ยาคุม “ดิออร์รา 21” (Diora 21) และ “ดิออร์รา 28” (Diora 28)

                ยาคุมดิออร์รามีอยู่ 2 รูปแบบค่ะ ได้แก่ “ดิออร์รา 21” (Diora 21) หรือ ดิออร์ราสีชมพู ที่เป็นยาคุมแบบ 21 เม็ด และ “ดิออร์รา 28” (Diora 28) หรือ ดิออร์ราสีฟ้า ที่เป็นยาคุมแบบ 28 เม็ด

                ดิออร์ราทั้ง 2 รูปแบบมีราคาเท่ากัน และมีตัวยาฮอร์โมนเหมือนกัน แต่มีรูปแบบและวิธีการใช้ต่างกัน ดังนี้

 

รูปแบบที่แตกต่างกันของ “ดิออร์รา 21” และ “ดิออร์รา 28”

ดิออร์รา 21 (Diora 21)

–          เป็นยาคุมแบบ 21 เม็ด

–          มีเฉพาะ “เม็ดยาฮอร์โมน” เป็นเม็ดยาสีขาว 21 เม็ด

–          ไม่มี “เม็ดยาหลอก”

ดิออร์รา 28 (Diora 28)

–          เป็นยาคุมแบบ 28 เม็ด

–          เม็ดยาสีขาว คือ “เม็ดยาฮอร์โมน” มีอยู่ 21 เม็ด

–          เม็ดยาสีเหลือง คือ “เม็ดยาหลอก” มีอยู่ 7 เม็ด

 

                จะเห็นได้ว่า ทั้ง “ดิออร์รา 21” และ “ดิออร์รา 28” มีเม็ดยาสีขาวอยู่ในแผง จำนวน 21 เม็ดเท่ากัน ซึ่งแต่ละเม็ดจะมีตัวยาฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol 0.03 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน D-norgestrel (Levonorgestrel) 0.15 มิลลิกรัม จึงเรียกเม็ดยาเหล่านี้ว่า “เม็ดยาฮอร์โมน”

                ส่วนเม็ดยาสีเหลืองอีก 7 เม็ดที่มีอยู่ใน “ดิออร์รา 28” เป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่ได้มีตัวยาฮอร์โมนอยู่เลย จึงเรียกว่า “เม็ดแป้ง” หรือ “เม็ดยาหลอก”

                การรับประทาน “เม็ดยาหลอก” 7 วันของ “ดิออร์รา 28” ไม่ต่างกับการเว้นว่าง 7 วันของ “ดิออร์รา 21” โดยถือเป็น “ช่วงปลอดฮอร์โมน” ที่ผู้ใช้จะได้มีประจำเดือนมาตามรอบนั่นเองนะคะ

 (อ่านเพิ่มเติม ยาคุมดิออร์รา 21, ยาคุมดิออร์รา 28

 

วิธีการใช้ที่แตกต่างกันของ “ดิออร์รา 21” และ “ดิออร์รา 28”

ดิออร์รา 21 (Diora 21)

–          เรียงเม็ดยาตาม “ตัวย่อของวันในสัปดาห์”

–          รับประทานเม็ดยาให้ตรงกับวันที่ใช้จริง แล้วใช้ต่อตามลำดับไปจนหมดแผง

–          รับประทานหมดแผง (21 เม็ด = 21 วัน) แล้ว ให้เว้นว่างอีก 7 วันก่อนต่อยาคุมแผงใหม่

–          “ช่วงปลอดฮอร์โมน” ก็คือช่วงที่เว้นว่าง

–          ประจำเดือนจะมาในช่วงที่เว้นว่าง โดยมักจะมาประมาณวันที่ 3 หรือ 4 ของการเว้นว่าง

 

(อ่านเพิ่มเติม วิธีรับประทานยาคุมดิออร์รา 21

ดิออร์รา 28 (Diora 28)

