ลืมต่อ “พรีม 28” แผงใหม่

ลืมต่อยาคุมพรีม28แผงใหม่

                “พรีม 28” เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 28 เม็ด เมื่อรับประทานหมดแผงแล้วก็ให้ต่อแผงใหม่ในวันถัดมาได้เลย หากใช้ถูกต้องตามนี้ก็ถือว่ามีผลคุมกำเนิดที่ต่อเนื่องกันนะคะ

                ประจำเดือนจะมาในช่วงที่รับประทาน “เม็ดยาหลอก” (เม็ดที่ 22 – 28 ในแผง) โดยมักจะมาประมาณเม็ดที่ 24 หรือ 25 แต่อาจคลาดเคลื่อนจากนั้นเล็กน้อยก็ได้ค่ะ

 

                เนื่องจากผู้ใช้ “พรีม 28” จะต้องรับประทานยาคุมต่อเนื่องกันทุกวันอยู่แล้ว (ไม่ได้เว้นว่างในช่วงปลอดฮอร์โมนเหมือนกับผู้ที่ใช้ยาคุมแบบ 21 เม็ด) จึงมักจะไม่มีปัญหาการลืมต่อยาคุมแผงใหม่

                อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นมา ก็ควรทราบแนวทางแก้ไข เพื่อนำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม

 

                “พรีม 28” เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวม โดยที่ใน “เม็ดยาฮอร์โมน” จะมีฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol อยู่เม็ดละ 0.035 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Cyproterone acetate อีกเม็ดละ 2 มิลลิกรัม

                ซึ่งแนวทางขององค์การอนามัยโลก (Selected practice recommendations for contraceptive use – 3rd edition; 2016) แนะนำว่า ยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมที่มีปริมาณ Ethinyl estradiol 0.030 – 0.035 มิลลิกรัม จะไม่มีผลคุมกำเนิดต่อเนื่อง หากต่อยาคุมแผงใหม่ช้าเกินกำหนดตั้งแต่ 72 ชั่วโมงขึ้นไป

 

 

                ตัวอย่างเช่น ถ้าเวลารับประทานยาคุมประจำวัน คือ 21.00 น. และรับประทาน “เม็ดที่ 28” ของแผงเดิมในวันอังคาร ก็ต้องเริ่มรับประทาน “เม็ดที่ 1” ของแผงใหม่ในเวลา 21.00 น. ของวันพุธนั่นเอง

                หากลืมต่อยาคุมแผงใหม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง จะถือว่ายังมีผลคุมกำเนิดที่ต่อเนื่องกันทุกวัน

                ซึ่งจากเวลาที่ควรต่อยาคุมแผงใหม่ นั่นคือ 21.00 น. ของวันพุธ เมื่อนับต่อไปอีก 72 ชั่วโมง ก็จะตรงกับเวลา 21.00 น. ของวันเสาร์

                ดังนั้น หากลืมต่อยาคุม “พรีม 28” แผงใหม่ ในเวลา 21.00 น. ของวันพุธ ถ้านึกได้และแก้ไขก่อนที่จะถึงเวลา 21.00 น. ของวันเสาร์ ก็จะถือว่า ลืมน้อยกว่า 72 ชั่วโมง และยังมีผลคุมกำเนิดที่ต่อเนื่องค่ะ

 

 

แนวทางแก้ไขเมื่อลืมต่อยาคุม “พรีม 28” แผงใหม่…