หาซื้อ Sophie 28 ไม่ได้… จะใช้อะไรแทน?!?

                “โซฟี่ 28” (Sophie 28) เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 28 เม็ด

                ซึ่งเม็ดยาสีขาว จำนวน 21 เม็ดในแผง มีฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol อยู่เม็ดละ 0.03 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Levonorgestrel (หรือ D-norgestrel) อีกเม็ดละ 0.15 มิลลิกรัม

                ส่วนเม็ดยาสีน้ำตาลแดง จำนวน 7 เม็ดที่เหลือ เป็นเพียงเม็ดยาหลอก หรือเม็ดแป้งเท่านั้น

 

                ถ้าหาซื้อ “โซฟี่ 28” ไม่ได้ ก็มียาคุมสูตรเดียวกันอีกหลายยี่ห้อที่สามารถนำมาใช้แทนได้ค่ะ

                ในกรณีที่ต้องการใช้ยาคุมแบบ 28 เม็ดเหมือนเดิม “ดิออร์รา 28” (Diora 28) และ “ไมโครเลนิน 30 ท.ว.” (Microlenyn 30 ED) เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ เนื่องจากมีรูปแบบการใช้ใกล้เคียงกัน นั่นคือ ให้รับประทานยาคุมเรียงตามลำดับ 1 – 28 ที่ระบุไว้ในแผงไปเรื่อย ๆ จนหมด จากนั้นก็ต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

                อย่างไรก็ตาม เนื่องจากทิศทางการเรียงลำดับและสีของเม็ดยาแตกต่างไปจาก “โซฟี่ 28” จึงควรระมัดระวังว่าอาจทำให้สับสนและใช้ผิดด้วยนะคะ

                ทั้ง “ดิออร์รา 28” และ “ไมโครเลนิน 30 ท.ว.” มีราคาถูกกว่า “โซฟี่ 28” โดย “ดิออร์รา 28” จะมีราคาแพงกว่า “ไมโครเลนิน 30 ท.ว.” แต่ก็หาซื้อได้ง่ายกว่าค่ะ

blank

โซฟี่ 28 (Sophie 28)

 

ดิออร์รา 28 (Diora 28)

blank

ไมโครเลนิน 30 ท.ว. (Microlenyn 30 ED)

เม็ดยาฮอร์โมน :

สีขาว 21 เม็ด

สีขาว 21 เม็ด

สีเหลือง 21 เม็ด

แต่ละเม็ดมี Ethinyl estradiol 0.03 มิลลิกรัม + Levonorgestrel 0.15 มิลลิกรัม

เม็ดยาหลอก :

สีน้ำตาลแดง 7 เม็ด

สีเหลือง 7 เม็ด

สีขาว 7 เม็ด

เป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่มีตัวยาใด ๆ

รูปแบบการใช้ :

รับประทานตามลำดับ 1 – 28

หมดแผงแล้วต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา :

85 – 100 บาท

ราคา :

50 – 80 บาท

ราคา :

30 – 40 บาท

 

                นอกจาก “ดิออร์รา 28” และ “ไมโครเลนิน 30 ท.ว.” แล้ว ก็ยังมียาคุมแบบ 28 เม็ด ที่ระบุตัวเลขลำดับ 1 – 28 ไว้ในแผง ที่สามารถนำมาใช้แทน “โซฟี่ 28” ได้อีก นั่นคือ “ริเกวิดอน” (Rigevidon)

                ซึ่งเม็ดยาของ “โซฟี่ 28” และ “ริเกวิดอน” จะมีสีเหมือนกัน แต่ “เม็ดยาหลอก” ของ “ริเกวิดอน” เป็นตัวยาบำรุงเลือด Ferrous fumarate ในขณะที่ “โซฟี่ 28” เป็นเพียงแค่เม็ดแป้งเท่านั้น แต่ตัวยาสำคัญใน “เม็ดยาฮอร์โมน” ของทั้ง 2 ยี่ห้อนี้ก็เหมือนกันนะคะ

                และแม้ว่าจะระบุตัวเลขลำดับ 1 – 28 ไว้ในแผงเหมือนกัน แต่ “โซฟี่ 28” เรียงลำดับยาคุมแต่ละแถวจากบนลงล่าง ส่วน “ริเกวิดอน” จะกลับกัน นั่นคือ เรียงจากล่างขึ้นบน    

                “ริเกวิดอน” เป็นยานำเข้าจากต่างประเทศ แต่มีราคาถูกกว่า ยาที่ผลิตภายในประเทศอย่าง “โซฟี่ 28” อย่างไรก็ตาม อาจพบปัญหาว่าหาซื้อได้ยากทั้งคู่ค่ะ

blank

โซฟี่ 28 (Sophie 28)

blank

ริเกวิดอน (Rigevidon)

เม็ดยาฮอร์โมน :

