ตัวเลข/ตัวย่อในชื่อยาคุม…บอกอะไรเรา?!?

ตัวเลขหรือตัวย่อในชื่อยาคุมบอกอะไรเรา

                เคยสังเกตมั้ยคะว่ามียาคุมหลายยี่ห้อที่มีตัวเลขหรือตัวอักษรย่ออยู่ต่อท้ายชื่อ ไม่ว่าจะเป็นตัวเลข 20, 21, 28, 30 หรือ 35 รวมถึงตัวอักษรย่อ ED (ที่อาจระบุเป็นภาษาไทยว่า ทว./ท.ว.)

                ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวเลข หรือตัวอักษรย่อ ที่อยู่ต่อท้ายชื่อยาคุม

20

21

28

30

ED

35

ไซโคลเม็กซ์-20

ออนเจล 20

ดิออร์รา 21

เลสซิลอน 21

ริต้า 21

แอนนี่ ลินน์ 28

คาเมลล่า 28

คลาเรนซ์ 28

ดิออร์รา 28

เลสซิลอน 28

มาร์วีลอน 28

เมอซิลอน 28

มินนี่ 28

พรีม 28

ริต้า 28

โซฟี่ 28

ซูซี่ 28

ฟีมีน 30

โกวานา อีดี

เมลลิแอน อีดี

แดฟเน่ 35

ไดแอน-35

ลอร่า-35

โอซี-35

ไมโครไกนอน 30 อีดี

(หรือ ไมโครไกนอน 30 ทว.)

ไมโครเลนิน 30 อีดี

(หรือ ไมโครเลนิน 30 ท.ว.)

 

 

                แล้วตัวเลขเยอะ ๆ ดีกว่าน้อย หรือกลับกันคือ ตัวเลขน้อย ๆ ดีกว่าเยอะ หรือจะน้อยจะเยอะก็ดีไม่แตกต่างกันล่ะ สรุปแล้ว… ตัวเลขหรือตัวย่อนั้นกำลังบอกใบ้อะไรเราอยู่???

                มาค่ะ… มาหาคำตอบกัน

 

                ยาคุมรายเดือนเกือบทุกยี่ห้อที่มีจำหน่ายในประเทศไทย จะมีแผงละ 21 เม็ด หรือ 28 เม็ด ยกเว้น “ออยเลซ” ที่มีแผงละ 22 เม็ด

                ตัวเลข 21 และ 28 จึงบอกเราว่ายาคุมนั้นมีรูปแบบเป็น 21 เม็ด หรือ 28 เม็ดนั่นเอง

                ยาคุมยี่ห้อใดที่มีจำหน่ายทั้ง 2 รูปแบบ ก็จะเห็นว่ามียาคุมที่ชื่อเหมือนกัน แต่มีตัวเลขต่างกัน หรือมีตัวเลขในบางกล่อง และไม่มีตัวเลขในบางกล่องนะคะ

                ยกตัวอย่างเช่น

ยาคุม 21 เม็ด

ยาคุม 28 เม็ด

แอนนี่ ลินน์

คาเมลล่า

คลาเรนซ์

ดิออร์รา 21

เลสซิลอน 21

มาร์วีลอน

เมอซิลอน

มินนี่

พรีม

ริต้า 21

ซูซี่

แอนนี่ ลินน์ 28

คาเมลล่า 28

คลาเรนซ์ 28

ดิออร์รา 28

เลสซิลอน 28

มาร์วีลอน 28

เมอซิลอน 28

มินนี่ 28

พรีม 28

ริต้า 28

โซฟี่ 28

ซูซี่ 28

 

                เช่นเดียวกับตัวย่อ ED ซึ่งมาจากคำว่า “Every Day” หรือบางยี่ห้อก็ระบุเป็นภาษาไทยว่า ทว. หรือ ท.ว. ซึ่งย่อมาจาก “ทุกวัน” ที่บอกเราว่า นี่คือยาคุมแบบ 28 เม็ด

                เนื่องจากการนับรอบประจำเดือนสำหรับผู้ที่ใช้ยาคุมรายเดือน จะนับ 28 วันเป็น 1 รอบค่ะ ไม่ใช่ 30 หรือ 31 วันตามจำนวนวันในปฏิทิน

                และการใช้ยาคุมแบบ 28 เม็ด จะรับประทานยาคุมวันละเม็ด ติดต่อกันทุกวันไปจนหมดแผง จากนั้นก็ต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

ยาคุม 21 เม็ด

ยาคุม 28 เม็ด

โกวานา

เมลลิแอน

 

 

โกวานา อีดี

เมลลิแอน อีดี

ไมโครไกนอน 30 อีดี

(หรือ ไมโครไกนอน 30 ทว.)

