วิธีรับประทานยาคุม “แอนนี่ ลินน์ 28” (Annylyn28)

วิธีรับประทานยาคุมแอนนี่ลินน์28

                ยาคุม “แอนนี่ ลินน์ 28” เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 28 เม็ด ซึ่ง 21 เม็ดแรกของแผงที่เป็นเม็ดสีขาวขนาดเล็ก เป็น “เม็ดยาฮอร์โมน” โดยแต่ละเม็ดประกอบด้วยตัวยาฮอร์โมน Ethinylestradiol 0.02 มิลลิกรัม และ Gestodene 0.075 มิลลิกรัม

                ส่วน 7 เม็ดสุดท้ายของแผงที่เป็นเม็ดสีขาวขนาดใหญ่ เป็นเพียง “เม็ดแป้ง” ไม่มีตัวยาฮอร์โมนใด ๆ ค่ะ

 

                วิธีรับประทานยาคุม “แอนนี่ ลินน์ 28” ให้เรียงตาม “ตัวเลขลำดับการใช้” ที่ระบุไว้ในแผงยานะคะ โดยเริ่มรับประทานจากเม็ด “ลำดับที่ 1” แล้วก็ใช้เรียงตามลำดับไปเรื่อย ๆ จนถึงเม็ดสุดท้ายของแผงซึ่งเป็นเม็ด “ลำดับที่ 28” ค่ะ

                ตัวเลข 1 – 28 ที่อยู่ในแผง ไม่ใช่ “วันที่ตามปฏิทิน” นะคะ ดังนั้น ไม่ว่าจะเริ่มรับประทานเม็ดแรกของแผงในวันที่เท่าไหร่ก็ตาม เม็ดที่จะต้องแกะมาใช้ก่อนก็คือเม็ด “ลำดับที่ 1” นั่นเอง

 

                หากใช้ถูกต้องและไม่มีการตั้งครรภ์ ผู้ใช้ “แอนนี่ ลินน์ 28” จะมีประจำเดือนมาในช่วงที่รับประทาน “เม็ดแป้ง” โดยมักจะมาประมาณกลางแถว หรือคลาดเคลื่อนเล็กน้อย

                เมื่อประจำเดือนมาแล้ว ไม่จำเป็นจะต้องรีบต่อยาคุมแผงใหม่ในวันนั้นค่ะ แต่ให้ใช้ “เม็ดแป้ง” ที่เหลือไปตามลำดับจนครบถ้วนทั้งแผง จากนั้นจึงค่อยต่อยาคุมแผงใหม่ในวันถัดมานะคะ

                การต่อยาคุมแผงใหม่ตามกำหนดเช่นนี้ จะถือว่ามีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องกันทุกวันค่ะ