หาซื้อ Lola ไม่ได้… จะใช้อะไรแทน?!?

                “โลล่า” (Lola) เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 21 เม็ด โดยมีฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol 0.02 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Levonorgestrel 0.10 มิลลิกรัม เหมือนกันทั้งหมด

 

                เป็นที่ทราบกันดีว่า การใช้ยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมอาจเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับยาคุมสูตรอื่น ๆ แล้ว “โลล่า” จัดว่ามีความเสี่ยงต่ำกว่า

                นอกจากนี้ การที่เป็นยาคุมประเภท “ฮอร์โมนต่ำมาก” (Ultra low dose pills) ทำให้พบผลข้างเคียงได้น้อย ไม่ว่าจะเป็นอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ หรือการเกิดฝ้า

                และแม้ว่าจะไม่มีผลต้านสิวหรือต้านการบวมน้ำ แต่ก็พบผลข้างเคียงนี้ได้น้อยเช่นกัน

 

                ซึ่งในกรณีที่หาซื้อ “โลล่า” ไม่ได้ ก็สามารถใช้ “ไลน่า” (Lina) แทนได้นะคะ เนื่องจากเป็นยาคุมสูตรเดียวกัน ประสิทธิภาพและผลข้างเคียงจึงไม่แตกต่างกัน

                นอกจากคุณสมบัติที่ไม่ต่างกันแล้ว วิธีใช้ก็ไม่ต่างกัน นั่นคือ ให้เลือกเม็ดยามารับประทานให้ตรงตามวัน และใช้ต่อไปเรื่อย ๆ จนครบทั้ง 21 เม็ด จากนั้นก็เว้นว่าง 7 วันก่อนต่อยาคุมแผงใหม่

 

                ทั้งคู่เป็นยาที่นำเข้าจากต่างประเทศ แต่ “โลล่า” ซึ่งมีกล่องบรรจุแยกแต่ละแผง มีราคาสูงกว่า “ไลน่า” ซึ่งบรรจุรวมหลายแผงในกล่อง (เมื่อซื้อปลีกทีละแผง จึงได้ยามาในลักษณะแผงเปลือย ไม่มีกล่องบรรจุ) ประมาณ 40 – 50 บาทค่ะ

 

โลล่า (Lola)

ไลน่า (Lina)

มี “เม็ดยาฮอร์โมน” 21 เม็ด

แต่ละเม็ดมีตัวยา Ethinyl estradiol 0.02 มิลลิกรัม + Levonorgestrel 0.10 มิลลิกรัม

รูปแบบการใช้ :

ระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์”

โดยให้เลือกรับประทานตามวัน

หมดแผงแล้วเว้น 7 วันก่อนต่อแผงใหม่

การขึ้นทะเบียนยา :

ยานำเข้าจากต่างประเทศ

ราคา :

90 – 120 บาท

ราคา :

55 – 70 บาท