“แอนตาซิล เยล” และ “แอนตาซิล เยล เฮช เฮช”

ปรับปรุงล่าสุด 11 กรกฎาคม 2022

                “แอนตาซิล เยล” (Antacil Gel) และ “แอนตาซิล เยล เฮช เฮช” (Antacil Gel HH) เป็นยาลดกรดชนิดน้ำของบริษัทไทยนครพัฒนา จำกัด

                แม้จะมีชื่อและรูปลักษณ์ที่คล้ายคลึงกัน รวมถึงมีราคาเท่า ๆ กัน แต่ทั้งคู่ก็มีความแตกต่างกันนะคะ

                นั่นคือ “แอนตาซิล เยล” จะมีตัวยาสำคัญ 3 ชนิด โดยตัวแรกเป็นยาลดกรดที่ชื่อว่า อะลูมิเนียม ไฮดรอกไซด์ (Aluminium hydroxide), ตัวที่สองก็เป็นยาลดกรดเช่นกัน ชื่อว่า แมกนีเซียม ไฮดรอกไซด์ (Magnesium hydroxide) และตัวที่สามเป็นยาขับลม ชื่อว่า ไซเมธิโคน (Simethicone)

                ส่วน “แอนตาซิล เยล เฮช เฮช” จะมีตัวยาสำคัญ 2 ชนิด ได้แก่ อะลูมิเนียม ไฮดรอกไซด์ และ แมกนีเซียม ไฮดรอกไซด์

 

                ปริมาณตัวยาสำคัญในฉลากของ “แอนตาซิล เยล” จะระบุเป็นต่อ 15 มิลลิลิตร (หรือเท่ากับ 1 ช้อนโต๊ะ) ในขณะที่ “แอนตาซิล เยล เฮช เฮช” จะระบุเป็นต่อ 5 มิลลิลิตร (ซึ่งเท่ากับ 1 ช้อนชา) ซึ่งหากนำมาเปรียบเทียบในหน่วยเดียวกัน ก็จะได้ปริมาณตัวยาสำคัญดังนี้

ตัวยาสำคัญ

ปริมาณยา (มิลลิกรัม) ต่อ 15 มิลลิลิตร

แอนตาซิล เยล

แอนตาซิล เยล เฮช เฮช

อะลูมิเนียม ไฮดรอกไซด์

960

660

แมกนีเซียม ไฮดรอกไซด์

330

360

ไซเมธิโคน

60

               

                อะลูมิเนียม ไฮดรอกไซด์ และ แมกนีเซียม ไฮดรอกไซด์ เป็นยาลดกรดที่ดูดซึมเข้ากระแสเลือดได้น้อย จึงไม่รบกวนสมดุลกรดด่างในร่างกาย

                อะลูมิเนียม ไฮดรอกไซด์ อาจทำให้ท้องผูก ในขณะที่ แมกนีเซียม ไฮดรอกไซด์ อาจทำให้ท้องเสีย การนำตัวยาทั้งสองมาใช้ร่วมกัน นอกจากจะบรรเทาอาการปวดท้อง แสบท้อง ได้เร็วและนานกว่าการใช้ยาเพียงตัวเดียวแล้ว ยังช่วยลดผลข้างเคียงของกันและกันค่ะ

                และเมื่อผสม ไซเมธิโคน เข้าไปด้วย ก็จะช่วยบรรเทาอาการจุกเสียด แน่นท้อง ท้องอืด ท้องเฟ้อ เนื่องจากการมีแก๊สในทางเดินอาหารมากเกินไป

            เนื่องจาก “แอนตาซิล เยล” มีตัวยา ไซเมธิโคน อยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นที่จะต้องรับประทานยาเม็ดไซเมธิโคน หรือยาขับลมชนิดอื่น ๆ ซ้ำซ้อนไปอีกนะคะ

            ส่วนผู้ใช้ “แอนตาซิล เยล เฮช เฮช” ที่ยังรู้สึกจุกแน่นเพราะมีลมในท้องมาก อาจรับประทานยาขับลมเพิ่มเติม เพื่อบรรเทาอาการที่มี

 

