ลืมต่อ “เมโลเดีย” แผงใหม่

ลืมต่อยาคุมเมโลเดียแผงใหม่

                “เมโลเดีย” เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 21 เม็ด เมื่อรับประทานหมดแผงแล้วจะต้องเว้นว่าง 7 วันก่อนต่อยาคุมแผงใหม่ เพื่อเป็นช่วงปลอดฮอร์โมนให้ประจำเดือนมา

                แต่การเว้นว่างนั้นก็อาจทำให้ลืมต่อยาคุมแผงใหม่ และหากเริ่มใช้ช้าเกินไป ก็อาจยับยั้งไข่ที่กำลังจะตกในรอบนั้นไม่ทัน จึงเสี่ยงที่จะตั้งครรภ์ได้ค่ะ

 

                “เมโลเดีย” เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวม ที่แต่ละเม็ดมีฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol 0.030 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Drospirenone 3 มิลลิกรัม

                ซึ่งแนวทางขององค์การอนามัยโลก (Selected practice recommendations for contraceptive use – 3rd edition; 2016) แนะนำว่า ยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมที่มีปริมาณ Ethinyl estradiol 0.030 – 0.035 มิลลิกรัม จะไม่มีผลคุมกำเนิดต่อเนื่อง หากต่อยาคุมแผงใหม่ช้าเกินกำหนดตั้งแต่ 72 ชั่วโมงขึ้นไป

 

 

                ตัวอย่างเช่น ถ้าเวลารับประทานยาคุมประจำวัน คือ 21.00 น. และรับประทานเม็ดสุดท้ายของ “เมโลเดีย” แผงเดิมในวันจันทร์

                ก็จะต้องเว้นว่างในวันอังคาร – พุธ – พฤหัสบดี – ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์ แล้วเริ่มรับประทานแผงใหม่ในเวลา 21.00 น. ของวันอังคารถัดมานั่นเอง

                หากลืมต่อยาคุมแผงใหม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง ก็จะถือว่ายังมีผลคุมกำเนิดที่ต่อเนื่องกันทุกวัน

 

                ซึ่งจากเวลาที่ควรต่อยาคุมแผงใหม่ นั่นคือ 21.00 น. ของวันอังคาร เมื่อนับต่อไปอีก 72 ชั่วโมง ก็จะตรงกับเวลา 21.00 น. ของวันศุกร์

                ดังนั้น หากลืมต่อยาคุม “เมโลเดีย” แผงใหม่ ในเวลา 21.00 น. ของวันอังคาร ถ้านึกได้และแก้ไขก่อนที่จะถึงเวลา 21.00 น. ของวันศุกร์ ก็จะถือว่า ลืมน้อยกว่า 72 ชั่วโมง และยังมีผลคุมกำเนิดที่ต่อเนื่องค่ะ

 

 

แนวทางแก้ไขเมื่อลืมต่อยาคุม “เมโลเดีย” แผงใหม่…