วิธีรับประทานยาคุม “เจซี่” (Jezy)

วิธีรับประทานยาคุมเจซี่

                “เจซี่” เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 21 เม็ด ซึ่งแต่ละเม็ดประกอบด้วยตัวยาฮอร์โมน Ethinyl estradiol 0.035 มิลลิกรัม และ Cyproterone acetate 2 มิลลิกรัม

                แม้ว่าทุก ๆ เม็ดในแผงจะมีตัวยาฮอร์โมนเหมือนกันทั้งหมด ซึ่งจะใช้เม็ดใดก่อนหรือหลังก็ได้ ไม่แตกต่างกัน แต่เพื่อให้ง่ายสำหรับการตรวจสอบประจำวัน ว่ามีการใช้ยาคุมถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ จึงแนะนำให้ผู้ใช้รับประทานเรียงตามลำดับ โดยเลือกเม็ดยาที่ระบุ “ตัวย่อ/ชื่อของวันในสัปดาห์” ให้ตรงกับวันที่ใช้จริงนะคะ

 

                เช่น ถ้าเริ่มรับประทานยาคุมในวันอังคาร ก็ให้แกะเม็ดยา “อังคาร” มาใช้ก่อนเป็นลำดับแรก

                ซึ่งจะเห็นได้ว่าในแผงมีเม็ดยา “อังคาร” อยู่ 3 ตำแหน่งด้วยกัน

                โดยจะเริ่มใช้จากตำแหน่งเดียวกับภาพตัวอย่าง หรือจะเลือกเม็ดยา “อังคาร” จากตำแหน่งอื่น ๆ ในแผงก็ได้เช่นกัน ไม่ต้องกังวลว่าจะใช้ผิดค่ะ เพราะเมื่อรับประทานยาคุมเรียงตามลำดับต่อไปเรื่อย ๆ ก็จะวนไปจนครบทั้ง 21 เม็ดอยู่ดี

                เมื่อเลือกตำแหน่งเริ่มต้นได้แล้ว ก็รับประทานต่อวันละเม็ด ตามลำดับที่เลือกไว้ ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะหมดแผง

 

                และเมื่อใช้หมดก็ให้เว้นว่าง 7 วันเพื่อเป็นช่วงปลอดฮอร์โมน แล้วจึงค่อยต่อยาคุมแผงใหม่

                เช่น ถ้าเริ่มรับประทานเม็ดแรกของแผงนี้ในวันอังคาร วันที่รับประทานเม็ดสุดท้ายของแผงก็จะตรงกับวันจันทร์ จากนั้นก็จะต้องเว้นว่างในวันอังคาร – พุธ – พฤหัสบดี – ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์ และต่อยาคุมแผงใหม่ในวันอังคารเหมือนเดิม            

                จะเห็นได้ว่า หากใช้ยาคุมถูกต้องและครบถ้วน วันที่เริ่มรับประทานเม็ดแรกของแต่ละแผง ก็จะตรงกับวันเดียวกันในสัปดาห์นั่นเอง

 

                เมื่อไม่ได้รับประทานยาคุมในช่วงที่เว้นว่าง ระดับฮอร์โมนในเลือดก็จะค่อย ๆ ลดต่ำลง และถึงจุดหนึ่ง เยื่อบุโพรงมดลูกที่หนาตัวขึ้นในช่วงก่อนนี้ ก็จะเกิดการหลุดลอก ทำให้มีประจำเดือนมาตามรอบนั่นเอง

                ถ้าไม่มีการตั้งครรภ์ จึงควรจะมีประจำเดือนมาในช่วงที่เว้นว่าง โดยประจำเดือนมักจะมาประมาณวันที่ 3 หรือ 4 ของการเว้นว่าง

                อย่างไรก็ตาม วันที่ประจำเดือนมาอาจคลาดเคลื่อนไปจากที่กล่าวไว้ข้างต้นก็ได้ ผู้ที่ยังไม่มีประจำเดือนมาจึงไม่ต้องกังวลและควรรอดูไปก่อน เพราะประจำเดือนน่าจะมาในช่วงวันที่เหลือของการเว้นว่างนั่นเอง

 

                เมื่อประจำเดือนมาก็ถือว่าไม่มีการตั้งครรภ์แล้ว หลังเว้นว่างครบ 7 วันก็ให้ต่อยาคุมแผงใหม่ ซึ่งหากทำได้ถูกต้องตามนี้ก็ถือว่ามีผลคุมกำเนิดที่ต่อเนื่องกัน

                จึงไม่จำเป็นจะต้องรีบต่อยาคุมแผงใหม่ก่อนกำหนด และไม่ต้องรอให้ประจำเดือนหายดีก่อนนะคะ