วิธีรับประทานยาคุม “คาเมลล่า” (Camella)

วิธีรับประทานยาคุมคาเมลล่า

                เม็ดยาทุกเม็ดในแผงของยาคุม “คาเมลล่า” เป็นเม็ดสีเหลืองอ่อน และมีจำนวนทั้งหมด 21 เม็ด โดยที่แต่ละเม็ดมีตัวยาฮอร์โมนชนิดเดียวกันและมีปริมาณยาเท่ากัน นั่นคือ Ethinyl estradiol 0.03 มิลลิกรัม และ Gestodene 0.075 มิลลิกรัม

                ดังนั้น ไม่ว่าจะรับประทานตรงตามลำดับหรือไม่ ก็มีประสิทธิภาพและผลข้างเคียงไม่แตกต่างกันค่ะ

 

                แต่เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบการใช้ประจำวัน ป้องกันการรับประทานซ้ำซ้อนเกินขนาดซึ่งอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงจากยามากกว่าที่ควรจะเป็น หรือช่วยให้แก้ไขได้ง่ายในกรณีที่ลืมรับประทานยา แนะนำให้รับประทานให้ถูกต้องตามลำดับดีกว่านะคะ

 

                โดยแกะเม็ดยาที่ระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” มาให้ใช้ตรงกับวันที่รับประทานจริง เช่น ถ้าเริ่มต้นใช้เม็ดแรกของแผงในวันพุธ ก็ให้แกะเม็ดยาที่ระบุตัวย่อเป็น “พ” มารับประทาน

                ซึ่งในแผงจะมีอยู่ 3 ตำแหน่ง ตามที่วงกลมสีแดงไว้ในภาพ ผู้อ่านสามารถเลือกแกะที่ตำแหน่งใดก่อนก็ได้ แล้วแต่ความสะดวกค่ะ

                จากนั้นก็ให้รับประทานต่อตามลำดับที่เลือก ต่อเนื่องกันไปวันละ 1 เม็ดทุก ๆ วันจนหมดแผง แต่อย่าลืมตรวจสอบตัวย่อที่ระบุไว้ในแผงทุกครั้งก่อนที่จะแกะเม็ดยามารับประทานด้วยนะคะ

 

                เมื่อรับประทาน “คาเมลล่า” ไปจนครบทั้ง 21 เม็ดแล้ว ก็ให้เว้นว่าง 7 วันเพื่อเป็น “ช่วงปลอดฮอร์โมน” ให้ประจำเดือนมาค่ะ

                เช่น ถ้าเริ่มต้นรับประทานเม็ดแรกของแผงในวันพุธ ก็จะได้รับประทานเม็ดสุดท้ายของแผงในวันอังคาร จากนั้นก็ให้เริ่มเว้นว่าง 7 วันในวันพุธ – พฤหัสบดี – ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์ – อังคารนะคะ

                ถ้าไม่มีการตั้งครรภ์ ผู้ใช้ควรจะมีประจำเดือนมาในช่วงที่เว้นว่างดังกล่าว โดยมักจะมาประมาณวันที่ 3 หรือ 4 ของการเว้นว่าง แต่ก็อาจคลาดเคลื่อนจากนั้นเล็กน้อย

 

                เมื่อมีประจำเดือนมาแล้วก็ถือว่าไม่มีความเสี่ยงที่จะตั้งครรภ์ เว้นว่างครบ 7 วันแล้วก็ให้ต่อยาคุมแผงใหม่ในวันถัดมาได้เลยค่ะ

                สังเกตง่าย ๆ ได้ว่า ถ้ารับประทานยาคุมถูกต้องและครบถ้วน เมื่อเริ่มรับประทานเม็ดแรกของแผงเดิมในวันใด วันที่เริ่มต้นรับประทานเม็ดแรกของแผงใหม่ก็จะตรงกับวันเดียวกันในสัปดาห์นะคะ

                ยกตัวอย่างตามที่กล่าวไปข้างต้น ถ้าเริ่มต้นรับประทานเม็ดแรกของแผงเดิมในวันพุธ วันที่เริ่มรับประทานเม็ดแรกของแผงต่อ ๆ ไปก็จะตรงกับวันพุธเหมือนเดิมนั่นเอง