วิธีรับประทานยาคุม “คลาเรนซ์ 28” (Clarenz 28)

วิธีรับประทานยาคุมคลาเรนซ์28

                ยาคุม “คลาเรนซ์ 28” เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 28 เม็ด ซึ่งจะเรียก 21 เม็ดแรกของแผงที่เป็นเม็ดสีเหลืองขนาดเล็กว่า “เม็ดยาฮอร์โมน” โดยแต่ละเม็ดประกอบด้วยตัวยาฮอร์โมน Ethinylestradiol 0.02 มิลลิกรัม และ Gestodene 0.075 มิลลิกรัม

                ส่วน 7 เม็ดสุดท้ายของแผงที่เป็นเม็ดสีขาวขนาดใหญ่ จะเรียกว่า “เม็ดยาหลอก” ซึ่งเป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่ได้มีตัวยาฮอร์โมนใด ๆ ค่ะ

 

              ตัวเลข 1 – 28 ที่ระบุไว้ในแผงของ “คลาเรนซ์ 28” คือ “ลำดับการใช้” ซึ่งต้องเริ่มรับประทานจาก “เม็ดที่ 1” แล้วใช้เรียงตามลำดับต่อไปเรื่อย ๆ วันละเม็ด จนถึง “เม็ดที่ 28”

                ไม่จำเป็นจะต้องเลือกเม็ดยาให้ตรงกับ “วันที่ในปฏิทิน” นะคะ 

 

                หากใช้ถูกต้องและไม่มีการตั้งครรภ์ ผู้ใช้ “คลาเรนซ์ 28” จะมีประจำเดือนมาในช่วงที่รับประทาน “เม็ดยาหลอก” โดยมักจะมาประมาณเม็ดที่ 24 หรือ 25 ของแผง แต่ก็อาจคลาดเคลื่อนจากนั้นเล็กน้อย

                และแม้ว่าประจำเดือนมาแล้ว ก็ไม่จำเป็นจะต้องรีบต่อยาคุมแผงใหม่ทันที แต่ให้ใช้ “เม็ดยาหลอก” ที่เหลืออยู่ไปตามเดิม หมดแล้วจึงค่อยต่อยาคุมแผงใหม่ในวันถัดมา

                หากต่อยาคุมแผงใหม่ตรงตามกำหนดเช่นนี้ ก็จะถือว่ามีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องกันทุกวันค่ะ