ยาคุม “บี-เลดี้” (B-Lady)

เริ่มเผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด

               “บี-เลดี้” (B-Lady) เป็นยาคุมแบบ 21 เม็ด ซึ่งแต่ละเม็ดมีตัวยาฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol 0.035 มิลลิกรัม และฮอร์โมนโปรเจสติน Cyproterone acetate 2 มิลลิกรัม เท่ากันทั้ง 21 เม็ดค่ะ

ในแผงของบีเลดี้ มีเม็ดยาฮอร์โมน 21 เม็ด ไม่มีเม็ดยาหลอก

 

 

                “บี-เลดี้” จัดเป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวม ประเภทฮอร์โมนต่ำ (Low dose pills) เพราะมีปริมาณ Ethinyl estradiol น้อยกว่า 0.050 มิลลิกรัม ผลข้างเคียงจากเอสโตรเจน เช่น คลื่นไส้, อาเจียน, ปวดศีรษะ, บวมน้ำ หรือการเกิดฝ้า จึงพบได้น้อยกว่ายาคุมประเภทฮอร์โมนสูง (High dose pills)

                อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้ยังทนผลข้างเคียงดังกล่าวไม่ได้ ก็อาจเปลี่ยนไปใช้ยาคุมประเภทฮอร์โมนต่ำมาก (Ultra low dose pills) ที่มีปริมาณ Ethinyl estradiol ไม่เกิน 0.020 มิลลิกรัมแทนนะคะ

                ส่วน Cyproterone acetate เป็นโปรเจสตินมีผลต้านฤทธิ์แอนโดรเจน จึงช่วยลดปัญหาสิว, หน้ามัน หรือขนดกที่เกิดจากฮอร์โมนได้ค่ะ

 

                อย่างไรก็ตาม ยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมที่ใช้ Cyproterone acetate อาจเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดได้มากกว่า Levonorgestrel, Norethisterone หรือ Norgestimate

                ซึ่งผู้ที่อยู่ในเกณฑ์อ้วนมาก หรือมีค่าดัชนีมวลกาย (Body mass index; BMI) ตั้งแต่ 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป แม้ไม่มีการห้ามใช้ถ้าไม่มีปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ร่วมด้วย แต่ก็ควรเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นในการเลือกใช้ยาคุมชนิดฮอร์โมนรวม เพราะเสี่ยงที่จะเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ (Venous thromboembolism; VTE) สูงกว่าผู้ที่ไม่ใช้

                หรือพิจารณาทางเลือกอื่นที่ปลอดภัยกว่า โดยเฉพาะถ้ามีค่า BMI > 35 kg/m2

                อีกทั้ง ผู้ที่มีโรคประจำตัว, ผู้ที่สูบบุหรี่และมีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป, ผู้ที่ต้องการใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ นอกเหนือจากการคุมกำเนิด ก็ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ด้วยนะคะ

 

                “บี-เลดี้” เป็นยาคุมสูตรเดียวกับ “ไดแอน” แต่ผลิตภายในประเทศ โดยห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศไทย (POND’S Chemical Thailand R.O.P.) และจัดจำหน่ายโดยบริษัท มาซา แลบ จำกัด (MASA Lab Co.,Ltd.) มีราคาแผงละ 100 – 130 บาทโดยประมาณค่ะ

ยาคุมบีเลดี้

 

 

เอกสารอ้างอิง

  1. FSRH Guideline: Combined Hormonal Contraception. Faculty of Sexual & Reproductive Healthcare, January 2019. (Amended July 2023)
  2. U.S. Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use. Centers for Disease Control and Prevention, 2016.
  3. Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use, 5th edition. World Health Organization, 2015.