วิธีรับประทานยาคุม “เลอร์เมร่า” (Lermera)

วิธีรับประทานยาคุมเลอร์เมร่า

ปรับปรุงล่าสุด 17 พฤศจิกายน 2022

                “เลอร์เมร่า” (Lermera) เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 21 เม็ด ซึ่งแต่ละเม็ดประกอบด้วยตัวยาฮอร์โมน Ethinyl estradiol 0.03 มิลลิกรัม และ Levonorgestrel 0.15 มิลลิกรัม

                เนื่องจากเม็ดยาทั้งหมดมีตัวยาเหมือนกัน ดังนั้น จะรับประทานเม็ดใดก่อนหรือหลัง และจะใช้ตามลำดับหรือจะใช้ย้อนศร ก็ให้ผลที่ไม่แตกต่างกันนะคะ

                แต่เพื่อความสะดวกในการใช้ และสามารถตรวจสอบประจำวันได้ง่าย แนะนำให้รับประทาน “เลอร์เมร่า” เรียงตามลำดับลูกศร โดยแกะเม็ดยาที่ระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” มาใช้ให้ตรงกับวันที่รับประทานจริงค่ะ

 

                ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเริ่มรับประทานยาคุมแผงนี้ตรงกับวันจันทร์ ก็ให้แกะเม็ดยาที่ระบุตัวย่อว่า “จ.” (หรือในภาษาอังกฤษคือ “MON” ที่ย่อมาจาก Monday นั่นเอง) มารับประทานก่อนเป็นเม็ดแรก

                ซึ่งในแผงจะมีเม็ดยา “จ.” อยู่ด้วยกันทั้งหมด 3 ตำแหน่ง ตามภาพตัวอย่างนะคะ ผู้ใช้สามารถเลือกแกะเม็ดยา “จ.” ในตำแหน่งใดมาใช้ก่อนก็ได้ ตามที่แต่ละคนสะดวก

                เมื่อเลือกตำแหน่งแรกได้แล้ว ก็ให้รับประทานต่อตามลำดับดังกล่าวไปเรื่อย ๆ วันละ 1 เม็ด ทุก ๆ วันจนกว่าจะครบทั้งแผง

 

                หากผู้ใช้มีการตรวจสอบ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” ที่ระบุไว้ในแผงทุกครั้งก่อนที่จะแกะเม็ดยา และรับประทานทันทีหลังจากที่แกะเม็ดยาออกมาจากแผง ก็จะช่วยป้องกันการรับประทานซ้ำซ้อนเกินขนาด หรือช่วยให้แก้ไขได้เหมาะสมถ้าลืมรับประทานยาคุม

                เช่น สมมติว่าในวันศุกร์ ผู้ใช้ไม่มั่นใจว่ารับประทานยาคุมไปหรือยัง ก็ให้ดูว่ายังมีเม็ดยา “ศ.” ตามลำดับการใช้ตกค้างอยู่ในแผงหรือเปล่า ถ้าไม่เห็น ก็น่าจะหมายถึงว่ามีการรับประทานไปแล้ว จึงไม่ต้องแกะเม็ดอื่นมารับประทานซ้ำอีก

                แต่ถ้ามีเม็ดยานั้นตกค้างอยู่ ก็น่าจะหมายถึงยังไม่ได้มีการรับประทาน ซึ่งจะได้พิจารณาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม เช่น ถ้าลืมรับประทาน 1 เม็ด หากเลยเวลาไปแล้ว ก็ให้รับประทานเม็ดที่ลืมทันทีที่นึกได้ แล้วรอรับประทานเม็ดต่อไปตามเวลาปกติ

 

                ในกรณีที่เริ่มรับประทานยาคุม “เลอร์เมร่า” ตรงกับวันจันทร์ ถ้ามีการใช้อย่างถูกต้อง ลำดับการรับประทานก็จะเป็นเช่นนี้ค่ะ

  • สัปดาห์ที่ 1 : วันจันทร์, วันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี, วันศุกร์, วันเสาร์, วันอาทิตย์
  • สัปดาห์ที่ 2 : วันจันทร์, วันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี, วันศุกร์, วันเสาร์, วันอาทิตย์
  • สัปดาห์ที่ 3 : วันจันทร์, วันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี, วันศุกร์, วันเสาร์, วันอาทิตย์

 

                นั่นคือ ถ้าเริ่มรับประทานเม็ดแรกของแผงตรงกับวันจันทร์ ก็จะได้รับประทานเม็ดสุดท้ายของแผงตรงกับวันอาทิตย์นั่นเอง

 

                และตามตัวอย่างที่กล่าวไปข้างต้น เมื่อรับประทาน “เลอร์เมร่า” ครบทั้งแผงแล้ว ก็ให้เว้นว่างต่ออีก 7 วันเพื่อเป็น “ช่วงปลอดฮอร์โมน” ให้ประจำเดือนมานะคะ ซึ่งก็คือ

  • สัปดาห์ที่ 4 : (ไม่ต้องรับประทานยาคุม) ในวันจันทร์, วันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี, วันศุกร์, วันเสาร์, วันอาทิตย์

 

                ถ้าไม่มีการตั้งครรภ์ ประจำเดือนควรจะมาในช่วงที่เว้นว่างดังกล่าว โดยมักจะมาประมาณวันที่ 3 หรือ 4 ของการเว้นว่าง หรืออาจคลาดเคลื่อนจากนั้นเล็กน้อย

               

                เมื่อเว้นว่างครบ 7 วันแล้วก็สามารถต่อยาคุมแผงใหม่ได้เลย ไม่ต้องรอให้ประจำเดือนหายดีก่อนค่ะ ซึ่งถ้ามีการต่อยาคุมตรงตามกำหนดเช่นนี้ก็จะถือว่ามีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องกันทุกวันนะคะ จึงไม่จำเป็นจะต้องรีบต่อยาคุมแผงใหม่ในวันแรกที่ประจำเดือนมา

                และมีเคล็ด (ไม่) ลับช่วยให้จำง่ายก็คือ ถ้ามีการใช้ยาคุมอย่างถูกต้อง วันที่เริ่มรับประทานเม็ดแรกของแต่ละแผง ก็จะตรงกับวันเดียวกันในสัปดาห์ ยกตัวอย่างเดิมก็คือ ถ้าเริ่มรับประทานเม็ดแรกของแผงเดิมในวันจันทร์ หากใช้ได้ถูกต้องและครบถ้วน ก็จะได้เริ่มรับประทานเม็ดแรกของแผงถัดไปในวันจันทร์เช่นกันค่ะ