หาซื้อ Lescilon 21 ไม่ได้… จะใช้อะไรแทน?!?

ยาคุมที่ใช้แทนเลสซิลอน21ได้

                “เลสซิลอน 21” (Lescilon 21) เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 21 เม็ด ซึ่งมีฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol เม็ดละ 0.02 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Desogestrel เม็ดละ 0.15 มิลลิกรัม

                หากหาซื้อ “เลสซิลอน 21” ไม่ได้ แนะนำให้ใช้ “มินนี่” นะคะ เนื่องจากมีการจัดเรียงเม็ดยาและระบุลำดับในแผงตรงกัน จึงน่าจะช่วยลดความสับสนเมื่อต้องเปลี่ยนยี่ห้อ

                หรือจะใช้ “เมอซิลอน” และ “โนวิเนท” ซึ่งเป็นยาคุมแบบ 21 เม็ดสูตรเดียวกันแทนก็ได้ เพราะแม้ว่าการระบุลำดับหรือการจัดวางเม็ดยาในแผงจะต่างไปบ้าง แต่ก็ใช้หลักการเดียวกัน นั่นคือ ให้รับประทานยาคุมตรงตามวันไปเรื่อย ๆ จนครบ 21 เม็ด แล้วเว้นว่าง 7 วันก่อนต่อแผงใหม่

 

                “เลสซิลอน 21” และ “มินนี่” เป็นยาที่ผลิตภายในประเทศ ส่วน “เมอซิลอน” และ “โนวิเนท” เป็นยาที่นำเข้าจากต่างประเทศ

                อย่างไรก็ตาม ราคาของ “เลสซิลอน 21”, “มินนี่” และ “โนวิเนท” จะใกล้เคียงกัน การเปลี่ยนยี่ห้อในกลุ่มนี้จึงมีค่าใช้จ่ายไม่ต่างไปจากเดิมนัก

                ส่วนการเปลี่ยนไปใช้ยาคุมต้นแบบอย่าง “เมอซิลอน” จะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นประมาณ 50 บาท แต่ก็มีข้อดีที่หาซื้อได้ง่ายกว่ายี่ห้ออื่น ๆ ที่กล่าวไปข้างต้นค่ะ

 

blank

เลสซิลอน 21 (Lescilon 21)

มินนี่ (Minny)

blank

เมอซิลอน (Mercilon)

blank

โนวิเนท (Novynette)

ตัวยาสำคัญ :

Ethinyl estradiol 0.02 มิลลิกรัม + Desogestrel 0.15 มิลลิกรัม

รูปแบบการใช้ :

ระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์”

โดยให้เลือกรับประทานตามวัน

หมดแผงแล้วเว้น 7 วันก่อนต่อแผงใหม่

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่ผลิตภายในประเทศ

การขึ้นทะเบียนยา :

ยานำเข้าจากต่างประเทศ

ราคา :

110 – 140 บาท

ราคา :

110 – 130 บาท

ราคา :

160 – 180 บาท

ราคา :

110 – 130 บาท

 

                ในกรณีที่หาซื้อยาคุมแบบ 21 เม็ดไม่ได้ ก็สามารถใช้ยาคุมแบบ 28 เม็ดอย่าง  “เลสซิลอน 28”, “มินนี่ 28” หรือ “เมอซิลอน 28” แทนได้นะคะ

                แม้ว่าจำนวนเม็ดยาในแผงจะไม่เท่ากัน แต่ทั้งหมดก็มี “เม็ดยาฮอร์โมน” เท่ากัน คือ 21 เม็ด และเมื่อมีตัวยาชนิดเดียวกัน อีกทั้งปริมาณฮอร์โมนในเม็ดยาก็เท่ากัน ประสิทธิภาพจึงไม่แตกต่างกัน

                แต่วิธีใช้จะเปลี่ยนไป โดยให้เริ่มรับประทานจากเม็ดที่ 1 แล้วใช้ต่อตามลำดับวันละเม็ดไปเรื่อย ๆ จนถึงเม็ดที่ 28 หมดแผงแล้วก็ต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

                “เลสซิลอน 21”, “เลสซิลอน 28” และ “มินนี่ 28” เป็นยาที่ผลิตภายในประเทศ มีราคาเท่า ๆ กัน ส่วน “เมอซิลอน 28” เป็นยาที่นำเข้าจากต่างประเทศ มีราคาสูงกว่าประมาณ 50 บาทค่ะ

blank

เลสซิลอน 21 (Lescilon 21)

blank

เลสซิลอน 28 (Lescilon 28)

blank

มินนี่ 28 (Minny 28)

blank

เมอซิลอน 28 (Mercilon 28)

มี “เม็ดยาฮอร์โมน” 21 เม็ด

แต่ละเม็ดมีตัวยา Ethinyl estradiol 0.02 มิลลิกรัม + Desogestrel 0.15 มิลลิกรัม

ไม่มี “เม็ดยาหลอก”

มี “เม็ดยาหลอก” 7 เม็ด (ซึ่งเป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่มีตัวยาใด ๆ)

รูปแบบการใช้ :

ระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์”

โดยให้เลือกรับประทานตามวัน

หมดแผงแล้วเว้น 7 วันก่อนต่อแผงใหม่

รูปแบบการใช้ :

ระบุ “ตัวเลขลำดับการใช้”

โดยให้รับประทานจากเม็ดที่ 1 ไปจนถึงเม็ดที่ 28

หมดแผงแล้วต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่ผลิตภายในประเทศ

การขึ้นทะเบียนยา :

ยานำเข้าจากต่างประเทศ

ราคา :

110 – 140 บาท

ราคา :

110 – 130 บาท

ราคา :

160 – 180 บาท