–          เรียงเม็ดยาตาม “ตัวเลขลำดับการใช้”

–          เริ่มรับประทานจากเม็ดที่ 1 แล้วใช้ต่อตามลำดับไปจนถึงเม็ดที่ 28

–          รับประทานหมดแผง (28 เม็ด = 28 วัน) แล้ว จึงค่อยต่อยาคุมแผงใหม่ในวันถัดมา

–          “ช่วงปลอดฮอร์โมน” ก็คือช่วงที่ใช้เม็ดยาหลอก

–          ประจำเดือนจะมาในช่วงที่รับประทานเม็ดยาหลอก โดยมักจะมาประมาณเม็ดที่ 24 หรือ 25 ของแผง

 

(อ่านเพิ่มเติม วิธีรับประทานยาคุมดิออร์รา 28)

 

                การระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” ไว้ในแผงของ “ดิออร์รา 21” ช่วยให้ผู้ใช้ตรวจสอบประจำวันได้ง่ายค่ะ ซึ่งหากปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอก็จะป้องกันการรับประทานซ้ำซ้อนเกินขนาด หรือช่วยให้แก้ไขได้เหมาะสมหากลืมรับประทานยา

                อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้ยาคุมหมดแผงไปแล้วและต้องเว้นว่างต่ออีก 7 วัน ก็อาจทำให้ผู้ใช้บางรายสับสนว่าจะต้องต่อยาคุมแผงใหม่เมื่อไหร่ ซึ่งถ้าต่อยาคุมช้ากว่ากำหนดก็อาจลดประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์

 

                ซึ่งการใช้ “ดิออร์รา 28” จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ โดยรับประทาน “เม็ดยาหลอก” แทนการเว้นว่าง และเมื่อใช้หมดแล้วก็ให้ต่อยาคุมแผงใหม่ในวันถัดมาได้เลย

                แต่ในทางกลับกัน การระบุ “ตัวเลขลำดับการใช้” ไว้ในแผง ก็ทำให้ตรวจสอบประจำวันได้ยากกว่า เพราะใช้อ้างอิงกับวันในสัปดาห์หรือวันที่ตามปฏิทินไม่ได้ จึงเสี่ยงที่จะใช้ยาคุมซ้ำซ้อนถ้ารับประทานไปแล้วแต่คิดว่ายังไม่ได้รับประทาน หรืออาจขาดยาถ้ายังไม่ได้รับประทานแต่คิดว่ามีการรับประทานไปแล้ว

 

                ดังนั้น จะเลือกใช้ดิออร์รารูปแบบใด ก็ควรพิจารณาจากความถนัดหรือปัญหาของตัวผู้ใช้เอง เช่น หากกังวลว่าจะรับประทานผิด ควรเลือกใช้ “ดิออร์รา 21” ที่สามารถตรวจสอบประจำวันได้ง่าย แต่ถ้ากังวลว่าจะลืมต่อยาคุมแผงใหม่ ก็ควรเลือกใช้ “ดิออร์รา 28” ที่ต้องรับประทานต่อเนื่องกันทุกวันโดยไม่ต้องเว้นว่างเลย

 

 

                โดยปกติ เมื่อผู้ใช้เลือกรูปแบบยาคุมตามที่ถนัดได้แล้ว ก็มักจะใช้รูปแบบนั้นต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ โดยไม่สลับไปใช้อีกรูปแบบหนึ่ง แต่ในกรณีที่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนรูปแบบยาคุม ก็มีข้อคำแนะนำเกี่ยวกับการต่อแผงใหม่ และเคล็ดลับในการใช้ดังนี้

  1. การเปลี่ยนจาก “ดิออร์รา 21” (ดิออร์ราสีชมพู) ไปเป็น “ดิออร์รา 28” (ดิออร์ราสีฟ้า)

