ยาคุม “ริต้า 21” (Rita 21) และ “ริต้า 28” (Rita 28)

ยาคุมริต้า21และริต้า28

                ประสิทธิภาพ, ผลข้างเคียง รวมถึงราคาจำหน่าย ของ “ริต้า 21” (Rita 21) และ “ริต้า 28” (Rita 28) ไม่ได้แตกต่างกันเลยค่ะ แต่เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกได้ตามความถนัด จึงมีรูปแบบและวิธีการใช้แตกต่างกัน ดังนี้

                 

รูปแบบที่แตกต่างกันของ “ริต้า 21” และ “ริต้า 28”

ริต้า 21 (Rita 21)

–          เป็นยาคุมแบบ 21 เม็ด

–          เม็ดยาสีขาวทั้ง 21 เม็ดในแผง คือ “เม็ดยาฮอร์โมน”

–          ไม่มี “เม็ดยาหลอก”

ริต้า 28 (Rita 28)

–          เป็นยาคุมแบบ 28 เม็ด

–          เม็ดยาสีขาว 21 เม็ดแรกในแผง คือ “เม็ดยาฮอร์โมน”

–          เม็ดยาสีขาวที่มีขนาดเล็กกว่า ซึ่งอยู่ในแถวล่างสุด จำนวน 7 เม็ด คือ “เม็ดยาหลอก”

 

                เมื่อนำแผงยาของทั้ง 2 รูปแบบมาเปรียบเทียบกัน จะเห็นได้ว่า “เม็ดยาฮอร์โมน” ของ “ริต้า 21” และ “ริต้า 28” มีจำนวน 21 เม็ดเท่ากัน อีกทั้งสี, ขนาด และรูปร่างของเม็ดยาก็เหมือนกัน

                นอกจากรูปร่างภายนอกแล้ว “เม็ดยาฮอร์โมน” ของทั้ง 2 รูปแบบยังมีคุณสมบัติที่เหมือนกันด้วยนะคะ โดยแต่ละเม็ดจะมีตัวยาฮอร์โมน Ethinyl estradiol อยู่เม็ดละ 0.03 มิลลิกรัม รวมกับ Desogestrel อีกเม็ดละ 0.15 มิลลิกรัม

                ส่วน “เม็ดยาหลอก” ของ “ริต้า 28” เป็นเพียงเม็ดแป้งเท่านั้น ไม่มีคุณสมบัติทางยาค่ะ

                (อ่านเพิ่มเติม ยาคุมริต้า 21, ยาคุมริต้า 28)

  

วิธีการใช้ที่แตกต่างกันของ “ริต้า 21” และ “ริต้า 28”

ริต้า 21 (Rita 21)

–          เรียงเม็ดยาตาม “ตัวย่อของวันในสัปดาห์”

–          รับประทานเม็ดยาให้ตรงกับวันที่ใช้จริง

–          ใช้หมดแผง (21 วัน) แล้ว ให้เว้นว่างอีก 7 วันก่อนต่อยาคุมแผงใหม่

–          ประจำเดือนจะมาในช่วงที่เว้นว่าง โดยมักจะมาประมาณวันที่ 3 หรือ 4 ของการเว้นว่าง

 

(อ่านเพิ่มเติม วิธีรับประทานยาคุมริต้า 21

ริต้า 28 (Rita 28)

–          เรียงเม็ดยาตาม “ตัวเลขลำดับการใช้”

–          รับประทานเรียงลำดับจาก 1 – 28

–          ใช้หมดแผง (28 วัน) แล้ว จึงค่อยต่อยาคุมแผงใหม่ในวันถัดมา

–          ประจำเดือนจะมาในช่วงที่รับประทานเม็ดยาหลอก โดยมักจะมาประมาณเม็ดที่ 24 หรือ 25 ของแผง

 

(อ่านเพิ่มเติม วิธีรับประทานยาคุมริต้า 28)

 

                จุดเด่นของการเรียงลำดับตาม “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” ที่ใช้ใน “ริต้า 21” ก็คือ ผู้ใช้สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ง่าย ซึ่งหากมีการตรวจสอบทุก ๆ ครั้งก่อนที่จะแกะเม็ดยามารับประทาน ก็จะป้องกันการรับประทานซ้ำซ้อนเกินขนาด หรือช่วยให้แก้ไขได้เร็วหากพบว่าลืมรับประทานในวันที่ผ่านมา

                อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้ยาคุมหมดแผงและต้องเว้นว่างต่ออีก 7 วัน อาจทำให้ผู้ใช้ลืมต่อยาคุมแผงใหม่ตามกำหนด และหากมีการเว้นว่างช่วงปลอดฮอร์โมนที่นานเกินไป ก็เสี่ยงที่ยาจะไปยับยั้งการตกไข่ในรอบเดือนนั้นไม่ทัน แล้วลดประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้

 

                ซึ่งปัญหาการลืมต่อยาคุมแผงใหม่ มักจะไม่เกิดขึ้นกับผู้ใช้ “ริต้า 28” เนื่องจากมีความเคยชินกับการรับประทานยาคุมต่อเนื่องกันทุกวันอยู่แล้ว โดยเมื่อรับประทาน “เม็ดยาฮอร์โมน” หมด ก็จะรับประทาน “เม็ดยาหลอก” ต่อไปจนหมดแผง เพื่อแทนการเว้นว่างดังกล่าว

