วิธีรับประทานยาคุม “คลาเรนซ์” (Clarenz)

วิธีรับประทานยาคุมคลาเรนซ์

                “คลาเรนซ์” เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 21 เม็ด ซึ่งแต่ละเม็ดประกอบด้วยฮอร์โมน Ethinylestradiol 0.02 มิลลิกรัม และ Gestodene 0.075 มิลลิกรัม

                เนื่องจากทุกเม็ดในแผงมีตัวยาเหมือนกันทั้งหมด ดังนั้น จะรับประทานเม็ดใดก่อนหรือหลัง และจะรับประทานตามศรหรือย้อนศร ก็มีประสิทธิภาพหรือผลข้างเคียงไม่แตกต่างกันค่ะ

                แต่เพื่อให้สะดวกในการใช้ และง่ายต่อการตรวจสอบประจำวัน แนะนำให้แกะเม็ดยาที่ระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” มารับประทานตรงกับวันที่ใช้จริงนะคะ

                ยกตัวอย่างเช่น หากเริ่มรับประทานยาคุมแผงนี้ในวันอังคาร ก็ให้แกะเม็ดยา “อ” มารับประทานเป็นเม็ดแรกของแผง โดยจะเลือกจากตำแหน่งใดก็ได้ตามภาพตัวอย่าง

                เมื่อเลือกตำแหน่งเริ่มต้นได้แล้ว ก็ให้รับประทานตามลำดับนั้นวันละ 1 เม็ด ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะหมดแผง

 

                ซึ่งผู้ใช้ควรตรวจสอบตัวย่อที่ระบุไว้ทุกครั้งก่อนที่จะแกะเม็ดยา และรับประทานทันทีหลังจากที่แกะเม็ดยาออกมาจากแผง เพื่อป้องกันการรับประทานซ้ำซ้อนเกินขนาด หรือช่วยให้แก้ไขได้เร็วหากลืมรับประทานยา

                เช่น ถ้าไม่เห็นเม็ดยาของวันที่ต้องการใช้ ก็เป็นไปได้ว่าจะมีการแกะเม็ดยานั้นมารับประทานไปแล้ว จึงไม่ต้องรับประทานเม็ดอื่นซ้ำอีก

                หรือถ้าเห็นเม็ดยาของวันที่ผ่านมายังตกค้างอยู่ในแผง ก็เป็นไปได้ว่าจะลืมรับประทาน ซึ่งควรรับประทานเม็ดที่ลืมทันทีที่นึกได้ แล้วรับประทานเม็ดต่อ ๆ ไปตามเวลาปกติ

 

                เมื่อรับประทานยาคุม “คลาเรนซ์” หมดทั้ง 21 เม็ดแล้ว ให้เว้นว่าง 7 วันก่อนต่อยาคุมแผงใหม่ค่ะ

                เช่น ถ้ารับประทานเม็ดสุดท้ายของแผงในวันจันทร์ ก็ให้เว้นว่างในวันอังคาร – พุธ – พฤหัสบดี – ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์ แล้วต่อยาคุมแผงใหม่ในวันอังคาร

                ระยะ 7 วันที่เว้นว่างนั้นถือเป็น “ช่วงปลอดฮอร์โมน” ซึ่งหากไม่มีการตั้งครรภ์ ก็ควรจะมีประจำเดือนมาในช่วงที่เว้นว่างดังกล่าว โดยประจำเดือนมักจะมาประมาณวันที่ 3 หรือ 4 ของการเว้นว่าง แต่ก็อาจคลาดเคลื่อนจากนั้นเล็กน้อย

 

                เมื่อประจำเดือนมาในช่วงปลอดฮอร์โมนแล้วก็ถือว่าไม่มีความเสี่ยงที่จะตั้งครรภ์ หลังจากที่เว้นว่างครบ 7 วันก็ให้ต่อยาคุมแผงใหม่ได้เลย และจะถือว่ามีผลคุมกำเนิดที่ต่อเนื่องกันทุกวันค่ะ