ยาคุม “คาเมลล่า” (Camella) และ “คาเมลล่า 28” (Camella 28)

                “คาเมลล่า” (Camella) ที่เป็นยาคุมแบบ 21 เม็ด และ “คาเมลล่า 28” (Camella 28) ที่เป็นยาคุมแบบ 28 เม็ด มีราคาเท่ากัน และมีตัวยาฮอร์โมนเหมือนกัน แต่มีรูปแบบและวิธีการใช้ต่างกัน ดังนี้

 

รูปแบบที่แตกต่างกันของ “คาเมลล่า” และ “คาเมลล่า 28”

คาเมลล่า (Camella)

–          เป็นยาคุมแบบ 21 เม็ด

–          มีเฉพาะ “เม็ดยาฮอร์โมน” เป็นเม็ดสีเหลือง 21 เม็ด

–          ไม่มี “เม็ดยาหลอก”

คาเมลล่า 28 (Camella 28)

–          เป็นยาคุมแบบ 28 เม็ด

–          เม็ดยาสีเหลือง คือ “เม็ดยาฮอร์โมน” มีอยู่ 21 เม็ด

–          เม็ดยาสีขาว คือ “เม็ดยาหลอก” มีอยู่ 7 เม็ด

 

                ทั้ง “คาเมลล่า” และ “คาเมลล่า 28” มีเม็ดยาสีเหลืองอยู่ในแผง จำนวน 21 เม็ดเท่ากัน นี่คือ “เม็ดยาฮอร์โมน” ซึ่งมีตัวยาฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol อยู่เม็ดละ 0.03 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Gestodene อีกเม็ดละ 0.075 มิลลิกรัม

                ส่วนเม็ดยาสีขาวอีก 7 เม็ดที่มีอยู่ในแผงของ “คาเมลล่า 28” เป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่ได้มีตัวยาฮอร์โมนอยู่เลย จึงเรียกว่า “เม็ดยาหลอก” หรือ “เม็ดแป้ง” นั่นเอง

(อ่านเพิ่มเติม ยาคุมคาเมลล่า, ยาคุมคาเมลล่า 28

 

วิธีการใช้ที่แตกต่างกันของ “คาเมลล่า” และ “คาเมลล่า 28”

คาเมลล่า (Camella)

–          เรียงเม็ดยาตาม “ตัวย่อของวันในสัปดาห์”

–          รับประทานเม็ดยาให้ตรงกับวันที่ใช้จริง แล้วใช้ต่อตามลำดับไปจนหมดแผง

–          รับประทานหมดแผง (21 เม็ด = 21 วัน) แล้ว ให้เว้นว่างอีก 7 วันก่อนต่อยาคุมแผงใหม่

–          “ช่วงปลอดฮอร์โมน” ก็คือช่วงที่เว้นว่าง

–          ประจำเดือนจะมาในช่วงที่เว้นว่าง โดยมักจะมาประมาณวันที่ 3 หรือ 4 ของการเว้นว่าง

 

(อ่านเพิ่มเติม วิธีรับประทานยาคุมคาเมลล่า

คาเมลล่า 28 (Camella 28)

–          เรียงเม็ดยาตาม “ตัวเลขลำดับการใช้”

–          เริ่มรับประทานจากเม็ดที่ 1 แล้วใช้ต่อตามลำดับไปจนถึงเม็ดที่ 28

–          รับประทานหมดแผง (28 เม็ด = 28 วัน) แล้ว จึงค่อยต่อยาคุมแผงใหม่ในวันถัดมา

–          “ช่วงปลอดฮอร์โมน” ก็คือช่วงที่ใช้เม็ดยาหลอก

–          ประจำเดือนจะมาในช่วงที่รับประทานเม็ดยาหลอก โดยมักจะมาประมาณเม็ดที่ 24 หรือ 25 ของแผง

 

(อ่านเพิ่มเติม วิธีรับประทานยาคุมคาเมลล่า 28)

 

                จุดเด่นของการใช้ยาคุมแบบ 21 เม็ดอย่าง “คาเมลล่า” ซึ่งมีการระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” ไว้ในแผง ก็คือ สามารถตรวจสอบประจำวันได้ง่าย จึงป้องกันการรับประทานซ้ำซ้อนเกินขนาด หรือช่วยให้แก้ไขได้เหมาะสมหากลืมรับประทานยา

                แต่เมื่อใช้ยาคุมหมดแผงไปแล้วและต้องเว้นว่างต่ออีก 7 วัน ก็อาจทำให้ผู้ใช้บางรายสับสนว่าจะต้องต่อยาคุมแผงใหม่เมื่อไหร่ และเสี่ยงที่จะต่อยาคุมช้ากว่ากำหนด ซึ่งจัดว่าเป็นจุดอ่อนของการใช้ยาคุมรูปแบบนี้ค่ะ

 

                ส่วนการใช้ยาคุมแบบ 28 เม็ดอย่าง “คาเมลล่า 28” ซึ่งให้ผู้ใช้รับประทาน “เม็ดยาหลอก” แทนการเว้นว่าง และเมื่อใช้หมดแล้วก็ให้ต่อยาคุมแผงใหม่ในวันถัดมาได้เลย มีจุดเด่นที่ช่วยลดปัญหาการต่อยาคุมไม่ตรงกำหนดได้

