วิธีรับประทานยาคุม “เลสซิลอน 21” (Lescilon 21)

                “เลสซิลอน 21” เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 21 เม็ด ซึ่งแต่ละเม็ดประกอบด้วยตัวยา Ethinyl estradiol 0.02 มิลลิกรัม และ Desogestrel 0.15 มิลลิกรัม

                วิธีรับประทานยาคุม “เลสซิลอน 21” แนะนำให้แกะเม็ดยาที่ระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” มาใช้ให้ตรงกับวันที่รับประทานจริงนะคะ

                เช่น ถ้าเริ่มรับประทานยาคุมในวันอังคาร ก็ให้แกะเม็ดยาที่ระบุตัวย่อว่า “อ.” มารับประทานก่อนเป็นเม็ดแรก ซึ่งจะเลือกเม็ดยาในตำแหน่งตามภาพตัวอย่าง หรือจะเลือกเม็ดยา “อ.” ที่ตำแหน่งอื่น ๆ ในแผงก็ได้เช่นกัน เพราะไม่ว่าจะเลือกใช้จากตำแหน่งใดก่อน เมื่อรับประทานต่อตามลำดับที่เลือกไว้ไปเรื่อย ๆ สุดท้ายก็จะวนไปจนครบทั้ง 21 เม็ดอยู่ดีนั่นเอง

                อย่างไรก็ตาม เม็ดยาทั้ง 21 เม็ดในแผงของ “เลสซิลอน 21” มีตัวยาเหมือนกันหมด ดังนั้น แม้จะแกะมารับประทานผิดลำดับหรือย้อนศร ก็ไม่ได้ลดประสิทธิภาพของยาคุมค่ะ แต่การรับประทานตามลำดับดังกล่าว จะช่วยให้ง่ายสำหรับการตรวจสอบการใช้ประจำวัน เพื่อลดความสับสนซึ่งอาจทำให้รับประทานซ้ำซ้อนเกินขนาด และแก้ไขได้เร็วถ้าลืมรับประทานยา

 

                เมื่อรับประทาน “เลสซิลอน 21” หมดแผงแล้ว ก็ให้เว้นว่าง 7 วันเพื่อเป็นช่วงปลอดฮอร์โมนให้ประจำเดือนมา จากนั้นจึงค่อยต่อยาคุมแผงใหม่นะคะ

                หากใช้ถูกต้องและครบถ้วนทุกวัน วันที่เริ่มรับประทานเม็ดแรกของแต่ละแผง จะตรงกับวันเดิมในสัปดาห์ค่ะ

                นั่นคือ ถ้าเริ่มรับประทานแผงนี้ในวันอังคาร วันสุดท้ายที่จะได้รับประทานยาคุมในแผงก็คือวันจันทร์ จากนั้นก็ต้องเว้นว่างต่อในวันอังคาร – พุธ – พฤหัสบดี – ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์ และต่อแผงใหม่ในวันอังคารเหมือนเดิมนะคะ

 

                ประจำเดือนของผู้ใช้ “เลสซิลอน 21” ควรจะมาในช่วงที่เว้นว่างดังกล่าว โดยประจำเดือนมักจะมาหลังจากที่ใช้ยาคุมหมดแผงไปแล้ว 2 – 3 วัน หรือคลาดเคลื่อนเล็กน้อย เนื่องจากต้องรอให้ระดับฮอร์โมนลดต่ำลงมากพอจึงจะเกิดการหลุดลอกของเยื่อบุโพรงมดลูกและมีประจำเดือน

                จึงไม่ต้องกังวลถ้ายังไม่มีประจำเดือนมาในวันที่ 1 หรือ 2 ของการเว้นว่าง

                เมื่อประจำเดือนมา ไม่จำเป็นจะต้องรีบต่อยาคุมแผงใหม่ในวันนั้น แต่ควรเว้นว่างต่อให้ครบ 7 วัน แล้วต่อยาคุมในวันที่ 8 ของการเว้นว่าง

                หากทำได้เช่นนี้ ก็จะถือว่ามีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องกันทุกวัน และมีรอบประจำเดือนสม่ำเสมอกันทุกเดือนค่ะ