สีขาว 21 เม็ด

แต่ละเม็ดมี Ethinyl estradiol 0.03 มิลลิกรัม + Levonorgestrel 0.15 มิลลิกรัม

เม็ดยาหลอก :

สีน้ำตาลแดง 7 เม็ด

เป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่มีตัวยาใด ๆ

แต่ละเม็ดมี Ferrous fumarate 75 มิลลิกรัม

รูปแบบการใช้ :

รับประทานตามลำดับ 1 – 28

หมดแผงแล้วต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่ผลิตภายในประเทศ

การขึ้นทะเบียนยา :

ยานำเข้าจากต่างประเทศ

ราคา :

85 – 100 บาท

ราคา :

60 – 80 บาท

 

                หรือจะใช้ “แอนนา” (Anna) และ “อาร์เดน” (R-den) แทน “โซฟี่ 28” ก็ได้เช่นกันนะคะ เนื่องจากมีตัวยาเหมือนกัน ประสิทธิภาพและผลข้างเคียงจึงไม่แตกต่างกัน

                แต่ในแผงของ “แอนนา” และ “อาร์เดน” จะมีเพียงลูกศรแสดงลำดับการใช้ โดยให้แกะเม็ดยามารับประทานตามลูกศรไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะหมดแผง จากนั้นจึงเริ่มแผงใหม่ในวันถัดมา

                การที่ไม่มีตัวเลข 1 – 28 ระบุไว้เหมือนกับ “โซฟี่ 28” จึงอาจทำให้ตรวจสอบได้ยากกว่า

                ทั้ง 3 ยี่ห้อนี้เป็นยาที่ผลิตภายในประเทศ โดย “อาร์เดน” มีกล่องบรรจุแยกแผงเหมือนกับ “โซฟี่ 28” ส่วน “แอนนา” จะเป็นยาคุมแผงเปลือย แต่ “แอนนา” และ “อาร์เดน” ก็มีราคาเท่า ๆ กัน และถูกกว่า “โซฟี่ 28” มากค่ะ

blank

โซฟี่ 28 (Sophie 28)

blank

อาร์เดน (R-den)

blank

แอนนา (Anna)

เม็ดยาฮอร์โมน :

สีขาว 21 เม็ด

สีขาว 21 เม็ด

สีเหลือง 21 เม็ด

แต่ละเม็ดมี Ethinyl estradiol 0.03 มิลลิกรัม + Levonorgestrel 0.15 มิลลิกรัม

เม็ดยาหลอก :

สีน้ำตาลแดง 7 เม็ด

สีเหลือง 7 เม็ด

สีขาว 7 เม็ด

เป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่มีตัวยาใด ๆ

รูปแบบการใช้ :

รับประทานตามลำดับ 1 – 28

หมดแผงแล้วต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

รูปแบบการใช้ :

รับประทานเรียงตามลูกศร

หมดแผงแล้วต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา :

85 – 100 บาท

ราคา :

30 – 40 บาท

 

                “ไมโครไกนอน 30 ทว.” (Microgynon 30 ED) ก็เป็นอีกยี่ห้อที่สามารถนำมาใช้แทน “โซฟี่ 28” ได้

                แต่ 2 ยี่ห้อนี้มีวิธีการใช้แตกต่างกันมากนะคะ โดยผู้ใช้ “ไมโครไกนอน 30 ทว.” จะต้องแกะเม็ดยามารับประทานให้ตรงตามวัน และเริ่มจากส่วนที่เป็นแถบสีแดงก่อน จากนั้นก็ใช้ต่อตามลำดับไปเรื่อย ๆ หมดแล้วก็ต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

                ซึ่งการรับประทานยาคุมตามคำแนะนำดังกล่าว อาจทำให้เม็ดแรกที่เริ่มใช้เป็นเม็ดยาหลอกหรือเม็ดยาฮอร์โมนก็ได้ และอาจต่างกันไปในผู้ใช้แต่ละราย

                ในขณะที่ยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 28 เม็ดยี่ห้ออื่น ๆ จะเริ่มใช้เม็ดยาฮอร์โมนก่อนเสมอ

                การเปลี่ยนจาก “โซฟี่ 28” ไปใช้ “ไมโครไกนอน 30 ทว.” จึงต้องระวังว่าอาจมีช่วงปลอดฮอร์โมนที่นานเกินไปจนทำให้ไม่มีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องค่ะ

 

                หากไม่มั่นใจ ก็ควรงดมีเพศสัมพันธ์ หรือให้คุมกำเนิดวิธีอื่นร่วมด้วย ไปจนกว่าจะได้รับประทานเม็ดยาสีเหลืองของ “ไมโครไกนอน 30 ทว.” ต่อเนื่องกันครบ 7 วัน