                แต่จุดอ่อนของยาคุมรูปแบบนี้ก็คือ “ตัวเลขลำดับการใช้” ที่ระบุไว้ในแผงนั้นยากต่อการตรวจสอบประจำวัน  เพราะไม่สามารถนำมาใช้อ้างอิงกับวันในสัปดาห์หรือวันที่ตามปฏิทิน จึงเสี่ยงที่จะใช้ยาคุมซ้ำซ้อนถ้ารับประทานไปแล้วแต่คิดว่ายังไม่ได้รับประทาน หรืออาจขาดยาถ้ายังไม่ได้รับประทานแต่คิดว่ามีการรับประทานไปแล้ว

 

                ดังนั้น สำหรับผู้ใช้ที่กังวลว่าจะรับประทานผิด ควรเลือกใช้ “คาเมลล่า” ที่สามารถตรวจสอบประจำวันได้ง่าย แต่สำหรับผู้ที่กังวลว่าจะลืมต่อยาคุมแผงใหม่ การใช้ “คาเมลล่า 28” ที่ต้องรับประทานต่อเนื่องกันทุกวันน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่านะคะ

 

 

                รูปลักษณ์ภายนอกของ “คาเมลล่า” และ “คาเมลล่า 28” ค่อนข้างคล้ายกันค่ะ จึงควรสังเกตตัวเลข 28 ที่ต่อท้ายชื่อ เพื่อไม่ให้ซื้อมาผิดรูปแบบ

                แต่ถ้าซื้อมาผิดและไม่สะดวกที่จะนำไปเปลี่ยน หรือถ้าไม่มีรูปแบบเดิมและจำเป็นจะต้องใช้อีกรูปแบบทดแทนไปก่อน มีข้อแนะนำในการต่อยาคุมดังนี้

  1. การเปลี่ยนจาก “คาเมลล่า” ไปเป็น “คาเมลล่า 28”

                เมื่อรับประทาน “คาเมลล่า” ไปจนครบ 21 เม็ดแล้ว ให้เว้นว่างต่ออีก 7 วัน จากนั้นจึงเริ่มรับประทาน “คาเมลล่า 28” ในวันที่ 8 ของการเว้นว่าง โดยใช้เรียงตามลำดับ จาก 1 ไปหา 28

blank

 

  1. การเปลี่ยนจาก “คาเมลล่า 28” ไปเป็น “คาเมลล่า”

                เมื่อรับประทาน “คาเมลล่า 28” ไปจนครบ 28 เม็ดแล้ว วันถัดมาก็ให้เริ่มใช้ “คาเมลล่า” ได้เลย โดยแกะเม็ดยาที่ระบุตัวย่อในแผงตรงกับวันที่ใช้ และรับประทานต่อวันละเม็ดตามลำดับไปจนครบ 21 เม็ด

blank

               

 

                ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนรูปแบบยาคุมหรือไม่ สำหรับผู้ที่ใช้ “คาเมลล่า” แบบ 21 เม็ดที่กังวลว่าจะลืมต่อยาคุมแผงใหม่ตามกำหนด มีเคล็ดลับช่วยเตือนความจำก็คือ ถ้าใช้ยาคุมถูกต้องและครบถ้วน วันที่เริ่มรับประทานเม็ดแรกของแต่ละแผง จะตรงกับวันเดียวกันของสัปดาห์ค่ะ

                ดังนั้น ถ้ารับประทานเม็ดแรกของแผงนี้ในวันใด ก็จะได้รับประทานเม็ดแรกของแผงใหม่ตรงกับวันเดิมในสัปดาห์

blank

                ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเริ่มรับประทานเม็ดแรกของแผงล่าสุดในวันอังคาร ก็จะได้รับประทานเม็ดสุดท้ายของแผงนั้นในวันจันทร์ จากนั้นก็เว้นว่างในวันอังคาร – พุธ – พฤหัสบดี – ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์ รวม 7 วัน แล้วจึงค่อยต่อยาคุมแผงใหม่ในวันอังคาร

 

                ส่วนผู้ใช้ “คาเมลล่า 28” ที่กังวลว่าอาจจะรับประทานผิด ก็มีเคล็ดลับในการไล่ลำดับเพื่อตรวจสอบประจำวันได้ง่าย ก็คือ วันที่เริ่มรับประทานเม็ดแรกของแต่ละแถว (ได้แก่ เม็ดที่ 1, 8, 15 และ 22 ของแผง) จะตรงกับวันเดียวกันในสัปดาห์

                ดังนั้น เวลาไล่ลำดับเพื่อตรวจสอบ ก็สามารถเริ่มนับจากเม็ดแรกของแถวที่กำลังใช้อยู่ได้เลย โดยไม่ต้องนับยาวมาจากเม็ดแรกของแผง

blank

                ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเริ่มรับประทานเม็ดที่ 1 ในวันอังคาร เมื่อมีการใช้ต่อมาเรื่อย ๆ จนถึงเม็ดที่ 18 แต่ไม่มั่นใจว่าใช้ถูกต้องหรือไม่ ก็สามารถไล่ลำดับได้ว่าเม็ดที่ 18 ของแผงจะต้องตรงกับวันใดในสัปดาห์

                ซึ่งถ้าเม็ดที่ 1 ตรงกับวันอังคาร เม็ดที่ 15 ซึ่งเป็นเม็ดแรกของแถวที่กำลังใช้อยู่ ก็จะตรงกับวันอังคารด้วยเช่นกัน

                เมื่อเม็ดที่ 15 ตรงกับวันอังคาร, เม็ดที่ 16 ก็ตรงกับวันพุธ, เม็ดที่ 17 ตรงกับวันพฤหัสบดี และเม็ดที่ 18 ก็จะต้องตรงกับวันศุกร์นั่นเอง