วิธีรับประทานยาคุม “เลสซิลอน 28” (Lescilon 28)

วิธีรับประทานยาคุมเลสซิลอน28

                “เลสซิลอน 28” เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 28 เม็ด ซึ่งเม็ดยาลำดับที่ 1 – 21 ที่เป็นเม็ดสีขาวขนาดใหญ่ มีตัวยา Ethinyl estradiol 0.02 มิลลิกรัม และ Desogestrel 0.15 มิลลิกรัม เท่ากันทั้ง 21 เม็ด

                ส่วนเม็ดยาลำดับที่ 22 – 28 ที่เป็นเม็ดสีขาวขนาดเล็ก เป็นเพียงเม็ดยาหลอก หรือเม็ดแป้ง ไม่มีตัวยาฮอร์โมนใด ๆ ผู้ผลิตจัดทำไว้ให้รับประทานในช่วงปลอดฮอร์โมน 7 วัน เพื่อให้ผู้ใช้ไม่ลืมว่าจะต้องต่อยาคุมแผงใหม่ในวันใดนั่นเองค่ะ

 

                วิธีรับประทานยาคุม “เลสซิลอน 28” จึงแนะนำให้แกะเม็ดยาเรียงตาม “ตัวเลขลำดับการใช้” ที่อยู่ในแผงนั่นเองนะคะ โดยเริ่มแกะจากเม็ดยาลำดับที่ 1 และเรียงตามลำดับไปเรื่อย ๆ จนถึงเม็ดยาลำดับที่ 28

                ตัวเลขที่เห็นไม่ใช่ “วันที่ในปฏิทิน” นะคะ จึงไม่จำเป็นจะต้องแกะเม็ดยาให้ตรงกับวันที่เริ่มรับประทานในเดือนนั้น

 

                ประจำเดือนของผู้ใช้ยาคุม “เลสซิลอน 28” จะมาในช่วงที่รับประทานเม็ดยาหลอก โดยมักจะมากลาง ๆ แถวสุดท้าย หรือประมาณเม็ดที่ 24 หรือ 25 ของแผง แต่ก็อาจคลาดเคลื่อนจากนั้นเล็กน้อย

                เมื่อประจำเดือนมาแล้ว ไม่จำเป็นจะต้องทิ้งแผงเดิมแล้วเริ่มรับประทานแผงใหม่ทันที แต่ควรใช้เม็ดยาหลอกที่เหลือในแผงเดิมต่อไปตามปกติทุกวันจนหมดแผง แล้วจึงค่อยเริ่มรับประทานแผงใหม่ในวันถัดมานะคะ

                หากต่อยาคุมแผงใหม่ถูกต้องและตรงตามกำหนด ก็จะถือว่ามีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องกันทุกวันค่ะ