ยาคุม “เอ็กซ์ลูตอน” (Exluton)

ยาคุมเอ็กซ์ลูตอน

                “เอ็กซ์ลูตอน” (Exluton) เป็นยาคุมแบบ 28 เม็ด ซึ่งทุกเม็ดก็คือ “เม็ดยาฮอร์โมน” ที่มีตัวยาฮอร์โมนโปรเจสตินที่มีชื่อว่า Lynestrenol อยู่เม็ดละ 0.5 มิลลิกรัม เหมือนกันทั้งหมด

 

                “เอ็กซ์ลูตอน” เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนโปรเจสตินเดี่ยว นั่นก็คือ มีเฉพาะฮอร์โมนโปรเจสตินเพียงอย่างเดียว ไม่มีส่วนประกอบที่เป็นฮอร์โมนเอสโตรเจน จึงเป็นทางเลือกในการใช้ยาคุมกำเนิดสำหรับผู้ที่ต้องหลีกเลี่ยงการใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจน หรือทนผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากฮอร์โมนเอสโตรเจนไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นอาการคลื่นไส้, อาเจียน, ปวดศีรษะ, บวมน้ำ หรือการเกิดฝ้า

                อย่างไรก็ตาม อาจพบอาการคลื่นไส้, อาเจียน และปวดศีรษะ จากการใช้ยาคุมชนิดฮอร์โมนโปรเจสตินเดี่ยวอย่าง “เอ็กซ์ลูตอน” ได้เช่นกัน แต่พบได้น้อยและไม่รุนแรง

                และเนื่องจากยาคุมชนิดฮอร์โมนโปรเจสตินเดี่ยวมักถูกแนะนำให้ใช้ในหญิงที่กำลังให้นมบุตร จึงอาจมีภาพจำว่า “เอ็กซ์ลูตอน” เป็นยาคุมสูตรหญิงให้นมบุตร ซึ่งแท้จริงแล้ว หญิงทั่วไปก็สามารถใช้ได้นะคะ

                แต่ผลข้างเคียงเด่น ๆ ของยาคุมชนิดฮอร์โมนโปรเจสตินเดี่ยว ก็คือ การมีเลือดออกกะปริบกะปรอย, ประจำเดือนมาไม่ปกติ หรือไม่มีประจำเดือนค่ะ ซึ่งแม้ว่าโดยทั่วไปจะไม่มีอันตรายต่อสุขภาพ (ถ้าเลือดไม่ได้ออกมาในปริมาณมากผิดปกติ, มาต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน หรือมาบ่อยครั้งจนเกินไป) แต่ก็ทำให้ยาคุมชนิดนี้ไม่ได้รับความนิยมในผู้หญิงทั่วไปที่ไม่ได้มีข้อจำกัดในการใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจน

                นอกจากนี้ Lynestrenol ซึ่งเป็นโปรเจสตินรุ่นที่ 1 ก็มีฤทธิ์แอนโดรเจนสูง จึงอาจพบปัญหาสิว, หน้ามัน หรือขนดกได้

 

                ถ้าตัดเรื่องของผลข้างเคียงดังที่กล่าวมาข้างต้นออกไป ก็ถือว่ายาคุมชนิดฮอร์โมนโปรเจสตินเดี่ยวอย่าง “เอ็กซ์ลูตอน” มีความปลอดภัยมากกว่า หรือมีข้อจำกัดในการใช้น้อยกว่า หากเทียบกับยาคุมชนิดฮอร์โมนรวม ถึงอย่างไร ผู้ที่มีโรคประจำตัว หรือจำเป็นจะต้องรับประทานยาบางชนิดอย่างต่อเนื่อง ก็ควรปรึกษาแพทย์เพื่อพิจารณาความเหมาะสม ให้มั่นใจว่าจะมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้ “เอ็กซ์ลูตอน” นะคะ

 

                “เอ็กซ์ลูตอน” เป็นยานำเข้าจากต่างประเทศ มีราคาแผงละ 110 – 140 บาทโดยประมาณค่ะ

 

 

อ่านเพิ่มเติม วิธีรับประทานยาคุมเอ็กซ์ลูตอน