วิธีรับประทานยาคุม “โกวานา อีดี” (Govana ED)

วิธีรับประทานยาคุมโกวานา อีดี

                “โกวานา อีดี” เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 28 เม็ด ที่มีเม็ดยาฮอร์โมนอยู่ 21 เม็ด (เม็ดที่ 1 – 21 ของแผง) และมีเม็ดยาหลอกอยู่ 7 เม็ด (เม็ดที่ 22 – 28 ของแผง)

                ในเม็ดยาฮอร์โมนแต่ละเม็ดจะมีตัวยาฮอร์โมน Ethinyl estradiol 0.03 มิลลิกรัม และ Gestodene 0.075 มิลลิกรัม เท่ากันหมดทั้ง 21 เม็ดค่ะ

                ส่วนเม็ดยาหลอกทั้ง 7 เม็ดนั้น เป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่มีตัวยาฮอร์โมนใด ๆ ผู้ผลิตจัดทำมาให้ผู้ใช้รับประทานในช่วงปลอดฮอร์โมน 7 วัน จะได้ไม่ลืมต่อยาคุมแผงใหม่ตรงตามกำหนด

               

                เมื่อดูในแผงยาตามภาพ จะเห็นว่ามีตัวเลข 1 – 28 ระบุไว้ที่ตำแหน่งของเม็ดยาแต่ละเม็ด ตัวเลขดังกล่าวคือ “ลำดับการใช้” นะคะ ไม่ใช่ “วันที่ในปฏิทิน”

                ดังนั้น ไม่ว่าจะเริ่มรับประทานยาคุมแผงนี้ในวันที่เท่าไหร่ก็ตาม ยาเม็ดแรกที่จะต้องแกะมารับประทานก่อนก็คือเม็ดยาลำดับที่ 1 นั่นเอง

                จากนั้นก็ให้รับประทานต่อตามลำดับดังกล่าวไปเรื่อย ๆ วันละ 1 เม็ด ติดต่อกันทุกวันจนครบทั้ง 28 เม็ดค่ะ

 

                ประจำเดือนของผู้ใช้ยาคุม “โกวานา อีดี” จะมาในช่วงที่รับประทานเม็ดยาหลอก โดยมักจะมาประมาณเม็ดที่ 24 หรือ 25 แต่ก็อาจคลาดเคลื่อนจากนั้นเล็กน้อย

                เมื่อประจำเดือนมาแล้ว ให้รับประทานเม็ดแป้งที่เหลือในแผงต่อไปตามเดิมจนกว่าจะหมดนะคะ ไม่จำเป็นจะต้องรีบต่อยาคุมแผงใหม่ในวันแรกที่ประจำเดือนมา

                และถ้าใช้หมดแผงแล้วยังมีประจำเดือนอยู่ ก็ไม่ต้องเว้นว่างต่อเพื่อรอให้ประจำเดือนหายดีก่อน

                การรับประทานยาคุมแบบ 28 เม็ด จะต้องรับประทานติดต่อกันทุกวัน นั่นคือ เมื่อใช้แผงเดิมหมด ก็ให้ต่อยาคุมแผงใหม่ในวันถัดมาได้เลย

                หากต่อยาคุมถูกต้องตามนี้ก็จะถือว่ามีผลคุมกำเนิดที่ต่อเนื่องกันทุกวันค่ะ