ป้ายกำกับ: ยาคุมแบบ 28 เม็ด

ไมโครไกนอนโฉมใหม่
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “ไมโครไกนอน 30 ทว.” (Microgynon 30 ED)

ข้อมูลทั่วไปของยาคุมไมโครไกนอน 30 ทว. (Microgynon 30 ED) ไม่ว่าจะเป็น รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาจำหน่าย

ไม่กินเม็ดยาหลอกได้มั้ย
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES etc

ไม่กินเม็ดยาหลอกได้มั้ย

เม็ดยาหลอกหรือเม็ดแป้งในแผงยาคุม 28 เม็ด มีความสำคัญอย่างไร จำเป็นจะต้องใช้หรือเปล่า หากไม่รับประทาน หรือถ้าข้ามไปเริ่มแผงใหม่เลย จะมีปัญหาหรือไม่

รูปแบบและวิธีการใช้ยาคุมสูตร 21/7
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES etc

รูปแบบและวิธีการใช้ยาคุมสูตร 21/7

ข้อแตกต่างของยาคุมแบบ 28 เม็ดสูตร 21/7 กับยาคุมแบบ 21 เม็ด และยาคุมสูตร 21/7 มีรูปแบบการใช้อย่างไรบ้าง

สลินดา
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “สลินดา” (Slinda)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมสลินดา (Slinda) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ

ยาคุมเฮอร์ซ
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “เฮอร์ซ” (Herz)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมเฮอร์ซ (Herz) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ

ยาคุมวันเดย์
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “วันเดย์” (ONEDAY)

แนะนำข้อมูลทั่วไป เช่น รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาจำหน่าย ของยาคุมวันเดย์ (ONEDAY)