หาซื้อ Dailyton ไม่ได้… จะใช้อะไรแทน?!?

ยาคุมที่ใช้แทนเดลิต้อนได้

                “เดลิต้อน” (Dailyton) เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนเดี่ยว ซึ่งมีเพียงฮอร์โมนโปรเจสติน Lynestrenol อยู่เม็ดละ 0.5 มิลลิกรัมเท่านั้น ไม่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่เลย

                และ “เดลิต้อน” ก็เป็นยาคุมแบบ 28 เม็ดที่ไม่มี “เม็ดยาหลอก” นั่นหมายถึง ทุก ๆ เม็ดในแผงคือ “เม็ดยาฮอร์โมน” นั่นเอง ดังนั้น ไม่ว่าจะรับประทานเม็ดใดก่อนหรือหลัง และไม่ว่าจะรับประทานตรงตามลำดับหรือไม่ ก็ให้ผลที่ไม่แตกต่างกันนะคะ

                อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบประจำวัน ป้องกันการรับประทานซ้ำซ้อนเกินขนาด หรือช่วยให้แก้ไขได้เร็วหากลืมรับประทานยา แนะนำให้แกะเม็ดยาที่ระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” มารับประทานให้ตรงกับวันที่ใช้จริง

                แม้ว่า “เดลิต้อน” จะมีการปรับโฉมใหม่ แต่ราคาและรูปแบบการใช้ก็ยังเหมือนเดิมค่ะ 

ยาคุมเดลิต้อน

เดลิต้อน โฉมเดิม

ยาคุมเดลิต้อน โฉมใหม่

เดลิต้อน โฉมใหม่

 

                หากหาซื้อ “เดลิต้อน” ไม่ได้ ก็สามารถใช้ยาคุมต้นแบบอย่าง “เอ็กซ์ลูตอน” (Exluton) แทนได้นะคะ เพราะนอกจากจะมีตัวยาฮอร์โมนเหมือนกันแล้ว วิธีใช้และการวางตำแหน่งเม็ดยาในแผงก็ยังตรงกัน จึงง่ายสำหรับผู้ใช้ที่ต้องเปลี่ยนยี่ห้อ

                แต่ยาที่นำเข้าจากต่างประเทศอย่าง “เอ็กซ์ลูตอน” มีราคาสูงกว่า ยาที่ผลิตภายในประเทศอย่าง “เดลิต้อน” ประมาณ 20 บาทค่ะ

blank

เดลิต้อน (Dailyton)

blank

เอ็กซ์ลูตอน (Exluton)

ตัวยาสำคัญ :

Lynestrenol 0.5 มิลลิกรัม

รูปแบบการใช้ :

แกะเม็ดยามารับประทานให้ตรงวัน

หมดแผงแล้วต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่ผลิตภายในประเทศ

การขึ้นทะเบียนยา :

ยานำเข้าจากต่างประเทศ

ราคา :

90 – 120 บาท

ราคา :

110 – 140 บาท