สดแต่ไม่เสร็จ จะท้องไหม ต้องกินยาคุมอะไร

สดแต่ไม่เสร็จ จะท้องไหม ต้องกินยาคุมอะไร

                เมื่อคืนมีเพศสัมพันธ์ โดยใส่ถุงรอบแรกแล้วก็ล้าง ส่วนรอบที่สองไม่ได้ใส่ถุงแต่ไม่เสร็จ วันนี้ซื้อยาคุมรายเดือนมาและรับประทานไปแล้ว 1 เม็ด แต่มาทราบภายหลังว่าในกรณีนี้ควรจะใช้ยาคุมฉุกเฉิน

                สามารถเปลี่ยนไปรับประทานยาคุมฉุกเฉินได้หรือไม่ หากรับประทานยาคุมรายเดือนไปแล้ว 1 เม็ด

 

                แม้ว่าจะมีการหลั่งน้ำอสุจิไปแล้วเมื่อมีเพศสัมพันธ์รอบแรก ซึ่งอาจลดความเข้มข้นหรือปริมาณของน้ำอสุจิที่หลั่งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ในรอบถัด ๆ มา แต่โดยทั่วไปแล้วกลับพบว่า คุณสมบัติของน้ำอสุจิที่หลั่งออกมาในแต่ละรอบ ก็ยังผ่านเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก1

                และแม้จะไม่ใช่การหลั่งเมื่อถึงจุดสุดยอด แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะไม่มีอสุจิหลุดออกมาเลยในขณะที่มีการสอดใส่2

                แม้จะเป็นการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก แต่ก็ชี้ให้เห็นถึง ‘ความเป็นไปได้’ ที่จะยังพบอสุจิ ที่แข็งแรงและสมบูรณ์ หลังมีเพศสัมพันธ์ซ้ำหลายรอบในวันเดียวกัน หรือทั้งที่ยังไม่ถึงจุดสุดยอดก็ตาม

 

                จึงต้องถือว่าการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีการสวมถุงยางอนามัยอย่างถูกต้องและเหมาะสม อีกทั้งไม่มีการป้องกันด้วยวิธีคุมกำเนิดมาตรฐานอื่น ๆ ย่อมมีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้ตั้งครรภ์ได้นะคะ

                และในกรณีนี้ การใช้ยาคุมรายเดือนตามขนาดการใช้ปกติ ไม่สามารถคุมกำเนิดฉุกเฉินได้ค่ะ

 

                เพื่อลดความเสี่ยงของการตั้งครรภ์ จึงควรรับประทานยาคุมฉุกเฉินทันที หรือเร็วที่สุดที่ทำได้ ภายใน 72 ชั่วโมง หรืออย่างช้าไม่เกิน 120 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์

                แม้ว่าจะรับประทานยาคุมรายเดือนไปแล้ว 1 เม็ด หรือใช้ติดต่อกันไประยะหนึ่งแล้ว ก็ไม่เป็นไร หากยังไม่เกินเวลาที่แนะนำข้างต้น ให้รับประทานยาคุมฉุกเฉินทันทีที่ทำได้เลยนะคะ

 

                สำหรับยาคุมรายเดือน ในกรณีที่ใช้เป็นแผงแรก และไม่ได้เริ่มรับประทานภายใน 1 – 5 วันแรกของการมีประจำเดือน จะต้องรับประทานติดต่อกันระยะหนึ่งก่อนจึงจะมีผลคุมกำเนิดได้

                โดยจำนวนวันอาจแตกต่างไปตามยี่ห้อของยาคุมที่ใช้ (อ่านเพิ่มเติมได้จากบทความเรื่อง “ต้องกินยาคุม 21 เม็ดกี่วัน จึงจะมีเพศสัมพันธ์ได้” และ “ต้องกินยาคุม 28 เม็ดกี่วัน จึงจะมีเพศสัมพันธ์ได้”)

                ดังนั้น หากซื้อยาคุมรายเดือนมาใช้ เพียงเพราะหวังว่าจะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์จากการมีเพศสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นไปแล้ว ก็ไม่ต้องรับประทานยาคุมรายเดือนต่อ เนื่องจากไม่สามารถป้องกันฉุกเฉินตามที่ต้องการ และทำให้ได้รับผลข้างเคียงจากยาโดยไม่จำเป็นค่ะ

 

                แต่ถ้าคาดว่าหลังจากนี้อาจจะมีเพศสัมพันธ์อีกเรื่อย ๆ และไม่ได้มีข้อจำกัดในการใช้ยาคุมรายเดือน ก็สามารถรับประทานยาคุมรายเดือนต่อไปได้นะคะ (อ่านเพิ่มเติมได้จากบทความเรื่อง “กินยาคุมฉุกเฉินไปแล้ว สามารถกินยาคุมปกติต่อเลยได้ไหม”)

                แต่ควรงดมีเพศสัมพันธ์ หรือให้ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ ไปจนกว่าจะมีผลป้องกันจากยาคุมรายเดือนที่ใช้ค่ะ

 

 

 

เอกสารอ้างอิง

  1. Mayorga-Torres JM, Agarwal A, Roychoudhury S, Cadavid A, Cardona-Maya WD. Can a Short Term of Repeated Ejaculations Affect Seminal Parameters? J Reprod Infertil. 2016 Jul-Sep;17(3):177-83. PMID: 27478772; PMCID: PMC4947206.
  2. Kovavisarach E, Lorthanawanich S, Muangsamran P. Presence of Sperm in Pre-Ejaculatory Fluid of Healthy Males. J Med Assoc Thai. 2016 Feb;99 Suppl 2:S38-41. PMID: 27266214.