                เมื่อรับประทาน “ดิออร์รา 21” ไปจนครบ 21 เม็ดแล้ว ให้เว้นว่างต่ออีก 7 วัน จากนั้นจึงเริ่มรับประทาน “ดิออร์รา 28” ในวันที่ 8 ของการเว้นว่าง โดยใช้เรียงตามลำดับ จาก 1 ไปหา 28

blank

 

  1. การเปลี่ยนจาก “ดิออร์รา 28” (ดิออร์ราสีฟ้า) ไปเป็น “ดิออร์รา 21” (ดิออร์ราสีชมพู)

                เมื่อรับประทาน “ดิออร์รา 28” ไปจนครบ 28 เม็ดแล้ว วันถัดมาก็ให้เริ่มใช้ “ดิออร์รา 21” ได้เลย โดยแกะเม็ดยาที่ระบุตัวย่อในแผงตรงกับวันที่ใช้ และรับประทานต่อวันละเม็ดตามลำดับไปจนครบ 21 เม็ด

blank

               

 

                และหากกังวลว่าเมื่อใช้ “ดิออร์รา 21” แล้วอาจลืมต่อแผงใหม่ตามกำหนด มีเคล็ดลับช่วยเตือนความจำว่า ถ้าใช้ยาคุมถูกต้องและครบถ้วน วันที่เริ่มรับประทานเม็ดแรกของแต่ละแผง จะตรงกับวันเดียวกันของสัปดาห์

                ดังนั้น ถ้ารับประทานเม็ดแรกของแผงนี้ในวันใด ก็จะได้รับประทานเม็ดแรกของแผงใหม่ตรงกับวันเดิมในสัปดาห์นั่นเอง

blank

                ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเริ่มรับประทานเม็ดแรกของแผงล่าสุดในวันอังคาร ก็จะได้รับประทานเม็ดสุดท้ายของแผงนั้นในวันจันทร์ จากนั้นก็เว้นว่างในวันอังคาร – พุธ – พฤหัสบดี – ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์ รวม 7 วัน แล้วจึงค่อยต่อยาคุมแผงใหม่ในวันอังคาร

 

                หรือหากกังวลว่าเมื่อใช้ “ดิออร์รา 28” แล้วอาจจะรับประทานผิด ก็มีเคล็ดลับในการไล่ลำดับเพื่อตรวจสอบประจำวันได้ง่าย ก็คือ วันที่เริ่มรับประทานเม็ดแรกของแต่ละแถว (ได้แก่ เม็ดที่ 1, 8, 15 และ 22 ของแผง) จะตรงกับวันเดียวกันในสัปดาห์

                ดังนั้น เวลาไล่ลำดับเพื่อตรวจสอบ ก็สามารถเริ่มนับจากเม็ดแรกของแถวที่กำลังใช้อยู่ได้เลย โดยไม่ต้องนับยาวมาจากเม็ดแรกของแผง

blank

                ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเริ่มรับประทานเม็ดที่ 1 ในวันอังคาร เมื่อมีการใช้ต่อมาเรื่อย ๆ จนถึงเม็ดที่ 12 แต่ไม่มั่นใจว่าใช้ถูกต้องหรือไม่ ก็สามารถไล่ลำดับได้ว่าเม็ดที่ 12 ของแผงจะต้องตรงกับวันใดในสัปดาห์

                ซึ่งถ้าเม็ดที่ 1 ตรงกับวันอังคาร เม็ดที่ 8 ซึ่งเป็นเม็ดแรกของแถวที่กำลังใช้อยู่ ก็จะตรงกับวันอังคารด้วยเช่นกัน

                เมื่อเม็ดที่ 8 ตรงกับวันอังคาร, เม็ดที่ 9 ก็ตรงกับวันพุธ, เม็ดที่ 10 ตรงกับวันพฤหัสบดี, เม็ดที่ 11 ตรงกับวันศุกร์ และเม็ดที่ 12 ก็จะต้องตรงกับวันเสาร์นั่นเอง