วิธีรับประทานยาคุม “เดลิต้อน” (Dailyton)

เริ่มเผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด

                ในแผงยาคุม “เดลิต้อน” จะมีเม็ดยาสีขาวอยู่ 28 เม็ด ซึ่งถูกจัดแบ่งเป็น 4 แถว แถวละ 7 เม็ด โดยแต่ละเม็ดมีตัวยา Lynestrenol 0.5 มิลลิกรัม เหมือนกันทั้งหมด

                และมีการระบุตัวย่อของวันในสัปดาห์ รวมถึงลูกศรแสดงลำดับการใช้  ไว้ในแผงด้านที่ไม่เห็นเม็ดยา

ยาคุมเดลิต้อนจะระบุตัวย่อของวันในสัปดาห์ไว้ในแผงด้านที่ไม่เห็นเม็ดยา

 

                วิธีรับประทานยาคุม “เดลิต้อน” ก็คือ ให้แกะเม็ดยาที่ระบุตัวย่อตรงกับวันที่ต้องการใช้ มารับประทานวันละเม็ด เรียงตามลำดับไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะครบทั้ง 28 เม็ด หมดแล้วก็ต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

 

                ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเริ่มรับประทานยาคุมแผงนี้ในวันอังคาร ก็ให้แกะเม็ดยาที่ระบุตัวย่อ “อ” มารับประทานเป็นเม็ดแรก โดยอาจเริ่มจากแถวบนสุดก่อน

                หรือจะเลือกเม็ดยา “อ” จากตำแหน่งอื่น มาใช้เป็นเม็ดแรกก็ได้นะคะ เพราะไม่ว่าจะเริ่มต้นที่จุดไหน ก็จะต้องวนไปตามลำดับจนครบทั้ง 28 เม็ดเหมือนกัน

ถ้าเริ่มใช้ยาคุมเดลิต้อนในวันอังคาร ก็ให้แกะเม็ด "อ" มาใช้ก่อน โดยจะเลือกเม็ดใดก็ได้จาก 4 ตำแหน่งที่มี

 

                สมมุติว่าเลือกเม็ด “อ” ในแถวบนสุดมาใช้ก่อน จากนั้นก็รับประทานต่อวันละเม็ด เรียงตามลำดับดังกล่าว ไปเรื่อย ๆ จนครบทั้ง 28 เม็ดค่ะ

แกะเม็ด "อ" มารับประทานเป็นเม็ดแรกในวันอังคารไปแล้ว ก็รับประทานเดลิต้อนต่อวันละเม็ดตามลำดับไปจนครบ 28 เม็ด

 

                เนื่องจากทั้ง 28 เม็ดมีตัวยาสำคัญเหมือนกัน จึงไม่มีปัญหาแม้จะใช้ผิดลำดับหรือใช้ย้อนศร

                แต่เพื่อป้องกันการรับประทานซ้ำซ้อนโดยไม่ตั้งใจ หรือช่วยให้รู้ตัวและแก้ไขได้เมื่อลืมรับประทาน ก็ควรตรวจสอบตัวย่อที่ระบุไว้ และแกะมาใช้ให้ตรงวันนะคะ

 

                ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเริ่มยาคุมแผงนี้ในวันอังคาร และใช้ต่อเนื่องมาเรื่อย ๆ แต่เมื่อจะแกะเม็ดยา “ศ” มาใช้ในวันศุกร์ กลับเห็นเม็ดยา “พฤ” ยังตกค้างอยู่แผง ก็แสดงว่าลืมใช้ในวันพฤหัสบดี

                ซึ่งหากไม่มีการตรวจสอบ ก็อาจพลาดการใช้ไปเลย 1 วันโดยไม่รู้ตัว แต่เมื่อทราบแล้วว่าลืมรับประทาน ก็แก้ไขได้โดยแกะทั้งเม็ด “พฤ” และ “ศ” มารับประทานพร้อมกันในวันศุกร์นั่นเองค่ะ

ถ้าจะรับประทานยาคุมในวันศุกร์ แต่เห็นเม็ด "พฤ" ตกค้างอยู่ แสดงว่าลืมรับประทานเดลิต้อนในวันพฤหัสบดี

               อย่างไรก็ตาม ถ้าลืมและรับประทานยาคุม “เดลิต้อน” ช้ากว่าเวลาปกติมากกว่า 3 ชั่วโมง ก็จะต้องงดมีเพศสัมพันธ์ หรือต้องใช้ถุงยางอนามัยป้องกันไปอีก 2 วัน นั่นคือ นับเป็น 48 ชั่วโมงหลังกลับมารับประทานยาคุมต่อเนื่องอีกครั้งนะคะ

 

                หรือถ้าเลยเวลารับประทานยาคุมในวันศุกร์มาแล้ว แต่ไม่แน่ใจว่าลืมใช้หรือเปล่า ก็สามารถหยิบแผงยามาตรวจสอบได้ ถ้าไม่เห็นเม็ดยา “ศ” อยู่ในลำดับที่รอใช้ ก็แสดงว่ามีการแกะมารับประทานไปแล้ว ซึ่งหากไม่มีการตรวจสอบ ก็อาจแกะเม็ดอื่นมารับประทานซ้ำอีก

ถ้าเลยเวลารับประทานยาคุมมาแล้ว และไม่เห็นเม็ด "ศ" อยู่ในแผง ก็แสดงว่ารับประทานเดลิต้อนในวันศุกร์ไปแล้ว

 

                ในระหว่างที่ใช้ยาคุม “เดลิต้อน” อาจมีเลือดออกกะปริบกะปรอย, ประจำเดือนไม่มา หรือมาในช่วงใดของแผงก็ได้ ซึ่งเป็นผลข้างเคียงเด่นของยาคุมชนิดฮอร์โมนเดี่ยว (Progestin-only pills) ค่ะ

                แต่ถ้ารับประทานยาคุมถูกต้องและตรงเวลาสม่ำเสมอ ก็มีความเสี่ยงน้อยมากที่จะตั้งครรภ์ ดังนั้น เมื่อรับประทาน “เดลิต้อน” ติดต่อกันจนครบทั้ง 28 เม็ดแล้ว ก็ให้ต่อยาคุมแผงใหม่ในวันถัดมาได้เลย โดยไม่ต้องเว้นว่างหรือรอให้ประจำเดือนมาก่อนนะคะ

                เมื่อต่อยาคุมแผงใหม่ตรงตามกำหนด ก็ถือว่ามีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องกันทุกวันค่ะ

                และมีข้อสังเกตว่า ถ้ารับประทานถูกต้อง วันที่เริ่มเม็ดแรกของแต่ละแผงจะตรงกับวันเดียวกันของสัปดาห์ เช่น ถ้าเริ่มเม็ดแรกของแผงเดิมในวันอังคาร วันที่ต่อยาคุมแผงใหม่ก็จะตรงกับวันอังคาร เม็ดแรกที่ต้องแกะมาใช้จึงเป็นเม็ด “อ” เหมือนกันนั่นเอง

ถ้าเริ่มใช้เดลิต้อนแผงเดิมในวันอังคาร และรับประทานถูกต้อง วันที่ต่อแผงใหม่ก็จะตรงกับวันอังคารเหมือนเดิม