กินยาคุม 21 เม็ดแผงที่สองเม็ดแรก หลั่งในเลยได้ไหม

กินยาคุม 21 เม็ดแผงที่สองเม็ดแรก หลั่งในเลยได้ไหม

                หลังจากที่ใช้ยาคุม 21 เม็ดแผงแรกหมด และเว้นว่างต่ออีก 7 วันเพื่อให้ประจำเดือนมา เมื่อเริ่มกินยาคุมแผงที่สองเม็ดแรก จะมีผลป้องกันทันทีหรือเปล่า สามารถหลั่งในเลยได้ไหม

 

                ก่อนอื่น เรามาทบทวนวิธีใช้ยาคุมแบบ 21 เม็ดกันนะคะ

                ยาคุมแบบ 21 เม็ดนั้น เมื่อรับประทานแผงเดิมหมดแล้ว ก็จะเว้นว่างอีก 7 วัน จากนั้นจึงค่อยต่อยาคุมแผงใหม่

                การใช้ยาคุมในลักษณะนี้ จะทำให้มีช่วงที่ได้รับฮอร์โมนจากการรับประทานยาคุม 21 วัน สลับด้วยช่วงปลอดฮอร์โมนจากการเว้นว่าง 7 วันค่ะ

 

                ในระยะที่ขาดฮอร์โมนไปหล่อเลี้ยง เยื่อบุโพรงมดลูกก็จะเกิดการหลุดลอก และมีการฉีกขาดของหลอดเลือดในบริเวณเยื่อบุ จึงมีเลือดออกคล้ายกับประจำเดือนที่มาตามรอบปกติ

                ซึ่งผู้ใช้ยาคุม 21 เม็ด มักจะมีเลือดออกมาหลังจากที่หยุดยาไปแล้ว 2 – 3 วัน หรือประมาณวันที่ 3 – 4 ของการเว้นว่างนั่นเอง

 

 

                เมื่อทบทวนวิธีใช้แล้ว ก็มาทำความเข้าใจต่อเลยนะคะว่า ยาคุมแบบ 21 เม็ดช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ยังไง

                กลไกหลักที่ยาคุมแบบ 21 เม็ดใช้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ ก็คือยับยั้งการตกไข่ โดยมีประสิทธิภาพในการยับยั้งได้มากกว่า 99% ผู้ที่รับประทานยาคุมถูกต้องและตรงเวลาสม่ำเสมอ จึงน่าจะไม่มีไข่ตกในระหว่างที่ใช้ยาคุมค่ะ

 

                และถ้าไม่มีไข่ตก ต่อให้มีเพศสัมพันธ์หลั่งใน แต่อสุจิก็ไม่สามารถผสมกับไข่ได้อยู่ดี จึงไม่เกิดการปฏิสนธิ และไม่มีการตั้งครรภ์

                ดังนั้น ถ้ามีผลป้องกันจากยาคุมรายเดือนอยู่ ก็สามารถมีเพศสัมพันธ์หลั่งในได้ตามปกติ ซึ่งผู้ใช้ที่รับประทานยาคุมถูกต้องและตรงเวลาสม่ำเสมอ มีโอกาสตั้งครรภ์เพียง 0.3% ซึ่งถือว่าน้อยมากจนไม่น่าจะกังวลเลยนะคะ

 

 

                แล้วในช่วงที่เว้นว่าง 7 วันล่ะ ยังถือว่ามีผลป้องกันจากยาคุม 21 เม็ดอยู่มั้ย และเมื่อต่อแผงใหม่ตามกำหนดแล้ว จะให้ผลป้องกันตั้งแต่เม็ดแรกหรือเปล่า

                หากใช้ยาคุม 21 เม็ดแผงเดิมหมดแล้วก็หยุดใช้ไปเลย โดยไม่ต่อแผงใหม่อีก กระบวนการตกไข่ก็จะกลับมาทำงานต่อ จึงอาจมีไข่ตกตั้งแต่รอบเดือนแรกหลังหยุดใช้ค่ะ

 

                แต่ถ้าเริ่มแผงใหม่ตรงตามกำหนดในวันที่ 8 ของการเว้นว่าง ก็เชื่อมั่นได้ว่า เมื่อรับประทานต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์แรกของแผง ยาคุมแผงใหม่ก็สามารถยับยั้งการตกไข่ที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ทันเช่นกัน

                จึงถือว่ามีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องกันทุกวัน แม้แต่ในช่วงที่เว้นว่าง และสามารถมีเพศสัมพันธ์หลั่งในได้ตามปกติ แม้จะเพิ่งเริ่มเม็ดแรกของแผงที่สองก็ตาม

 

                อย่างไรก็ตาม แม้จะต่อแผงใหม่ตามกำหนด แต่หากรับประทานไม่ต่อเนื่อง เช่น ลืมรับประทานติดต่อกัน 2 – 3 วันขึ้นไป โดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์แรกของแผง ยาคุมก็อาจยับยั้งการตกไข่ในรอบนั้นไม่ได้ จึงอาจมีไข่ตกเช่นเดียวกับผู้ที่ไม่ได้ต่อยาคุมแผงใหม่ หรือต่อแผงใหม่ช้าเกินกำหนดไปมาก ซึ่งต้องแก้ไขตามแนวทางปฏิบัติเมื่อลืมรับประทานยาคุม

 

 

                ดังนั้น ผู้ที่ใช้ยาคุม 21 เม็ด หลังจากที่ใช้แผงแรกหมดและเว้นว่าง 7 วันให้ประจำเดือนมาแล้ว  เมื่อเริ่มแผงใหม่ในวันที่ 8 ของการเว้นว่าง ก็ถือว่ามีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องทุกวัน จึงสามารถมีเพศสัมพันธ์หลั่งในได้เลย แม้จะเพิ่งเริ่มรับประทานเม็ดแรกในแผงที่สองก็ตามนะคะ

                และต้องรับประทานยาคุมต่อให้ตรงเวลาสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์แรกของแผง เพื่อให้มั่นใจว่าแม้จะเว้นว่างไป 7 วัน แต่ก็สามารถยับยั้งการตกไข่ที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ทันค่ะ

 

 

 

เอกสารอ้างอิง

  1. Selected Practice Recommendations for Contraceptive Use, 3rd edition. World Health Organization, 2016.
  2. S. Selected Practice Recommendations for Contraceptive Use. Centers for Disease Control and Prevention, 2016.
  3. FSRH CEU Guidance: Recommended Actions after Incorrect Use of Combined Hormonal Contraception. Faculty of Sexual & Reproductive Healthcare, 2020.