หาซื้อ Annylyn 28 ไม่ได้… จะใช้อะไรแทน?!?

ยาคุมที่ใช้แทนแอนนี่ลินน์28ได้

                “แอนนี่ ลินน์ 28” (Annylyn 28) เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 28 เม็ด ซึ่งเม็ดยาในลำดับที่ 1 – 21 คือ “เม็ดยาฮอร์โมน” ที่มีตัวยาฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol เม็ดละ 0.020 มิลลิกรัม และฮอร์โมนโปรเจสติน Gestodene เม็ดละ 0.075 มิลลิกรัม

                ส่วนเม็ดยาในลำดับที่ 22 – 28 ก็คือ “เม็ดยาหลอก” ซึ่งเป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่ได้มีตัวยาฮอร์โมนใด ๆ

 

                หากหาซื้อ “แอนนี่ ลินน์ 28” ไม่ได้ ก็สามารถใช้ “คลาเรนซ์ 28” (Clarenz 28) หรือ “ออนเจล 20” (Onjel 20) แทนได้นะคะ เพราะนอกจากจะมีตัวยาเหมือนกันแล้ว ยังมีวิธีการใช้เหมือนกันอีกด้วย

                นั่นคือ ให้เริ่มรับประทานจากเม็ดที่ 1 แล้วใช้ต่อตามลำดับวันละเม็ดไปเรื่อย ๆ จนถึงเม็ดที่ 28 และเมื่อหมดแผงแล้วก็ให้ต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

                ทั้ง 3 ยี่ห้อเป็นยาที่ผลิตภายในประเทศ โดย “ออนเจล 20” อาจมีราคาถูกกว่า “แอนนี่ ลินน์ 28” ในขณะที่ “คลาเรนซ์ 28” มีราคาแพงกว่า

blank

แอนนี่ ลินน์ 28 (Annylyn)

คลาเรนซ์ 28 (Clarenz 28)

blank

ออนเจล 20 (Onjel 20)

ตัวยาสำคัญ :

มี “เม็ดยาฮอร์โมน” 21 เม็ด

แต่ละเม็ดมีตัวยา Ethinyl estradiol 0.020 มิลลิกรัม + Gestodene 0.075 มิลลิกรัม

 

มี “เม็ดยาหลอก” 7 เม็ด

ซึ่งเป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่มีตัวยาใด ๆ

รูปแบบการใช้ :

ใช้ตามลำดับ 1 – 28

หมดแผงแล้วต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา :

110 – 130 บาท

ราคา :

130 – 150 บาท

ราคา :

90 – 110 บาท

 

 

                หรือจะใช้ยาคุมแบบ 21 เม็ดอย่าง “แอนนี่ ลินน์ (Annylyn), “คลาเรนซ์” (Annylyn) และ “ไซโคลเม็กซ์-20” (Ciclomex-20) แทน “แอนนี่ ลินน์ 28” ก็ได้ค่ะ เนื่องจากมี “เม็ดยาฮอร์โมน” 21 เม็ดที่มีตัวยาเหมือนกัน ประสิทธิภาพจึงไม่แตกต่างกัน

 

                ซึ่ง “ไซโคลเม็กซ์-20” จะระบุ “ตัวเลขลำดับการใช้” ไว้ในแผง จึงคล้ายกับยาคุมแบบ 28 เม็ด ที่ให้เริ่มรับประทานจากเม็ดที่ 1 แล้วใช้ต่อตามลำดับไปเรื่อย ๆ จนหมดแผง

                โดยจะมีสติกเกอร์ที่ระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” มาให้ใช้ร่วมด้วย เพื่อช่วยให้ตรวจสอบประจำวันได้ง่ายขึ้น ซึ่งผู้ใช้ควรเลือกสติกเกอร์ให้ตรงกับวันที่เริ่มรับประทาน มาติดไว้ที่ส่วนบนของแผง (ด้านที่เห็นเม็ดยา)

                แต่เนื่องจากไม่มี “เม็ดยาหลอก” ดังนั้น เมื่อรับประทาน “ไซโคลเม็กซ์-20” หมดแผงแล้วจึงต้องเว้นว่าง 7 วันเพื่อเป็นช่วงปลอดฮอร์โมนให้ประจำเดือนมา ก่อนที่จะต่อยาคุมแผงใหม่ในวันที่ 8 ของการเว้นว่างนะคะ

 

                ส่วน “แอนนี่ ลินน์” และ “คลาเรนซ์” จะระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” ไว้ในแผง และให้ผู้ใช้แกะเม็ดยามารับประทานให้ตรงวัน แล้วใช้ต่อตามลำดับนั้นไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะหมดแผง จากนั้นจึงเว้นว่าง 7 วันก่อนเริ่มใช้ยาคุมแผงถัดไป

 

                “แอนนี่ ลินน์ 28”, “แอนนี่ ลินน์” และ “คลาเรนซ์” เป็นยาที่ผลิตภายในประเทศ โดย “แอนนี่ ลินน์ 28” และ “แอนนี่ ลินน์” มีราคาเท่ากัน ส่วน “คลาเรนซ์” มีราคาสูงกว่าเล็กน้อย

                ในขณะที่ “ไซโคลเม็กซ์-20” เป็นยานำเข้าจากต่างประเทศ แต่มีราคาเท่า ๆ กัน หรืออาจถูกกว่า “แอนนี่ ลินน์ 28” เล็กน้อยค่ะ

blank

แอนนี่ ลินน์ 28 (Annylyn 28)

blank

แอนนี่ ลินน์ (Annylyn)

blank

คลาเรนซ์ (Clarenz)

blank

ไซโคลเม็กซ์-20 (Ciclomex-20)

มี “เม็ดยาฮอร์โมน” 21 เม็ด

แต่ละเม็ดมีตัวยา Ethinyl estradiol 0.020 มิลลิกรัม + Gestodene 0.075 มิลลิกรัม

มี “เม็ดยาหลอก” 7 เม็ด

ซึ่งเป็นเพียงเม็ดแป้ง

ไม่มี “เม็ดยาหลอก”

รูปแบบการใช้ :

ใช้ตามลำดับ 1 – 28

หมดแผงแล้วต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

รูปแบบการใช้ :

เลือกเม็ดยามาใช้ให้ตรงวัน

หมดแผงแล้วเว้น 7 วันก่อนต่อแผงใหม่

รูปแบบการใช้ :

ใช้ตามลำดับ 1 – 21

หมดแผงแล้วเว้น 7 วันก่อนต่อแผงใหม่

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่ผลิตภายในประเทศ

การขึ้นทะเบียนยา :

ยานำเข้าจากต่างประเทศ

ราคา :

110 – 130 บาท

ราคา :

130 – 150 บาท

ราคา :

90 – 120 บาท