ไมโครเลนิน 30 อีดี

(หรือ ไมโครเลนิน 30 ท.ว.)

 

 

                ส่วนตัวเลข 20, 30 และ 35 จะหมายถึงความแรง หรือปริมาณฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol ในหน่วย “ไมโครกรัม” นะคะ

                ยาคุมที่ใช้ตัวเลข 20 ก็หมายถึง ในเม็ดยาฮอร์โมนของยาคุมยี่ห้อนั้น มีฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol อยู่เม็ดละ 20 ไมโครกรัม หรือเท่ากับ 0.02 มิลลิกรัมตามที่ระบุไว้ในฉลากยานั่นเอง

                นั่นหมายถึง ยาคุมที่ระบุตัวเลขไว้เป็น 30 หรือ 35 ก็จะมีปริมาณ Ethinyl estradiol มากกว่ายี่ห้อที่ระบุตัวเลข 20 และอาจพบผลข้างเคียงจากฮอร์โมนเอสโตรเจน เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดหรือเวียนศีรษะ บวมน้ำ หรือการเกิดฝ้า ได้มากกว่า

ปริมาณ Ethinyl estradiol ในเม็ดยาฮอร์โมน

(ไมโครกรัม)

20

30

35

ไซโคลเม็กซ์-20

ออนเจล 20

ฟีมีน 30

ไมโครไกนอน 30 อีดี

(หรือ ไมโครไกนอน 30 ทว.)

ไมโครเลนิน 30 อีดี

(หรือ ไมโครเลนิน 30 ท.ว.)

แดฟเน่ 35

ไดแอน-35

ลอร่า-35

โอซี-35

 

                อย่างไรก็ตาม ยาคุมที่มี Ethinyl estradiol 30 – 35 ไมโครกรัม ถือเป็นยาคุมประเภทฮอร์โมนต่ำ ซึ่งพบผลข้างเคียงจากฮอร์โมนเอสโตรเจนได้น้อยกว่ายาคุมรุ่นเก่า ๆ ที่มี Ethinyl estradiol 50 ไมโครกรัม หรือมากกว่า 50 ไมโครกรัม อยู่แล้วนะคะ

                ดังนั้น ผู้ที่ใช้ยาคุมที่ระบุตัวเลข 30 หรือ 35 อยู่ ถ้าไม่มีข้อห้าม และทนผลข้างเคียงจากยาคุมได้ดีอยู่แล้ว ก็ไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนยี่ห้อเพื่อลดปริมาณฮอร์โมนเอสโตรเจนให้ต่ำลง เพราะการใช้ยาคุมที่มีฮอร์โมนต่ำมาก แม้จะลดผลข้างเคียงจากเอสโตรเจนได้ แต่ก็อาจพบปัญหาเลือดออกกะปริบกะปรอยได้มากกว่า โดยเฉพาะถ้ารับประทานไม่ตรงเวลาค่ะ

                ส่วนประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ ไม่ได้แตกต่างกัน หากรับประทานถูกต้องและตรงเวลาสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม หากยึดตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก ยาคุมชนิดฮอร์โมนต่ำมากจะมีความยืดหยุ่นในการใช้น้อยกว่ายาคุมชนิดฮอร์โมนต่ำ จึงไม่เหมาะกับผู้ที่มักจะลืมรับประทานยาคุมอยู่บ่อยครั้ง

               

 

                เมื่อรู้ความหมายของตัวเลขหรือตัวอักษรย่อเช่นนี้ ต่อไปก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะไขรหัสลับหลังชื่อยาคุมแล้วนะคะ

                แม้จะยังบอกไม่ได้ว่า ยาคุมที่ไม่ระบุตัวเลขหรือตัวอักษรย่ออะไรเลย จะมีความแรงเท่าไหร่ หรือมีรูปแบบเป็น 21 หรือ 28 เม็ด จนกว่าจะอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในฉลาก

                แต่อย่างน้อย เมื่อเห็นยาคุมที่มีตัวย่อ ED ต่อท้ายชื่อ เราก็จะทราบได้ทันทีได้ว่านั่นคือยาคุมแบบ 28 เม็ด หรือถ้าเห็นตัวเลข 30 ก็แสดงว่าเม็ดยาฮอร์โมนของยาคุมยี่ห้อนั้นมีปริมาณ Ethinyl estradiol อยู่เม็ดละ 30 ไมโครกรัมนั่นเอง