วิธีใช้ “ไทลินอล 8 ชั่วโมง” (TYLENOL 8 HOUR)

วิธีใช้ไทลินอล 8 ชั่วโมง

ปรับปรุงล่าสุด 20 มิถุนายน 2022

                “ไทลินอล 8 ชั่วโมง” มีรูปแบบการออกฤทธิ์และความแรงที่แตกต่างจากยาเม็ดพาราเซตามอลทั่ว ๆ ไป ซึ่งอาจเกิดความสับสนและเสี่ยงที่จะรับประทานผิดได้

                วันนี้จึงขอทบทวนวิธีรับประทาน “ไทลินอล 8 ชั่วโมง” โดยเน้นใน 2 ประเด็นที่มักมีการใช้ผิดนะคะ

 

  1. ความถี่ในการใช้

                “ไทลินอล 8 ชั่วโมง” เป็นยาพาราเซมอลชนิดเม็ดออกฤทธิ์นานค่ะ

                ใน 1 เม็ดที่มีตัวยาพาราเซตามอลอยู่ 650 มิลลิกรัมนั้น จะประกอบขึ้นเป็น 2 ชั้น โดยมีตัวยาสำคัญอยู่ชั้นละ 325 มิลลิกรัม เมื่อรับประทานไปแล้ว ชั้นแรกจะแตกตัวและถูกดูดซึมภายใน 30 นาที เพื่อออกฤทธิ์บรรเทาอาการปวดหรือลดไข้ เช่นเดียวกับเวลาที่รับประทานยาพาราเซตามอลแบบเม็ดยาธรรมดานั่นเองนะคะ

                จากนั้น หลังรับประทานยาประมาณ 1 ชั่วโมง ยาชั้นที่ 2 ก็จะค่อย ๆ ปลดปล่อยและถูกดูดซึมอย่างช้า ๆ ไปสมทบกับยาส่วนแรก เพื่อช่วยให้ออกฤทธิ์บรรเทาอาการปวดและลดไข้ได้นานขึ้น

 

                จึงให้รับประทาน “ไทลินอล 8 ชั่วโมง” ซ้ำได้ทุก 8 ชั่วโมง หากมีอาการปวดหรือมีไข้ (ซึ่งต่างจากยาเม็ดพาราเซตามอลทั่วไปที่แนะนำให้รับประทานซ้ำทุก 4 – 6 ชั่วโมง)

                ไม่ควรรับประทาน “ไทลินอล 8 ชั่วโมง” ซ้ำห่างกันน้อยกว่า 8 ชั่วโมง เพราะจะทำให้ได้รับยาในขนาดที่สูงเกินไป และเสี่ยงที่จะเกิดความเป็นพิษต่อตับค่ะ

 

  1. ขนาดรับประทาน

                เนื่องจากยานี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ครั้งละ 2 เม็ดเท่านั้น จึงต้องใช้กับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปและมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 44 กิโลกรัมค่ะ โดยให้รับประทานครั้งละ 2 เม็ด และซ้ำได้ทุก 8 ชั่วโมงที่มีอาการปวดหรือมีไข้

                แต่ให้กลืนยาทั้งเม็ดนะคะ ห้ามหัก เคี้ยว บด แบ่งเม็ดยา หรือนำไปละลายน้ำ เพราะจะทำให้ส่วนที่ต้องการให้ค่อย ๆ ปลดปล่อยตัวยา เสียคุณสมบัติดังกล่าว จึงอาจเกิดพิษต่อตับจากการได้รับยาเกินขนาดที่แนะนำได้

 

                อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้อาจเกิดความกังวลว่าจะได้รับยาเกินขนาดหรือเปล่า เนื่องจาก “ไทลินอล 8 ชั่วโมง” 1 เม็ด มีตัวยาพาราเซตามอลอยู่ 650 มิลลิกรัม เมื่อรับประทานครั้งละ 2 เม็ด ก็เท่ากับว่ามีการใช้ยาถึงครั้งละ 1,300 มิลลิกรัม

                แต่ตามที่กล่าวไปแล้วในข้อ 1 นะคะ ว่าเมื่อรับประทาน “ไทลินอล 8 ชั่วโมง” 1 เม็ด ผู้ใช้จะได้ตัวยาพาราเซตามอลที่ออกฤทธิ์ตามเวลาปกติ 325 มิลลิกรัม และอีก 325 มิลลิกรัมที่เหลือก็จะค่อย ๆ ถูกปลดปล่อยเพื่อออกฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง

                ดังนั้น เมื่อรับประทาน “ไทลินอล 8 ชั่วโมง” ครั้งละ 2 เม็ด ก็จะได้รับยา 650 มิลลิกรัมตามเวลาปกติ ส่วนอีก 650 มิลลิกรัมจะถูกปลดปล่อยออกมาในภายหลัง

                จึงไม่ต้องกังวลว่าจะได้รับยาพาราเซตามอลมากเกินไปหากมีการรับประทาน “ไทลินอล 8 ชั่วโมง” ถูกต้อง เหมาะสม ตรงตามขนาดและเวลาที่แนะนำค่ะ