                หรือปรึกษาเภสัชกรประจำร้านยาใกล้บ้าน เกี่ยวกับวิธีรับประทานเมื่อเปลี่ยนยี่ห้อยาคุม และวันที่จะเริ่มมีผลคุมกำเนิดได้ เพื่อความชัดเจนในแต่ละกรณีนะคะ

                “ไมโครไกนอน 30 ทว.” เป็นยานำเข้าจากต่างประเทศ แต่ก็มีราคาถูกกว่ายาที่ผลิตภายในประเทศอย่าง “โซฟี่ 28” ประมาณ 20 – 30 บาทค่ะ

blank

โซฟี่ 28 (Sophie 28)

blank

ไมโครไกนอน 30 ทว. (Microgynon 30 ED)

เม็ดยาฮอร์โมน :

สีขาว 21 เม็ด

สีเหลือง 21 เม็ด

แต่ละเม็ดมี Ethinyl estradiol 0.03 มิลลิกรัม + Levonorgestrel 0.15 มิลลิกรัม

เม็ดยาหลอก :

สีน้ำตาลแดง 7 เม็ด

สีขาว 7 เม็ด

เป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่มีตัวยาใด ๆ

รูปแบบการใช้ :

รับประทานตามลำดับ 1 – 28

หมดแผงแล้วต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

รูปแบบการใช้ :

รับประทานตามวัน โดยเริ่มจากแถบสีแดง

หมดแผงแล้วต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่ผลิตภายในประเทศ

การขึ้นทะเบียนยา :

ยานำเข้าจากต่างประเทศ

ราคา :

85 – 100 บาท

ราคา :

65 – 69 บาท

 

 

                นอกจากยาคุมแบบ 28 เม็ดตามที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว ก็ยังมียาคุมแบบ 21 เม็ดที่สามารถนำมาใช้แทน “โซฟี่ 28” ได้นะคะ ได้แก่ “ดิออร์รา 21” (Diora 21), “นอร์เกสเต้” (Norgeste) และ “เลอร์เมร่า” (Lermera)

                แม้จำนวนเม็ดยารวมทั้งแผงจะน้อยกว่า “โซฟี่ 28” แต่ก็มี “เม็ดยาฮอร์โมน” 21 เม็ดเหมือนกัน อีกทั้งมีปริมาณฮอร์โมนเท่ากัน ประสิทธิภาพและผลข้างเคียงจึงไม่แตกต่างกันค่ะ

                แต่วิธีการใช้จะต่างไปจากเดิม โดยให้แกะเม็ดยาที่ระบุตัวย่อของวันในสัปดาห์มารับประทานให้ตรงกับวันที่ใช้จริง แล้วใช้ต่อตามลำดับไปเรื่อย ๆ จนหมดแผง

                และเนื่องจากไม่มี “เม็ดยาหลอก” เมื่อรับประทานหมดแล้ว จึงต้องเว้นว่าง 7 วันก่อนต่อยาคุมแผงใหม่

                ซึ่งการเว้นว่าง 7 วันหลังใช้ยาคุมแบบ 21 เม็ดหมดแผง ก็ถือเป็นช่วงปลอดฮอร์โมนให้ประจำเดือนมา เช่นเดียวกับการรับประทาน “เม็ดยาหลอก” ของยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 28 เม็ดนั่นเองนะคะ

                ทั้งหมดเป็นยาที่ผลิตภายในประเทศเหมือนกัน แต่ “เลอร์เมร่า” มีราคาสูงกว่ายี่ห้ออื่น ๆ มาก อีกทั้งไม่ค่อยพบการจำหน่ายในร้านยา

                ส่วน “ดิออร์รา 21” และ “นอร์เกสเต้” มีราคาใกล้เคียงกัน และถูกกว่า “โซฟี่ 28” แต่อาจหาซื้อ “นอร์เกสเต้” ได้ยากกว่า “ดิออร์รา 21” ค่ะ

blank

โซฟี่ 28 (Sophie 28)

blank

ดิออร์รา 21 (Diora 21)

blank

นอร์เกสเต้ (Norgeste)

blank

เลอร์เมร่า (Lermera)

เม็ดยาฮอร์โมน 21 เม็ด

แต่ละเม็ดมี Ethinyl estradiol 0.03 มิลลิกรัม + Levonorgestrel 0.15 มิลลิกรัม

เม็ดยาหลอก 7 เม็ด

ซึ่งเป็นเพียงเม็ดแป้งเท่านั้น

ไม่มีเม็ดยาหลอก

รูปแบบการใช้ :

รับประทานตามลำดับ 1 – 28

หมดแผงแล้วต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

รูปแบบการใช้ :

รับประทานตามวัน

หมดแผงแล้วเว้น 7 วันก่อนต่อแผงใหม่

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา :

85 – 100 บาท

ราคา :

50 – 80 บาท

ราคา :

50 – 70 บาท

ราคา :

180 บาท