ยาคุม “คลาเรนซ์” (Clarenz) และ “คลาเรนซ์ 28” (Clarenz 28)

ยาคุมคลาเรนซ์และคลาเรนซ์28

                “คลาเรนซ์” (Clarenz) ที่เป็นยาคุมแบบ 21 เม็ด และ “คลาเรนซ์ 28” (Clarenz 28) ที่เป็นยาคุมแบบ 28 เม็ด มีราคาเท่ากัน และมีตัวยาฮอร์โมนเหมือนกัน แต่มีรูปแบบและวิธีการใช้ต่างกัน ดังนี้

 

รูปแบบที่แตกต่างกันของ “คลาเรนซ์” และ “คลาเรนซ์ 28”

คลาเรนซ์ (Clarenz)

–          เป็นยาคุมแบบ 21 เม็ด

–          มีเฉพาะ “เม็ดยาฮอร์โมน” เป็นเม็ดสีเหลือง 21 เม็ด

–          ไม่มี “เม็ดยาหลอก”

คลาเรนซ์ 28 (Clarenz 28)

–          เป็นยาคุมแบบ 28 เม็ด

–          เม็ดยาสีเหลือง คือ “เม็ดยาฮอร์โมน” มีอยู่ 21 เม็ด

–          เม็ดยาสีขาว คือ “เม็ดยาหลอก” มีอยู่ 7 เม็ด

 

                ทั้ง “คลาเรนซ์” และ “คลาเรนซ์ 28” มีเม็ดยาสีเหลืองอยู่ในแผง จำนวน 21 เม็ดเท่ากัน นี่คือ “เม็ดยาฮอร์โมน” ซึ่งมีตัวยาฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol อยู่เม็ดละ 0.020 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Gestodene อีกเม็ดละ 0.075 มิลลิกรัม

                ส่วนเม็ดยาสีขาวอีก 7 เม็ดที่มีอยู่ในแผงของ “คลาเรนซ์ 28” เป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่ได้มีตัวยาฮอร์โมนอยู่เลย จึงเรียกว่า “เม็ดยาหลอก” นั่นเอง

(อ่านเพิ่มเติม ยาคุมคลาเรนซ์, ยาคุมคลาเรนซ์ 28

 

วิธีการใช้ที่แตกต่างกันของ “คลาเรนซ์” และ “คลาเรนซ์ 28”

คลาเรนซ์ (Clarenz)

–          เรียงเม็ดยาตาม “ตัวย่อของวันในสัปดาห์”

–          รับประทานเม็ดยาให้ตรงกับวันที่ใช้จริง แล้วใช้ต่อตามลำดับไปจนหมดแผง

–          รับประทานหมดแผง (21 เม็ด = 21 วัน) แล้ว ให้เว้นว่างอีก 7 วันก่อนต่อยาคุมแผงใหม่

–          “ช่วงปลอดฮอร์โมน” ก็คือช่วงที่เว้นว่าง

–          ประจำเดือนจะมาในช่วงที่เว้นว่าง โดยมักจะมาประมาณวันที่ 3 หรือ 4 ของการเว้นว่าง

 

(อ่านเพิ่มเติม วิธีรับประทานยาคุมคลาเรนซ์

คลาเรนซ์ 28 (Clarenz 28)

–          เรียงเม็ดยาตาม “ตัวเลขลำดับการใช้”

–          เริ่มรับประทานจากเม็ดที่ 1 แล้วใช้ต่อตามลำดับไปจนถึงเม็ดที่ 28

–          รับประทานหมดแผง (28 เม็ด = 28 วัน) แล้ว จึงค่อยต่อยาคุมแผงใหม่ในวันถัดมา

–          “ช่วงปลอดฮอร์โมน” ก็คือช่วงที่ใช้เม็ดยาหลอก

–          ประจำเดือนจะมาในช่วงที่รับประทานเม็ดยาหลอก โดยมักจะมาประมาณเม็ดที่ 24 หรือ 25 ของแผง

 

(อ่านเพิ่มเติม วิธีรับประทานยาคุมคลาเรนซ์ 28)

 

                จุดเด่นของการใช้ยาคุมแบบ 21 เม็ดอย่าง “คลาเรนซ์” ซึ่งมีการระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” ไว้ในแผง ก็คือ สามารถตรวจสอบประจำวันได้ง่าย จึงป้องกันการรับประทานซ้ำซ้อนเกินขนาด หรือช่วยให้แก้ไขได้เหมาะสมหากลืมรับประทานยา

                แต่เมื่อใช้ยาคุมหมดแผงไปแล้วและต้องเว้นว่างต่ออีก 7 วัน ก็อาจทำให้ผู้ใช้บางรายสับสนว่าจะต้องต่อยาคุมแผงใหม่เมื่อไหร่ และเสี่ยงที่จะต่อยาคุมช้ากว่ากำหนด ซึ่งจัดว่าเป็นจุดอ่อนของการใช้ยาคุมรูปแบบนี้ค่ะ

 

                ส่วนการใช้ยาคุมแบบ 28 เม็ดอย่าง “คลาเรนซ์ 28” ซึ่งให้ผู้ใช้รับประทาน “เม็ดยาหลอก” แทนการเว้นว่าง และเมื่อใช้หมดแล้วก็ให้ต่อยาคุมแผงใหม่ในวันถัดมาได้เลย มีจุดเด่นที่ช่วยลดปัญหาการต่อยาคุมไม่ตรงกำหนดได้

