ยาคุม “พรีม 28” (Preme 28)

เริ่มเผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด

              ยาคุมยี่ห้อนี้มีอยู่ 2 รูปแบบนะคะ นอกจาก “พรีม” (Preme) ที่เป็นยาคุมแบบ 21 เม็ด ซึ่งได้กล่าวถึงไปแล้วในบทความก่อน ก็ยังมี “พรีม 28” (Preme 28) ที่เป็นยาคุมแบบ 28 เม็ด ซึ่งจะได้กล่าวถึงในครั้งนี้

ยาคุมยี่ห้อนี้มี 2 รูปแบบ ก็คือ พรีม ที่มี 21 เม็ด และ พรีม28 ที่มี 28 เม็ด

 

              เม็ดยาสีชมพูในแผงของ “พรีม 28” (Preme 28) เป็น “เม็ดยาฮอร์โมน” ซึ่งแต่ละเม็ดจะประกอบไปด้วยฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol 0.035 มิลลิกรัม และฮอร์โมนโปรเจสติน Cyproterone acetate 2 มิลลิกรัม เท่ากันทั้ง 21 เม็ด

              ส่วนเม็ดยาสีขาวในแผง ก็คือ “เม็ดยาหลอก” ซึ่งเป็นเพียงเม็ดแป้งที่ไม่มีตัวยาฮอร์โมนใด ๆ แต่ผู้ผลิตจัดทำมาไว้ให้รับประทานในช่วงปลอดฮอร์โมน เพื่อให้ง่ายต่อผู้ใช้ที่จะสามารถต่อยาคุมแผงใหม่ได้ตรงตามกำหนด

ในแผงของ พรีม28 มีเม็ดยาฮอร์โมน 21 เม็ด และเม็ดยาหลอก 7 เม็ด

 

              “พรีม 28” จัดเป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวม ประเภทฮอร์โมนต่ำ (Low dose pills) เนื่องจากมีปริมาณ Ethinyl estradiol ใน “เม็ดยาฮอร์โมน” น้อยกว่า 0.050 มิลลิกรัม ดังนั้น ผลข้างเคียงจากเอสโตรเจน ไม่ว่าจะเป็นอาการคลื่นไส้, อาเจียน, ปวดศีรษะ, บวมน้ำ หรือการเกิดฝ้า จึงพบได้น้อยกว่ายาคุมประเภทฮอร์โมนสูง (High dose pills)

              ส่วน Cyproterone acetate เป็นโปรเจสตินที่มีผลต้านฤทธิ์แอนโดรเจน การใช้ “พรีม 28” จึงช่วยลดปัญหาสิวฮอร์โมน, หน้ามัน หรือขนดกได้ค่ะ

 

              อย่างไรก็ตาม ยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมที่ใช้ Cyproterone acetate อาจเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดได้มากกว่า Levonorgestrel, Norethisterone หรือ Norgestimate

              ซึ่งผู้ที่อยู่ในเกณฑ์อ้วนมาก หรือมีค่าดัชนีมวลกาย (Body mass index; BMI) ตั้งแต่ 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป แม้ไม่มีการห้ามใช้ถ้าไม่มีปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ร่วมด้วย แต่ก็ควรเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นในการเลือกใช้ยาคุมชนิดฮอร์โมนรวม เพราะเสี่ยงที่จะเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ (Venous thromboembolism; VTE) สูงกว่าผู้ที่ไม่ใช้

              หรือพิจารณาทางเลือกอื่นที่ปลอดภัยกว่า โดยเฉพาะถ้ามีค่า BMI > 35 kg/m2

              อีกทั้ง ผู้ที่มีโรคประจำตัว, ผู้ที่สูบบุหรี่และมีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป, ผู้ที่ต้องการใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ นอกเหนือจากการคุมกำเนิด ก็ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ด้วยนะคะ

 

              “พรีม 28” เป็นยาคุมสูตรเดียวกับ “ไดแอน” แต่เป็นรูปแบบ 28 เม็ด ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัทไทยนครพัฒนา จำกัด (Thai Nakorn Patana co.ltd) มีราคาแผงละ 110 – 140 บาทโดยประมาณค่ะ

ยาคุม พรีม28

 

 

เอกสารอ้างอิง

  1. FSRH Guideline: Combined Hormonal Contraception. Faculty of Sexual & Reproductive Healthcare, January 2019. (Amended July 2023)
  2. U.S. Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use. Centers for Disease Control and Prevention, 2016.
  3. Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use, 5th edition. World Health Organization, 2015.