ลืมกินยาคุม “พรีม 28”

ลืมรับประทานยาคุมพรีม28

                ยาคุมยี่ห้อนี้มีจำหน่าย ทั้งรูปแบบ 21 เม็ด และ 28 เม็ด แต่เพื่อให้ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย ในบทความนี้จะกล่าวถึงเฉพาะรูปแบบ 28 เม็ดนะคะ (ส่วนรูปแบบ 21 เม็ด สามารถดูในบทความเรื่อง ลืมรับประทานยาคุม “พรีม” ได้ค่ะ)

                “พรีม 28” เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 28 เม็ด ซึ่งเม็ดยาสีชมพูที่อยู่ในลำดับที่ 1 – 21 ของแผง เรียกว่า “เม็ดยาฮอร์โมน” โดยแต่ละเม็ดจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol 0.035 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Cyproterone acetate 2 มิลลิกรัม

                ส่วนเม็ดยาสีขาวที่อยู่ในลำดับที่ 22 – 28 ของแผง เป็นเพียงเม็ดแป้ง หรือที่เรียกว่า “เม็ดยาหลอก” นั่นเอง

 

                แนวทางแก้ไขเมื่อลืมรับประทานยาคุม “พรีม 28” ซึ่งอ้างอิงจากแนวทางขององค์การอนามัยโลก (Selected practice recommendations for contraceptive use – 3rd edition; 2016) และเสริมด้วยแนวทางของศูนย์ป้องกันและควบคุมโรค สหรัฐอเมริกา (U.S. Selected practice recommendations for contraceptive use, 2016) ในบางประเด็นเพื่อให้ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย มีดังนี้ค่ะ

  1. ลืมรับประทาน “เม็ดยาฮอร์โมน”
  2. ลืมรับประทาน “เม็ดยาหลอก” (อ่านต่อหน้า 9)