ยาคุม “พรีม” (Preme) และ “พรีม 28” (Preme 28)

ยาคุมพรีมและพรีม28

                นอกจาก “พรีม” (Preme) ที่เป็นยาคุมแบบ 21 เม็ดแล้ว ก็ยังมี “พรีม 28” (Preme 28) ที่เป็นยาคุมแบบ 28 เม็ด มาเป็นทางเลือกใหม่ให้ได้ใช้ตามความถนัดอีกด้วยนะคะ

                ทั้ง “พรีม” และ “พรีม 28” มีราคาเท่ากัน อีกทั้งยังใช้ตัวยาฮอร์โมนเหมือนกัน แต่แตกต่างที่รูปแบบและวิธีการใช้ ดังนี้

 

รูปแบบที่แตกต่างกันของ “พรีม” และ “พรีม 28”

พรีม (Preme)

–          เป็นยาคุมแบบ 21 เม็ด

–          เม็ดยาสีชมพูทั้ง 21 เม็ดในแผง คือ “เม็ดยาฮอร์โมน”

–          ไม่มี “เม็ดยาหลอก”

พรีม 28 (Preme 28)

–          เป็นยาคุมแบบ 28 เม็ด

–          เม็ดยาสีชมพู คือ “เม็ดยาฮอร์โมน” มีอยู่ 21 เม็ด

–          เม็ดยาสีขาว คือ “เม็ดยาหลอก” มีอยู่ 7 เม็ด

 

                จะเห็นได้ว่าเม็ดยาสีชมพูของ “พรีม” และ “พรีม 28” มี 21 เม็ดเท่ากัน นี่คือ “เม็ดยาฮอร์โมน” ซึ่งมี Ethinyl estradiol อยู่เม็ดละ 0.035 มิลลิกรัม รวมกับ Cyproterone acetate อีกเม็ดละ 2 มิลลิกรัม

                ส่วนเม็ดยาสีขาวที่มีเพิ่มมาอีก 7 เม็ดในแผงของ “พรีม 28” คือ “เม็ดยาหลอก” ซึ่งเป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่ได้มีคุณสมบัติทางยาค่ะ การใช้เม็ดแป้งวันละเม็ด รวม 7 วันของ “พรีม 28” จึงไม่แตกต่างไปจากการเว้นว่าง 7 วันของ “พรีม” ที่ถือว่าเป็น “ช่วงปลอดฮอร์โมน” นั่นเอง

 (อ่านเพิ่มเติม ยาคุมพรีม, ยาคุมพรีม 28

 

วิธีการใช้ที่แตกต่างกันของ “พรีม” และ “พรีม 28”

พรีม (Preme)

–          เรียงเม็ดยาตาม “ตัวย่อของวันในสัปดาห์”

–          เลือกเม็ดยาที่ตรงกับวันที่เริ่มใช้มารับประทาน แล้วใช้ต่อตามลำดับนั้นไปจนหมดแผง

–          รับประทานหมดแผง (21 เม็ด = 21 วัน) แล้ว ให้เว้นว่างอีก 7 วันจึงค่อยต่อยาคุมแผงใหม่

–          “ช่วงปลอดฮอร์โมน” ก็คือช่วงที่เว้นว่าง

–          ประจำเดือนจะมาในช่วงที่เว้นว่าง โดยมักจะมาประมาณวันที่ 3 หรือ 4 ของการเว้นว่าง

 

(อ่านเพิ่มเติม วิธีรับประทานยาคุมพรีม

พรีม 28 (Preme 28)

–          เรียงเม็ดยาตาม “ตัวเลขลำดับการใช้”

–          เริ่มรับประทานจากเม็ดที่ 1 แล้วใช้ต่อตามลำดับไปจนถึงเม็ดที่ 28

–          รับประทานหมดแผง (28 เม็ด = 28 วัน) แล้ว ให้ต่อยาคุมแผงใหม่ในวันถัดมาได้เลย

