผงใหม่เมื่อไหร่

                หลักการจำง่าย ๆ ก็คือ หากใช้ยาคุมถูกต้องและครบถ้วน วันที่เริ่มรับประทานเม็ดแรกของแต่ละแผง ควรจะตรงกับวันเดียวกันของสัปดาห์ค่ะ

 

                จากตัวอย่างข้างต้น หากเริ่มรับประทาน “เม็ดยาหมายเลข 1” ซึ่งเป็นเม็ดแรกของแผงในวันอังคาร

                วันที่รับประทาน “เม็ดยาหมายเลข 22” ซึ่งเป็นทั้งเม็ดแรกของแถวที่สี่ และถือเป็นเม็ดสุดท้ายของแผง ก็จะตรงกับวันอังคารเช่นกัน

                จากนั้นก็เว้นว่าง 6 วัน ได้แก่ วันพุธ – พฤหัสบดี – ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์ แล้วต่อแผงใหม่ในวันอังคาร

                จะเห็นได้ว่า วันที่รับประทานเม็ดแรกของทั้งแผงเดิมและแผงใหม่ ก็จะตรงกับวันอังคารเหมือนกันนั่นเอง

 

                นอกจากนี้ ผู้ใช้ “ออยเลซ” ยังสามารถทำเครื่องหมายแสดงจำนวนวันที่เว้นว่าง เพื่อช่วยเตือนความจำได้ด้วยนะคะ

                โดยดันแผงยา (หรืออาจใช้ปลายปากกาเจาะ) ตรงช่องว่างที่อยู่ด้านล่างสุดของแผง วันละ 1 ช่อง เป็นสัญลักษณ์แทนการเว้นว่าง 1 วัน

                เมื่อครบ 6 ช่อง ก็จะหมายถึงได้เว้นว่างครบ 6 วันแล้ว วันถัดมาก็ให้เริ่มรับประทานยาคุมแผงใหม่ได้เลยค่ะ

ทำเครื่องหมายแสดงจำนวนวันที่เว้นว่าง