ยาคุมราคาไม่เกิน 100 บาท

ยาคุมราคาไม่เกิน 100 บาท

                นอกจากการพิจารณาถึงความเหมาะสมกับข้อจำกัดทางสุขภาพ, ความต้องการพิเศษ และความสะดวกในการใช้ของแต่ละบุคคลแล้ว ราคาก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยร่วมที่ใช้ในการเลือกยาคุมกำเนิดค่ะ

                ในบทความนี้จะนำเสนอยาคุมรายเดือนชนิดฮอร์โมนรวมที่มีราคาไม่เกิน 100 บาท จำนวน 15 ยี่ห้อ มาเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่มีงบจำกัดนะคะ โดยจัดแบ่งเป็นกลุ่มยาที่มีสูตรเดียวกัน และเรียงราคาจากน้อยไปมาก

 

  1. ยาคุมประเภทฮอร์โมนสูง

                “มาร์นอน” และ “เจนนี่ เอฟ.เอ็ม.พี.” เป็นยาคุมแบบ 28 เม็ด ซึ่งมี “เม็ดยาฮอร์โมน” 21 เม็ด ที่ประกอบด้วยฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol เม็ดละ 0.05 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Norgestrel อีกเม็ดละ 0.5 มิลลิกรัม และมี “เม็ดยาหลอก” ที่เป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่มีตัวยาใด ๆ อีก 7 เม็ด

ยาคุมราคาไม่เกิน 100 บาท มาร์นอน และ เจนนี่ เอฟ เอ็ม พี

                แม้จะมีราคาถูกมาก โดย “มาร์นอน” มีราคาแผงละ 15 – 30 บาท ส่วน “เจนนี่ เอฟ.เอ็ม.พี.” มีราคาแผงละ 20 – 30 บาท แต่ยาคุมฮอร์โมนสูงก็ไม่เป็นที่นิยมนักในปัจจุบัน เนื่องจากมีผลข้างเคียงสูง ผู้ใช้อาจเกิดปัญหาคลื่นไส้, อาเจียน, ปวดศีรษะ, บวมน้ำ, ฝ้า, สิว, หน้ามัน, ขนดก รวมถึงเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดมากกว่ายาคุมที่มีฮอร์โมนต่ำ

                แต่สำหรับผู้ที่จำเป็นต้องใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดร่วมกับยาบางชนิดที่ลดประสิทธิภาพของฮอร์โมน ยาคุมฮอร์โมนสูงก็อาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมค่ะ

 

 

  1. ยาคุมประเภทฮอร์โมนต่ำ สูตร Mestranol + Norethindrone

                “อานาไม”, “วันเดย์” และ “มาร์กาเร็ต เอ็กซ์โอ” เป็นยาคุมแบบ 28 เม็ด ซึ่งมี “เม็ดยาฮอร์โมน” 21 เม็ด ที่ประกอบด้วยฮอร์โมนเอสโตรเจน Mestranol เม็ดละ 0.05 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Norethindrone อีกเม็ดละ 1 มิลลิกรัม

                ส่วน “เม็ดยาหลอก” จำนวน 7 เม็ดในแผงของ “อานาไม” จะเป็นเพียงเม็ดแป้ง แต่สำหรับ “วันเดย์” และ “มาร์การเร็ต เอ็กซ์โอ” จะมียาบำรุงเลือด Ferrous fumarate อยู่เม็ดละ 75 มิลลิกรัม

ยาคุมราคาไม่เกิน 100 บาท อานาไม วันเดย์ และ มาร์กาเร็ต เอ็กซ์โอ

                “อานาไม” และ “วันเดย์” เป็นยาแผงเปลือย มีราคาแผงละ 20 – 30 บาท ส่วน “มาร์กาเร็ต เอ็กซ์โอ” จะมีกล่องบรรจุแยกแผง ราคาแผงละ 65 – 80 บาท

                ยาคุมในกลุ่มนี้มีผลข้างเคียงน้อยกว่ายาคุมฮอร์โมนสูง อย่างไรก็ตาม ควรหลีกเลี่ยงการใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะพร่องเอนไซม์จีซิกพีดี (G-6-PD deficiency)

                และควรหลีกเลี่ยงการใช้ “วันเดย์” หรือ “มาร์กาเร็ต เอ็กซ์โอ” ในผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียนะคะ

 

 

  1. ยาคุมประเภทฮอร์โมนต่ำ สูตร Ethinyl estradiol + Levonorgestrel (D-norgestrel)

                ยาคุมในกลุ่มนี้จะมีทั้งรูปแบบ 21 เม็ดและรูปแบบ 28 เม็ดค่ะ

                โดย “นอร์เกสเต้” และ “ดิออร์รา 21” จะเป็นยาคุมแบบ 21 เม็ด ส่วน “แอนนา”, “อาร์เดน”, “ไมโครเลนิน 30 ท.ว.”, “ไมโครไกนอน 30 ทว.” และ “ดิออร์รา 28” เป็นยาคุมแบบ 28 เม็ด

                แต่ทั้งหมดก็มี “เม็ดยาฮอร์โมน” 21 เม็ด ซึ่งมีตัวยาฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol เม็ดละ 0.03 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Levonorgestrel (D-norgestrel) อีกเม็ดละ 0.15 มิลลิกรัม