–          “ช่วงปลอดฮอร์โมน” ก็คือช่วงที่ใช้เม็ดยาหลอก

–          ประจำเดือนจะมาในช่วงที่รับประทานเม็ดยาหลอก โดยมักจะมาประมาณเม็ดที่ 24 หรือ 25 ของแผง

 

(อ่านเพิ่มเติม วิธีรับประทานยาคุมพรีม 28)

 

                จุดเด่นของยาคุมแบบ 21 เม็ดอย่าง “พรีม” อยู่ที่การเรียงลำดับตาม “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” ซึ่งง่ายต่อการตรวจสอบประจำวัน เพื่อให้มั่นใจว่ารับประทานถูกต้อง ไม่มีการใช้ซ้ำซ้อนเกินขนาด หรือช่วยให้แก้ไขได้เร็วหากลืมรับประทาน

                แต่การที่ต้องเว้นว่าง 7 วันหลังใช้แผงเดิมหมด อาจสร้างความสับสนให้กับผู้ใช้บางรายว่าควรจะต่อยาคุมแผงใหม่เมื่อไหร่ หรือเสี่ยงที่จะต่อยาคุมช้าเกินกำหนดซึ่งส่งผลกระทบกับประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์

 

                เพื่อแก้ปัญหาการต่อยาคุมไม่ตรงเวลา จึงมีการผลิตยาคุมแบบ 28 เม็ดอย่าง “พรีม 28” ขึ้นมา โดยให้ผู้ใช้รับประทานเม็ดแป้งแทนการเว้นว่าง และเมื่อใช้หมดแผงแล้วก็สามารถต่อยาคุมแผงใหม่ในวันถัดมาได้เลย

                อย่างไรก็ตาม การระบุ “ตัวเลขลำดับการใช้” นั้นก็ทำให้ตรวจสอบประจำวันได้ยากกว่า เพราะใช้อ้างอิงกับวันในสัปดาห์หรือวันที่ตามปฏิทินไม่ได้ เสี่ยงที่จะใช้ยาคุมซ้ำซ้อนถ้ารับประทานไปแล้วแต่คิดว่ายังไม่ได้รับประทาน หรืออาจขาดยาถ้ายังไม่ได้รับประทานแต่คิดว่ามีการรับประทานไปแล้ว

 

                ดังนั้น ควรพิจารณาจากความถนัดหรือปัญหาของผู้ใช้แต่ละรายนะคะ เช่น ผู้ที่กังวลว่าจะรับประทานผิด ควรเลือกใช้ “พรีม” ที่สามารถตรวจสอบประจำวันได้ง่าย ส่วนผู้ที่กังวลว่าจะลืมต่อยาคุมแผงใหม่ การเลือกใช้ “พรีม 28” ที่ต้องรับประทานทุกวันก็จะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่า

 

                รูปลักษณ์ภายนอกของ “พรีม” และ “พรีม 28” ค่อนข้างคล้ายคลึงกันค่ะ จึงควรสังเกตดี ๆ เพื่อไม่ให้ซื้อมาผิดรูปแบบ โดยนอกจากตัวเลข 28 ที่ต่อท้ายชื่อแล้ว การปรับโฉมล่าสุดของ “พรีม 28” ที่ใช้ตัวอักษรสีชมพู (แทนของเดิมที่เป็นสีน้ำเงิน) ก็เป็นอีกจุดสังเกตที่ช่วยในการแยกความแตกต่างออกจาก “พรีม” ได้

                แต่ถ้าซื้อมาผิดและไม่สะดวกที่จะนำไปเปลี่ยน หรือถ้าไม่มีรูปแบบเดิมและจำเป็นจะต้องใช้อีกรูปแบบทดแทนไปก่อน มีข้อแนะนำในการต่อยาคุมดังนี้นะคะ

