วิธีรับประทานยาคุม “พรีม 28” (Preme 28)

วิธีรับประทานยาคุมพรีม28

                ยาคุม “พรีม 28” เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 28 เม็ดค่ะ โดยที่เม็ดยาสีชมพู 21 เม็ดแรกของแผงจะมีตัวยา Ethinyl estradiol 0.035 มิลลิกรัม และ Cyproterone acetate 2 มิลลิกรัม ส่วนเม็ดยาสีขาว 7 เม็ดสุดท้ายของแผงจะเป็นเพียงแค่เม็ดแป้ง ไม่มีตัวยาฮอร์โมนใด ๆ นะคะ

                จะมีการระบุ “ตัวเลขลำดับการใช้” จากเลข 1 ไปหาเลข 28 ไว้ในแผงยาค่ะ วิธีรับประทานยาคุม “พรีม 28” ก็คือ ให้เริ่มแกะเม็ดยาที่ระบุตัวเลข “1” มาใช้เป็นเม็ดแรก จากนั้นก็ให้รับประทานต่อวันละ 1 เม็ดไปตามลำดับที่เหลือทุก ๆ วันจนกว่าจะหมดแผง

                ไม่จำเป็นจะต้องแกะเม็ดยาให้ตัวเลขตรงกับวันที่ตามปฏิทินนะคะ

 

                หากรับประทานถูกต้องและไม่มีการตั้งครรภ์ ผู้ใช้ยาคุม “พรีม 28” จะมีประจำเดือนมาในช่วงปลอดฮอร์โมน ซึ่งก็คือช่วงที่ใช้เม็ดแป้ง 7 เม็ดสุดท้ายนั่นเอง

                เพราะเมื่อไม่ได้รับฮอร์โมนจากเม็ดยาสีชมพูต่อแล้ว ระดับฮอร์โมนในเลือดก็จะค่อย ๆ ลดลง และเมื่อระดับฮอร์โมนลดต่ำลงมาก เยื่อบุโพรงมดลูกก็จะเกิดการหลุดลอกและทำให้มีประจำเดือนมา

                ผู้ใช้ยาคุม “พรีม 28” จึงมักจะมีประจำเดือนมาหลังจากที่ใช้เม็ดยาสีชมพูหมดไปแล้ว 2 – 3 วัน หรืออาจคลาดเคลื่อนจากนั้นเล็กน้อยค่ะ

 

                เมื่อมีประจำเดือนมาก็ถือว่าไม่มีความเสี่ยงที่จะตั้งครรภ์แล้ว หลังจากที่ใช้ยาคุม “พรีม 28” จนครบทั้ง 28 เม็ดก็ให้ต่อยาคุมแผงใหม่ในวันถัดมาได้เลยนะคะ

                นั่นหมายถึง ผู้ที่ใช้ยาคุมแบบ 28 เม็ด จะต้องรับประทานยาคุมทุกวัน ไม่มีการเว้นว่างเพิ่มอีก

                และเมื่อต่อยาคุมแผงใหม่ตรงตามกำหนด ก็จะถือว่ามีผลคุมกำเนิดที่ต่อเนื่องกันทุกวันค่ะ