                ส่วนอีก 7 เม็ดที่เหลือในแผงของ “แอนนา”, “อาร์เดน”, ไมโครเลนิน 30 ท.ว.”, “ไมโครไกนอน 30 ทว.” และ “ดิออร์รา 28” เป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่ได้มีตัวยาใด ๆ

ยาคุมราคาไม่เกิน 100 บาท สูตร EE และ LNG

                ผลข้างเคียงของยาคุมในกลุ่มนี้ จะน้อยกว่ายาคุมฮอร์โมนสูง

                และแม้ว่าจะเป็นฮอร์โมนรุ่นใหม่กว่ายาคุมในกลุ่มที่ 2 แต่เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้วผลข้างเคียงก็ใกล้เคียงกัน แต่ไม่ได้มีข้อควรระวังในกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะพร่องเอนไซม์จีซิกพีดี (G-6-PD deficiency) และผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย

                ส่วนราคาต่อแผง เรียงจากน้อยไปมาก ดังนี้ “แอนนา”, “อาร์เดน” และ “ไมโครเลนิน 30 ทว.” 30 – 40  บาท, “นอร์เกสเต้” 50 – 70 บาท, “ไมโครไกนอน 30 ท.ว.” 65 – 69 บาท, “ดิออร์รา 21” และ “ดิออร์รา 28” 50 – 80 บาท

 

 

  1. ยาคุมประเภทฮอร์โมนต่ำ สูตร Ethinyl estradiol + Desogestrel

                กลุ่มนี้เป็นยาคุมสูตร “มาร์วีลอน” และ “มาร์วีลอน 28” โดย “ริต้า 21” เป็นยาคุมแบบ 21 เม็ดเหมือน “มาร์วีลอน” ส่วน “ริต้า 28” และ “ฟีมีน 30” เป็นยาคุมแบบ 28 เม็ดเหมือน “มาร์วีลอน 28”

                ทั้งหมด มี “เม็ดยาฮอร์โมน” 21 เม็ด ซึ่งมีฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol อยู่เม็ดละ 0.03 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Desogestrel อีกเม็ดละ 0.15 มิลลิกรัม

                ส่วนเม็ดยาลำดับที่ 22 – 28 ในแผงของ “ริต้า 28” และ “ฟีมีน 30” ก็คือ “เม็ดยาหลอก” หรือเม็ดแป้งนั่นเองนะคะ

ยาคุมราคาไม่เกิน 100 บาท สูตร EE และ DSG

                ยาคุมในกลุ่มนี้พบปัญหาเรื่องสิว, หน้ามัน หรือขนดก ได้น้อยกว่ายาคุมกลุ่มอื่น ๆ ที่กล่าวไปข้างต้น

                แต่ถ้าเทียบกับยาคุมในกลุ่มที่ 2 และ 3 ซึ่งถือเป็นยาคุมฮอร์โมนต่ำเหมือนกัน ยาคุมในกลุ่มที่ 4 จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดมากกว่าเล็กน้อย

                ทั้ง 3 ยี่ห้อมีราคาใกล้เคียงกัน คือแผงละ 80 – 90 บาทค่ะ

 

 

                อย่างไรก็ตาม ราคาที่ระบุไว้ในบทความ เป็นเพียงราคาโดยประมาณนะคะ ราคาที่จำหน่ายจริงในร้านยาแต่ละแห่ง อาจแตกต่างไปจากนี้ได้เช่นกัน

                อีกทั้ง อาจมียาคุมยี่ห้ออื่น ๆ ที่มีราคาไม่เกิน 100 บาท แต่ไม่ได้ถูกกล่าวถึงในบทความนี้ ซึ่งผู้อ่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมจากเภสัชกรประจำร้านยาใกล้บ้านได้ค่ะ

 

 

            ส่วนผู้ที่ต้องการใช้ยาคุมประเภทฮอร์โมนต่ำมาก เพื่อลดอาการคลื่นไส้, อาเจียน, ปวดศีรษะ, เวียนศีรษะ, บวมน้ำ และฝ้า ที่อาจเกิดจากฮอร์โมนเอสโตรเจน แต่มีงบจำกัด สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากบทความ “ยาคุมฮอร์โมนต่ำมาก ราคาไม่เกิน 150 บาท” ได้นะคะ

                แต่ถ้าต้องการใช้ยาคุมที่มีผลต้านสิว แต่มีงบจำกัดเช่นกัน ก็สามารถอ่านเพิ่มเติมในบทความ “ยาคุมต้านสิวราคาไม่เกิน 200 บาท” ได้

            หรือมองหาทางเลือกที่หลากหลายขึ้น ด้วยงบไม่เกิน 200 บาท ก็สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในบทความ “ยาคุมราคาไม่เกิน 200 บาท

                ซึ่งหากจะจำกัดการพิจารณาไว้เฉพาะยี่ห้อที่เป็นยานำเข้าจากต่างประเทศ ก็สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในบทความ “ยาคุมนำเข้าที่ราคาไม่เกิน 200 บาท” ค่ะ