ถ่ายเหลวหลังกินยาคุม

                ดังที่ได้กล่าวไปแล้วในบทความเรื่อง อาเจียนหลังกินยาคุมรายเดือน และ อาเจียนหลังกินยาคุมฉุกเฉิน ว่าการอาเจียนภายหลังรับประทาน อาจลดประสิทธิภาพของยาคุมได้ แล้วสำหรับการถ่ายอุจจาระ โดยเฉพาะเมื่อถ่ายเหลวหลังกินยาคุมล่ะ จะลดประสิทธิภาพของยาคุมด้วยหรือไม่ และควรแก้ไขอย่างไรหรือเปล่า

 

                ในบทความนี้ จะแยกแนวทางตามประเภทของยาคุม โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

  1. ยาคุมชนิดฮอร์โมนรวม หมายถึงยาคุมที่ตัวยาสำคัญมีทั้งฮอร์โมนเอสโตรเจนและฮอร์โมนโปรเจสติน ซึ่งยาคุมรายเดือนหลายยี่ห้อที่มีใช้กันอยู่ ส่วนใหญ่ก็เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมนี่เอง โดยมีทั้งรูปแบบ 21 เม็ดและ 28 เม็ด

(อ่านต่อหน้า 2 เรื่อง ถ่ายเหลวหลังกินยาคุมรายเดือนชนิดฮอร์โมนรวม)

 

  1. ยาคุมชนิดฮอร์โมนเดี่ยว หรืออาจเรียกว่ายาคุมชนิดฮอร์โมนโปรเจสตินเดี่ยว เนื่องจากตัวยาสำคัญจะมีเฉพาะฮอร์โมนโปรเจสติน ไม่มีส่วนผสมของฮอร์โมนเอสโตรเจน ในปัจจุบัน มีจำหน่ายอยู่ในประเทศไทย 4 ยี่ห้อ ได้แก่ เอ็กซ์ลูตอน (Exluton), เดลิต้อน (Dailyton), ซีราเซท (Cerazette) และ สลินดา (Slinda)

(อ่านต่อหน้า 3 เรื่อง ถ่ายเหลวหลังกินยาคุมรายเดือนชนิดฮอร์โมนเดี่ยว)

 

  1. ยาคุมฉุกเฉิน โดยเจาะจงไปที่ยาคุมฉุกเฉินชนิดตัวยาลีโวนอร์เจสเทรล (Levonorgestrel) ซึ่งเป็นชนิดที่มีจำหน่ายอยู่ในประเทศไทย ทั้งรูปแบบ 2 เม็ด เช่น โพสตินอร์ (Postinor), มาดอนน่า (Madonna), แมรี่ พิงค์ (Mary pink), แอปคาร์ นอร์แพก (ABCA Norpak), เลดี้นอร์ (Ladynore), แจนนี่ (Janny) และรูปแบบ 1 เม็ด เช่น เมเปิ้ล ฟอร์ท (Maple forte), แทนซี วัน (Tansy one)

(อ่านต่อหน้า 4 เรื่อง ถ่ายเหลวหลังกินยาคุมฉุกเฉิน)

 

 

เอกสารอ้างอิง

  1. FSRH Guideline: Progestogen-only Pills, March 2015 (Updated April 2019).
  2. FSRH Clinical Guidance: Drug Interactions with Hormonal Contraception, January 2018.
  3. FSRH Guideline: Combined Hormonal Contraception, January 2019 (Amended November 2020).
  4. Selected Practice Recommendations for Contraceptive Use, 3rd edition. Geneva: World Health Organization; 2016. 
  5. S. Selected Practice Recommendations for Contraceptive Use, 2016.
  6. Gore JI, Surawicz C. Severe acute diarrhea. Gastroenterol Clin North Am. 2003 Dec;32(4):1249-67.
  7. เอกสารกำกับยาภาษาอังกฤษ – Slinda®