                แต่การเรียงเม็ดยาตาม “ตัวเลขลำดับการใช้” ใน “ริต้า 28” ก็มีความเสี่ยงที่ผู้ใช้จะรับประทานซ้ำซ้อน หรือลืมรับประทานในบางวัน เนื่องจากตัวเลขที่ระบุไว้ในแผง อาจไม่ตรงกับวันที่ตามปฏิทิน และไม่ทราบว่าจะตรงกับวันใดในสัปดาห์ ทำให้ตรวจสอบการใช้ได้ยากกว่า

 

                ดังนั้น ผู้ที่กังวลว่าจะรับประทานผิด ก็ควรเลือกใช้ “ริต้า 21” ที่เป็นแบบ 21 เม็ด ซึ่งสามารถตรวจสอบประจำวันได้ง่าย ส่วนผู้ที่กังวลว่าจะลืมต่อยาคุมแผงใหม่ การเลือกใช้ “ริต้า 28” ที่เป็นแบบ 28 เม็ด ซึ่งต้องรับประทานทุกวัน ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่า

 

 

                รูปลักษณ์ภายนอกของ “ริต้า 21” และ “ริต้า 28” คล้ายกันมากค่ะ หากดูไม่ละเอียดก็อาจซื้อมาผิดรูปแบบได้ ซึ่งถ้าซื้อมาผิดและไม่สะดวกที่จะนำไปเปลี่ยน หรือถ้าไม่มีรูปแบบเดิมและจำเป็นจะต้องใช้อีกรูปแบบทดแทนไปก่อน ก็มีวิธีการต่อยาคุมแผงใหม่ดังนี้

 

  1. การเปลี่ยนจาก “ริต้า 21” ไปเป็น “ริต้า 28”

                หลังจากที่รับประทาน “ริต้า 21” ไปจนครบ 21 เม็ดแล้ว ให้เว้นว่าง 7 วันเพื่อเป็นช่วงปลอดฮอร์โมนให้ประจำเดือนมา จากนั้นจึงค่อยเริ่มรับประทาน “ริต้า 28” ในวันที่ 8 ของการเว้นว่าง

                ซึ่งการรับประทาน “ริต้า 28” จะต้องเริ่มใช้จาก “เม็ดที่ 1” แล้วรับประทานต่อวันละเม็ดตามลำดับไปเรื่อย ๆ จนถึง “เม็ดที่ 28”

blank

 

  1. การเปลี่ยนจาก “ริต้า 28” ไปเป็น “ริต้า 21”

                ให้รับประทาน “ริต้า 28” ไปจนหมดแผง ซึ่งช่วงปลอดฮอร์โมนที่ควรจะมีประจำเดือนมาก็คือช่วงที่รับประทาน “เม็ดยาหลอก” นั่นเอง ดังนั้น เมื่อใช้หมดทั้ง 28 เม็ดแล้วก็ให้เริ่มรับประทาน “ริต้า 21” ในวันถัดมาได้เลยนะคะ

                โดยแกะเม็ดยาที่ระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” ให้ตรงกับวันที่ใช้จริง จากนั้นก็ให้รับประทานต่อวันละเม็ดตามลำดับไปเรื่อย ๆ จนครบทั้ง 21 เม็ด

blank

 

               

                มีเคล็ดลับช่วยจำสำหรับผู้ใช้ “ริต้า 21” ที่กังวลว่าจะลืมต่อแผงใหม่ตามกำหนด ก็คือ หากมีการใช้ยาคุมถูกต้องและครบถ้วน วันที่เริ่มรับประทานเม็ดแรกของแต่ละแผง จะตรงกับวันเดียวกันของสัปดาห์

blank

                เช่น ถ้าเริ่มรับประทานเม็ดแรกของแผงล่าสุดในวันอังคาร ก็จะได้รับประทานเม็ดสุดท้ายของแผงนั้นในวันจันทร์ จากนั้นก็เว้นว่างในวันอังคาร – พุธ – พฤหัสบดี – ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์ และต่อยาคุมแผงใหม่ในวันอังคารเหมือนเดิม

 

                ส่วนผู้ใช้ “ริต้า 28” ที่กังวลว่าจะรับประทานผิด ก็มีเคล็ดลับช่วยจำว่า หากมีการใช้ยาคุมถูกต้องและครบถ้วน วันที่เริ่มรับประทานเม็ดแรกของแต่ละแถว (ได้แก่ เม็ดที่ 1, 8, 15 และ 22 ของแผง) จะตรงกับวันเดียวกันของสัปดาห์

                จึงสามารถไล่ลำดับเพื่อตรวจสอบ ก่อนที่จะแกะเม็ดยามารับประทานในแต่ละวันได้นะคะ

blank

                ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเริ่มรับประทานเม็ดที่ 1 ในวันอังคาร เมื่อมีการใช้ต่อมาเรื่อย ๆ จนถึงเม็ดที่ 19 แต่ไม่มั่นใจว่าใช้ถูกต้องหรือไม่ ก็สามารถไล่ลำดับได้ว่า ถ้าเม็ดที่ 1 ตรงกับวันอังคาร เม็ดที่ 15 (ซึ่งเป็นเม็ดแรกของแถวที่ 3) ก็จะต้องตรงกับวันอังคารด้วยเช่นกัน

                ดังนั้น หากใช้ถูกต้องและครบถ้วน วันที่รับประทานเม็ดที่ 19 ของแผงก็จะต้องตรงกับวันเสาร์นั่นเอง