วิธีรับประทานยาคุม “เดลิต้อน” (Dailyton)

วิธีรับประทานยาคุมเดลิต้อน

                เม็ดยาทั้ง 28 เม็ดในแผงของยาคุมชนิดฮอร์โมนโปรเจสตินเดี่ยวอย่าง “เดลิต้อน” จะมีตัวยาฮอร์โมน Lynestrenol 0.5 มิลลิกรัม เหมือนกันหมด ดังนั้น จะแกะเม็ดใดมารับประทานก่อนหรือหลังจึงไม่แตกต่างกัน

                อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ง่ายต่อการใช้ และป้องกันการรับประทานซ้ำซ้อนเกินขนาด รวมถึงแก้ไขได้ง่ายหากลืมรับประทานยา ควรรับประทานตามลำดับลูกศรและแกะยามาใช้ตาม “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” ที่ระบุไว้ในแผง

               

                สมมติว่าผู้อ่านเริ่มใช้ยาคุมแผงนี้ในวันพฤหัสบดี ก็ให้แกะเม็ดยา “พฤ” ในแถวแรกมาใช้ จากนั้นก็ให้รับประทานเรียงตามลูกศรไปเรื่อย ๆ จนครบทั้ง 28 เม็ดนะคะ

                และจะต้องรับประทานให้ตรงเวลาอย่างเคร่งครัด เนื่องจาก หากรับประทานยาคุมเดลิต้อนช้ากว่าเวลาปกติตั้งแต่ 3 ชั่วโมงขึ้นไป ก็จะไม่มีผลป้องกันจากยาคุมที่ใช้อีกแล้วค่ะ

 

                เมื่อใช้ไปจนหมดแผงแล้วก็ให้ต่อยาคุมแผงใหม่ในวันถัดมา

                ซึ่งตามตัวอย่างที่กล่าวไปข้างต้น ถ้าเริ่มต้นใช้เม็ดแรกในวันพฤหัสบดี ก็จะได้รับประทานเม็ดสุดท้ายของแผงในวันพุธ วันถัดมาก็ให้ต่อยาคุมแผงใหม่ ซึ่งจะตรงกับวันพฤหัสบดีเช่นเดียวกับแผงเดิม

                ผู้ที่ใช้ยาคุม “เดลิต้อน” จะได้รับฮอร์โมนต่อเนื่องกันทุกวัน ไม่มีช่วงปลอดฮอร์โมนเหมือนยาคุมชนิดฮอร์โมนรวม จึงไม่ต้องเว้นว่างเพิ่มเติมหลังใช้ยาคุมหมดแผงนะคะ

 

                ประจำเดือนของผู้ที่ใช้ยาคุม “เดลิต้อน” อาจมาในช่วงใดช่วงหนึ่งของแผง หรืออาจไม่มาเลยก็ได้ เนื่องจากผลข้างเคียงเด่น ๆ ของยาคุมชนิดนี้ก็คืออาจทำให้มีเลือดออกกะปริบกะปรอย, ประจำเดือนมาไม่ปกติ หรือไม่มีประจำเดือน

                ซึ่งแม้จะไม่มีประจำเดือนมา แต่ถ้าผู้อ่านรับประทานยาคุม “เดลิต้อน” อย่างถูกต้องและตรงเวลาสม่ำเสมอ ก็ถือว่ามีความเสี่ยงน้อยมากที่จะตั้งครรภ์ จึงไม่ต้องกังวล และสามารถต่อยาคุมแผงใหม่ตามกำหนดได้เลยค่ะ