  1. เปลี่ยนจาก “พรีม” แบบ 21 เม็ด ไปเป็น “พรีม 28” แบบ 28 เม็ด

                เมื่อรับประทาน “พรีม” ไปจนครบ 21 เม็ดแล้ว ให้เว้นว่างต่ออีก 7 วัน จากนั้นจึงเริ่มรับประทาน “พรีม 28” ในวันที่ 8 ของการเว้นว่าง โดยเรียงลำดับการใช้จากเม็ดที่ 1 ไปหาเม็ดที่ 28

blank

 

  1. เปลี่ยนจาก “พรีม 28” แบบ 28 เม็ด ไปเป็น “พรีม” แบบ 21 เม็ด

                เมื่อรับประทาน “พรีม 28” ไปจนครบ 28 เม็ดแล้ว วันถัดมาก็ให้เริ่มใช้ “พรีม” ได้เลย โดยแกะเม็ดยาที่ระบุตัวย่อในแผงตรงกับวันนั้นมาใช้ และรับประทานต่อวันละเม็ดตามลำดับไปจนครบทั้ง 21 เม็ด

blank

                                                                                       

 

                และหากกังวลว่าเมื่อใช้ “พรีม” แล้วอาจลืมต่อแผงใหม่ตามกำหนด มีเคล็ดลับช่วยเตือนความจำว่า ถ้าใช้ยาคุมถูกต้องและครบถ้วน วันที่เริ่มรับประทานเม็ดแรกของแต่ละแผง จะตรงกับวันเดียวกันของสัปดาห์

                ดังนั้น ถ้ารับประทานเม็ดแรกของแผงนี้ในวันใด ก็จะได้รับประทานเม็ดแรกของแผงใหม่ตรงกับวันเดิมในสัปดาห์นั่นเอง

blank

                ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเริ่มรับประทานเม็ดแรกของแผงล่าสุดในวันพุธ ก็จะได้รับประทานเม็ดสุดท้ายของแผงในวันอังคาร จากนั้นก็ให้เว้นว่างในวันพุธ – พฤหัสบดี – ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์ – อังคาร รวม 7 วัน แล้วจึงค่อยต่อยาคุมแผงใหม่ในวันพุธ

 

                หรือหากกังวลว่าเมื่อใช้ “พรีม 28” แล้วอาจจะรับประทานผิด ก็มีเคล็ดลับในการไล่ลำดับเพื่อตรวจสอบประจำวันได้ง่าย ก็คือ วันที่เริ่มรับประทานเม็ดแรกของแต่ละแถว (ได้แก่ เม็ดที่ 1, 8, 15 และ 22 ของแผง) จะตรงกับวันเดียวกันในสัปดาห์

                ดังนั้น เวลาไล่ลำดับเพื่อตรวจสอบ ก็สามารถเริ่มนับจากเม็ดแรกของแถวที่กำลังใช้อยู่ได้เลย โดยไม่ต้องนับยาวมาจากเม็ดแรกของแผง

blank

                ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเริ่มรับประทานเม็ดที่ 1 ในวันพุธ เมื่อมีการใช้ต่อมาเรื่อย ๆ จนถึงเม็ดที่ 10 แต่ไม่มั่นใจว่าใช้ถูกต้องหรือไม่ ก็สามารถไล่ลำดับได้ว่าเม็ดที่ 10 ของแผงจะต้องตรงกับวันใดในสัปดาห์

                และจากหลักการที่ว่า เม็ดแรกของแต่ละแถวจะตรงกับวันเดียวกันของสัปดาห์ นั่นหมายถึง ถ้าเม็ดที่ 1 ตรงกับวันพุธ เม็ดที่ 8 ซึ่งเป็นเม็ดแรกของแถวที่กำลังใช้อยู่ ก็จะตรงกับวันพุธด้วยเช่นกัน

                เมื่อเม็ดที่ 8 ตรงกับวันพุธ, เม็ดที่ 9 จะตรงกับวันพฤหัสบดี และเม็ดที่ 10 ก็จะต้องตรงกับวันศุกร์นั่นเอง