ยาคุม “ไมโครเลนิน 30 ท.ว.” (Microlenyn 30 ED)

เริ่มเผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด

              “ไมโครเลนิน 30 ท.ว.” (Microlenyn 30 ED) หรืออาจเรียกสั้น ๆ ว่า “ไมโครเลนิน” (Microlenyn) เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 28 เม็ด ซึ่งเม็ดยาสีเหลืองอ่อนจำนวน 21 เม็ด ก็คือ “เม็ดยาฮอร์โมน” ที่แต่ละเม็ดจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol 0.03 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Levonorgestrel 0.15 มิลลิกรัม

              ส่วนเม็ดยาสีขาว 7 เม็ดที่เหลือในแผง ก็คือ “เม็ดยาหลอก” ที่เป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่มีตัวยาฮอร์โมนใด ๆ ค่ะ ผู้ผลิตจัดทำมาไว้ให้รับประทานในช่วงปลอดฮอร์โมน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถรับประทานได้ต่อเนื่องทุกวันโดยไม่ต้องหยุดยา

ในแผงของ "ไมโครเลนิน 30 ท.ว." มีเม็ดยาฮอร์โมน 21 เม็ด และเม็ดยาหลอก 7 เม็ด

 

              และเนื่องจากมีปริมาณ Ethinyl estradiol น้อยกว่า 0.05 มิลลิกรัม “ไมโครเลนิน 30 ท.ว.” จึงจัดเป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวม ประเภทฮอร์โมนต่ำ (Low dose pills) ซึ่งผลข้างเคียงจากเอสโตรเจน เป็นต้นว่า คลื่นไส้, อาเจียน, ปวดศีรษะ, บวมน้ำ หรือการเกิดฝ้า จะพบได้น้อยกว่ายาคุมประเภทฮอร์โมนสูง (High dose pills)

              แต่ Levonorgestrel เป็นโปรเจสตินรุ่น 2 ที่ยังมีฤทธิ์แอนโดรเจนสูง จึงอาจพบปัญหาสิว, หน้ามัน หรือขนดกได้

 

              การใช้ยาคุมชนิดฮอร์โมนรวม อาจเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ (Venous thromboembolism; VTE) นะคะ

              และผู้ที่อยู่ในเกณฑ์อ้วนมาก หรือมีค่าดัชนีมวลกาย (Body mass index; BMI) ตั้งแต่ 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป จะยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้น จึงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเลือกสูตรยาคุมหรือวิธีคุมกำเนิดที่เหมาะสม โดยเฉพาะถ้ามีค่า BMI > 35 kg/m2

 

              ซึ่งยาคุมที่มีปริมาณเอสโตรเจน Ethinyl estradiol (EE) ไม่เกินเม็ดละ 0.03 มิลลิกรัม และใช้ตัวยาโปรเจสตินเป็น Levonorgestrel (LNG), Norethisterone (NET) หรือ Norgestimate (NGM) จะมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดต่ำกว่าสูตรอื่น ๆ

              จึงอาจพิจารณา “ไมโครเลนิน 30 ท.ว.” และยาคุมฮอร์โมนต่ำสูตร EE/LNG ยี่ห้ออื่น ๆ เป็นทางเลือกแรกสำหรับผู้ที่เริ่มใช้ยาคุมชนิดฮอร์โมนรวม หรือกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงดังกล่าว

 

              อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีโรคประจำตัว, ผู้ที่สูบบุหรี่และมีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป, ผู้ที่ต้องการใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ นอกเหนือจากการคุมกำเนิด ก็ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้

 

              “ไมโครเลนิน 30 ท.ว.” เป็นยาคุมที่ผลิตโดยห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศไทย (POND’S Chemical Thailand R.O.P.) และจัดจำหน่ายโดยบริษัท มาซา แลบ จำกัด (MASA Lab Co.,Ltd.) มีราคา 30 – 40 บาทโดยประมาณค่ะ

ยาคุมไมโครเลนิน 30 ท.ว.

 

 

เอกสารอ้างอิง

  1. FSRH Guideline: Combined Hormonal Contraception. Faculty of Sexual & Reproductive Healthcare, January 2019. (Amended July 2023)
  2. U.S. Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use. Centers for Disease Control and Prevention, 2016.
  3. Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use, 5th edition. World Health Organization, 2015.