หมวดหมู่: CONTRACEPTIVE CHOICES

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมกำเนิด และทางเลือกอื่น ๆ ในการป้องกันการตั้งครรภ์

ยาคุมเมโลเดีย
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “เมโลเดีย” (Melodia)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมเมโลเดีย (Melodia) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ

ยาคุมซินโฟเนียโฉมใหม่
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “ซินโฟเนีย” (Synfonia)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมซินโฟเนีย (Synfonia) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ

ยาคุมบีริซ
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “บีริซ” (Beriz)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมบีริซ (Beriz) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ

วิธีรับประทานยาคุมออนเจล
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES use

วิธีรับประทานยาคุม “ออนเจล 20” (Onjel 20)

ยาคุมออนเจล ควรจะเริ่มรับประทานเม็ดยาที่ตำแหน่งใดในแผง และเรียงลำดับการใช้อย่างไร รวมถึงเมื่อรับประทานหมดแล้วจะต้องต่อแผงใหม่อย่างไร

วิธีรับประทานยาคุมอาร์เดน
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES use

วิธีรับประทานยาคุม “อาร์เดน” (R-den)

ยาคุมอาร์เดน ควรจะเริ่มรับประทานเม็ดยาที่ตำแหน่งใดในแผง และเรียงลำดับการใช้อย่างไร รวมถึงเมื่อรับประทานหมดแล้วจะต้องต่อแผงใหม่อย่างไร

วิธีรับประทานยาคุมบีลาร่า
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES use

วิธีรับประทานยาคุม “บีลาร่า” (Belara)

ยาคุมบีลาร่า ควรจะเริ่มรับประทานเม็ดยาที่ตำแหน่งใดในแผง และเรียงลำดับการใช้อย่างไร รวมถึงเมื่อรับประทานหมดแล้วจะต้องต่อแผงใหม่อย่างไร