“เบลสิด” และ “เบลสิด ฟอร์ท”

belcid vs belcid forte

                คุณผู้อ่านอาจคุ้นหู, คุ้นตา หรือเคยรับประทาน “เบลสิด” ซึ่งเป็นยาลดกรดชนิดน้ำของ “บริษัทไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด” มาบ้างแล้ว เนื่องจากมีการใช้ในโรงพยาบาลและร้านยามานาน อีกทั้งในปัจจุบันก็มีวางจำหน่ายอยู่ในร้านสะดวกซื้อหลายแห่ง

                แต่เคยสังเกตหรือไม่คะว่า ยาน้ำลดกรดยี่ห้อนี้มีทั้งแบบฉลากสีเขียวและฉลากสีน้ำเงิน

                โดยขวดที่มีฉลากสีเขียว ใช้ชื่อว่า “เบลสิด” (Belcid) หรือชื่อเต็ม ๆ ตามที่มีการจดทะเบียนตำรับยาว่า “เบลสิด ซัสเพนชั่น” (Belcid suspension) ส่วนขวดที่มีฉลากสีน้ำเงิน ใช้ชื่อว่า “เบลสิด ฟอร์ท” (Belcid forte)

 

                ทั้งคู่มีราคาเท่ากันค่ะ แต่ขึ้นทะเบียนในกลุ่มยาที่ต่างกัน และมีปริมาณตัวยาสำคัญที่แตกต่างกันเล็กน้อย

                สำหรับ “เบลสิด” หรือเบลสิดฉลากสีเขียว จัดอยู่ในกลุ่ม “ยาบรรจุเสร็จที่มิใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ” ซึ่งจำหน่ายได้เฉพาะในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้ขายยาแผนปัจจุบัน

                ส่วน “เบลสิด ฟอร์ท” หรือเบลสิดฉลากสีน้ำเงิน จัดอยู่ในกลุ่ม “ยาสามัญประจำบ้าน” ซึ่งสามารถจำหน่ายในร้านชำหรือร้านสะดวกซื้อได้

 

                นอกจากจะต้องแสดงข้อความด้วยตัวอักษรสีเขียวในกรอบสี่เหลี่ยมว่า “ยาสามัญประจำบ้าน” ในฉลากยาแล้ว ปริมาณตัวยาสำคัญของ “เบลสิด ฟอร์ท” ก็ระบุเป็นต่อ 5 มิลลิลิตร (หรือเท่ากับ 1 ช้อนชา) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการแสดงข้อมูลในฉลากสำหรับยาสามัญประจำบ้าน

                ในขณะที่ “เบลสิด” จะแสดงปริมาณตัวยาสำคัญต่อ 15 มิลลิลิตร (หรือเท่ากับ 1 ช้อนโต๊ะ)

 

                อย่างไรก็ตาม เมื่อปรับให้เป็นหน่วยเดียวกัน ก็จะสามารถเปรียบเทียบปริมาณตัวยาสำคัญได้ง่ายขึ้น ดังนี้

ตัวยาสำคัญ

ปริมาณยา (มิลลิกรัม) ต่อ 15 มิลลิลิตร

เบลสิด

เบลสิด ฟอร์ท

อะลูมิเนียม ไฮดรอกไซด์

918

918

แมกนีเซียม ไฮดรอกไซด์

300

330

ไซเมธิโคน

60

90

 

                อะลูมิเนียม ไฮดรอกไซด์ และ แมกนีเซียม ไฮดรอกไซด์ เป็นยาลดกรดที่ดูดซึมเข้ากระแสเลือดได้น้อย จึงไม่รบกวนสมดุลกรดด่างในร่างกาย ซึ่งการนำตัวยาทั้งสองมาใช้ร่วมกัน จะช่วยลดผลข้างเคียงของกันและกัน (ท้องผูกจาก อะลูมิเนียม ไฮดรอกไซด์ และท้องเสียจาก แมกนีเซียม ไฮดรอกไซด์) อีกทั้งสามารถบรรเทาอาการปวดท้อง แสบท้อง ได้เร็วและนาน กว่าการใช้ตัวยาเดี่ยว ๆ

                ส่วน ไซเมธิโคน เป็นยาขับลม จึงช่วยบรรเทาอาการจุกเสียด แน่นท้อง ท้องอืด ท้องเฟ้อ เนื่องจากการมีแก๊สในทางเดินอาหารมากเกินไป

 

                จากตาราง จะเห็นว่าทั้ง “เบลสิด” และ “เบลสิด ฟอร์ท” มีตัวยาสำคัญ 3 ชนิดเหมือนกัน (ต่างจากกรณีของ “แอนตาซิล เยล” และ “แอนตาซิล เยล เฮช เฮช”) แต่มี แมกนีเซียม ไฮดรอกไซด์ และ ไซเมธิโคน ไม่เท่ากัน

                โดยเฉพาะสัดส่วนของ ไซเมธิโคน ที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน จึงอาจถือได้ว่า “เบลสิด ฟอร์ท” ก็คือ “เบลสิด” ซึ่งมีปริมาณยาขับลมที่เข้มข้นนั่นเองนะคะ

 

                ด้วยมีความเข้มงวดในการควบคุมที่แตกต่างกันตามประเภทของยา ร้านชำหรือร้านสะดวกซื้อจึงจำหน่ายได้เฉพาะ “เบลสิด ฟอร์ท” เท่านั้น ในขณะที่ร้านยาซึ่งได้รับอนุญาตให้ขายยาแผนปัจจุบันสามารถใช้ได้ทั้งคู่

                อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคุณสมบัติในการลดกรดที่ไม่แตกต่างกันมากนัก จึงสามารถใช้ “เบลสิด” หรือ “เบลสิด ฟอร์ท” ทดแทนกันได้ค่ะ

                อีกทั้ง ไม่จำเป็นจะต้องใช้ยาขับลมอื่น ๆ ร่วมด้วย เนื่องจากมีส่วนผสมของ ไซเมธิโคน อยู่แล้วนั่นเอง