ลืมกินยาคุม “อานาไม” (ตอนที่ 2)

ลืมรับประทานยาคุมอานาไม ตอนที่ 2

                “อานาไม” เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 28 เม็ด ซึ่งเม็ดยาสีขาวจำนวน 21 เม็ดในแผง คือ “เม็ดยาฮอร์โมน” ที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจน Mestranol 0.050 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Norethisterone 1 มิลลิกรัม

                ส่วนเม็ดยาสีชมพูจำนวน 7 เม็ดในแผง คือ “เม็ดยาหลอก” หรือ “เม็ดแป้ง” ซึ่งไม่มีตัวยาฮอร์โมนใด ๆ

 

                บทความนี้จะแนะนำการแก้ไขเมื่อลืมรับประทานยาคุม “อานาไม” สำหรับผู้ที่แกะเม็ดยามาใช้ตามลำดับลูกศรโดยไม่ได้ตรวจสอบใด ๆ เพิ่มเติม โดยอ้างอิงจากแนวทางขององค์การอนามัยโลก (Selected practice recommendations for contraceptive use – 3rd edition; 2016) ดังนี้

 1. ลืมรับประทาน “เม็ดยาฮอร์โมน”
  • ลืมรับประทาน 1 เม็ด (อ่านต่อหน้า 2)
  • ลืมรับประทานต่อเนื่องกัน 2 เม็ด (อ่านต่อหน้า 3)
  • ลืมรับประทานต่อเนื่องกัน 3 เม็ด หรือมากกว่า โดย…
   • เวลาที่ลืมเม็ดแรกกับเวลาที่นึกได้ ห่างกันไม่ถึง 72 ชั่วโมง (อ่านต่อหน้า 4)
   • เวลาที่ลืมเม็ดแรกกับเวลาที่นึกได้ ห่างกันตั้งแต่ 72 ชั่วโมงขึ้นไป (อ่านต่อหน้า 5)
 2. ลืมรับประทาน “เม็ดยาหลอก” (อ่านต่อหน้า 9)

 

            ส่วนผู้ใช้ที่ไล่ลำดับเม็ดยาในแผงเพื่อเทียบกับวันในสัปดาห์อยู่เสมอ แนะนำให้อ่านบทความ ลืมกินยาคุม “อานาไม” แทนนะคะ