                นอกจากตัวยาสำคัญที่มีต่างกันแล้ว ทั้งคู่ก็ยังถูกจัดให้อยู่ต่างกลุ่มยากันด้วย โดยหากจัดแบ่งประเภทยาตามความเข้มงวดของการควบคุม “แอนตาซิล เยล” จะอยู่ในกลุ่ม “ยาบรรจุเสร็จที่มิใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ” ซึ่งจำหน่ายได้เฉพาะในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้ขายยาแผนปัจจุบัน

                ส่วน “แอนตาซิล เยล เฮช เฮช” จะอยู่ในกลุ่ม “ยาสามัญประจำบ้าน” ซึ่งสามารถขายได้ในร้านค้าทั่วไป

 

                เดิมนั้น การแยกยาทั้งคู่ให้อยู่ต่างกลุ่ม เห็นได้ชัดจากการมีหรือไม่มีตัวยา ไซเมธิโคน ค่ะ โดย “แอนตาซิล เยล เฮช เฮช” ซึ่งเป็น “ยาสามัญประจำบ้าน” จะไม่มี ไซเมธิโคน

                แต่เมื่อมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน ฉบับที่ 4 ปี พ.ศ.2555 ที่รวมยาลดกรดสูตร อะลูมินา – แมกนีเซีย – ไซเมธิโคน (ปริมาณตัวยาสำคัญตามที่ระบุไว้ในประกาศ) ไว้ในกลุ่มยาสามัญประจำบ้าน ก็จะเห็นได้ว่ายาลดกรดที่ผสมยาขับลม ไซเมธิโคน สามารถจำหน่ายในร้านชำหรือร้านสะดวกซื้อได้เช่นกัน

                อย่างไรก็ตาม ยาดังกล่าวจะต้องระบุข้อมูลในฉลากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ด้วยนะคะ จึงจะถือว่าเป็น “ยาสามัญประจำบ้าน”

                ซึ่งสังเกตได้ง่าย ๆ ว่ายาใดบ้างที่เป็น “ยาสามัญประจำบ้าน” จากการแสดงข้อความด้วยตัวอักษรสีเขียวในกรอบสี่เหลี่ยมว่า “ยาสามัญประจำบ้าน” ไว้ในฉลากยา

 

                ดังนั้น แม้ว่าจะมียาลดกรดสูตร อะลูมินา – แมกนีเซีย – ไซเมธิโคน บางยี่ห้อ ที่มีข้อความว่า “ยาสามัญประจำบ้าน” เป็นตัวอักษรสีเขียวในกรอบสี่เหลี่ยมระบุไว้ในฉลากยา สามารถวางจำหน่ายในร้านค้าทั่วไปได้แล้ว

                แต่ก็ยังไม่รวมถึง “แอนตาซิล เยล” ที่ไม่มีสัญลักษณ์ดังกล่าว และยังจัดอยู่ในกลุ่ม “ยาบรรจุเสร็จที่มิใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ” ค่ะ

 

                สรุปก็คือ ยาลดกรดชนิดน้ำยี่ห้อ “แอนตาซิล” ที่สามารถซื้อได้ในร้านค้าหรือร้านสะดวกซื้อ ก็คือ “แอนตาซิล เยล เฮช เฮช” ที่มีส่วนผสมของยาลดกรด 2 ตัว คือ อะลูมิเนียม ไฮดรอกไซด์ และ แมกนีเซียม ไฮดรอกไซด์

                หากมีอาการปวดหรือแสบร้อนท้อง ร่วมกับอาการจุกแน่น ท้องอืด ท้องเฟ้อ อาจใช้ร่วมกับยาเม็ด ไซเมธิโคน หรือยาขับลมชนิดอื่น

                ส่วนยาลดกรดชนิดน้ำยี่ห้อ “แอนตาซิล” ที่ได้รับจากร้านยา โดยทั่วไปก็มักจะเป็น “แอนตาซิล เยล” ซึ่งมีส่วนผสมของ อะลูมิเนียม ไฮดรอกไซด์ และ แมกนีเซียม ไฮดรอกไซด์ ที่เป็นยาลดกรด รวมกับ ไซเมธิโคน ที่เป็นยาขับลม ผู้ที่ใช้ยานี้จึงไม่จำเป็นจะต้องรับประทานยาเม็ด ไซเมธิโคน หรือยาขับลมอื่น ๆ ร่วมด้วยนะคะ