                แต่จุดอ่อนของยาคุมรูปแบบนี้ก็คือ “ตัวเลขลำดับการใช้” ที่ระบุไว้ในแผงนั้นยากต่อการตรวจสอบประจำวัน  เพราะไม่สามารถนำมาใช้อ้างอิงกับวันในสัปดาห์หรือวันที่ตามปฏิทิน จึงเสี่ยงที่จะใช้ยาคุมซ้ำซ้อนถ้ารับประทานไปแล้วแต่คิดว่ายังไม่ได้รับประทาน หรืออาจขาดยาถ้ายังไม่ได้รับประทานแต่คิดว่ามีการรับประทานไปแล้ว

 

                ดังนั้น สำหรับผู้ใช้ที่กังวลว่าจะรับประทานผิด ควรเลือกใช้ “คลาเรนซ์” ที่สามารถตรวจสอบประจำวันได้ง่าย แต่สำหรับผู้ที่กังวลว่าจะลืมต่อยาคุมแผงใหม่ การใช้ “คลาเรนซ์ 28” ที่ต้องรับประทานต่อเนื่องกันทุกวันน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่านะคะ

 

 

                รูปลักษณ์ภายนอกของ “คลาเรนซ์” และ “คลาเรนซ์ 28” ค่อนข้างคล้ายกันค่ะ จึงควรสังเกตตัวเลข 28 ที่ต่อท้ายชื่อ เพื่อไม่ให้ซื้อมาผิดรูปแบบ

                แต่ถ้าซื้อมาผิดและไม่สะดวกที่จะนำไปเปลี่ยน หรือถ้าไม่มีรูปแบบเดิมและจำเป็นจะต้องใช้อีกรูปแบบทดแทนไปก่อน มีข้อแนะนำในการต่อยาคุมดังนี้

  1. การเปลี่ยนจาก “คลาเรนซ์” ไปเป็น “คลาเรนซ์ 28”

                เมื่อรับประทาน “คลาเรนซ์” ไปจนครบ 21 เม็ดแล้ว ให้เว้นว่างต่ออีก 7 วัน จากนั้นจึงเริ่มรับประทาน “คลาเรนซ์ 28” ในวันที่ 8 ของการเว้นว่าง โดยใช้เรียงตามลำดับ จาก 1 ไปหา 28

blank

 

  1. การเปลี่ยนจาก “คลาเรนซ์ 28” ไปเป็น “คลาเรนซ์”

                เมื่อรับประทาน “คลาเรนซ์ 28” ไปจนครบ 28 เม็ดแล้ว วันถัดมาก็ให้เริ่มใช้ “คลาเรนซ์” ได้เลย โดยแกะเม็ดยาที่ระบุตัวย่อในแผงตรงกับวันที่ใช้ และรับประทานต่อวันละเม็ดตามลำดับไปจนครบ 21 เม็ด

blank

               

 

                ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนรูปแบบยาคุมหรือไม่ สำหรับผู้ที่ใช้ “คลาเรนซ์” แบบ 21 เม็ดที่กังวลว่าจะลืมต่อยาคุมแผงใหม่ตามกำหนด มีเคล็ดลับช่วยเตือนความจำก็คือ ถ้าใช้ยาคุมถูกต้องและครบถ้วน วันที่เริ่มรับประทานเม็ดแรกของแต่ละแผง จะตรงกับวันเดียวกันของสัปดาห์ค่ะ

                ดังนั้น ถ้ารับประทานเม็ดแรกของแผงนี้ในวันใด ก็จะได้รับประทานเม็ดแรกของแผงใหม่ตรงกับวันเดิมในสัปดาห์

blank

                ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเริ่มรับประทานเม็ดแรกของแผงในวันพุธ ก็จะได้รับประทานเม็ดสุดท้ายในวันอังคาร จากนั้นก็เว้นว่างในวันพุธ – พฤหัสบดี – ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์ – อังคาร แล้วจึงต่อยาคุมแผงใหม่ในวันพุธถัดมา

 

                ส่วนผู้ใช้ “คลาเรนซ์ 28” ที่กังวลว่าอาจจะรับประทานผิด ก็มีเคล็ดลับในการไล่ลำดับเพื่อตรวจสอบประจำวันได้ง่าย ก็คือ วันที่รับประทานเม็ดแรกของแต่ละแถว (ได้แก่ เม็ดที่ 1, 8, 15 และ 22 ของแผง) จะตรงกับวันเดียวกันในสัปดาห์

                ดังนั้น เวลาไล่ลำดับเพื่อตรวจสอบ ก็สามารถเริ่มนับจากเม็ดแรกของแถวที่กำลังใช้อยู่ได้เลย โดยไม่ต้องนับยาวมาจากเม็ดแรกของแผง

blank

                ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเริ่มรับประทานเม็ดที่ 1 ในวันพุธ เมื่อมีการใช้ต่อมาเรื่อย ๆ จนถึงเม็ดที่ 18 แต่ไม่มั่นใจว่าใช้ถูกต้องหรือไม่ ก็สามารถไล่ลำดับได้ว่าเม็ดที่ 18 ของแผงจะต้องตรงกับวันใดในสัปดาห์

                ซึ่งถ้าเม็ดที่ 1 ตรงกับวันพุธ เม็ดที่ 15 ซึ่งเป็นเม็ดแรกของแถวที่กำลังใช้อยู่ ก็จะตรงกับวันพุธด้วยเช่นกัน

                เมื่อเม็ดที่ 15 ตรงกับวันพุธ, เม็ดที่ 16 ก็ตรงกับวันพฤหัสบดี, เม็ดที่ 17 ตรงกับวันศุกร์ และเม็ดที่ 18 ก็จะต้องตรงกับวันเสาร์นั่นเอง