ลืมกินยาคุม “เมอซิลอน 28”

ลืมรับประทานยาคุมเมอซิลอน28

ปรับปรุงล่าสุด 20 มิถุนายน 2022

                ในบทความนี้จะกล่าวถึงแนวทางแก้ไขเมื่อลืมรับประทาน “เมอซิลอน 28” ซึ่งเป็นยาคุมแบบ 28 เม็ดนะคะ ส่วนในกรณีของยาคุม “เมอซิลอน” แบบ 21 เม็ด สามารถอ่านจากบทความเรื่อง ลืมรับประทานยาคุม “เมอซิลอน” ได้ค่ะ

 

                “เมอซิลอน 28” เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 28 เม็ด ซึ่งเม็ดยาสีขาวขนาดใหญ่ ที่อยู่ในลำดับที่ 1 – 21 ของแผง เรียกว่า “เม็ดยาฮอร์โมน” โดยจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol อยู่เม็ดละ 0.020 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Desogestrel อีกเม็ดละ 0.150 มิลลิกรัม

                ส่วนเม็ดยาสีขาวขนาดเล็ก ที่อยู่ในลำดับที่ 22 – 28 ของแผง เรียกว่า “เม็ดยาหลอก”

blank

 

คุณผู้อ่านต้องการทราบข้อมูลในส่วนใดคะ

 • ลืมรับประทาน “เม็ดยาฮอร์โมน”
  1. ลืมรับประทาน 1 เม็ด (อ่านต่อหน้า 2)
  2. ลืมรับประทานต่อเนื่องกัน 2 เม็ด หรือมากกว่า โดย…
   • เวลาที่ลืมเม็ดแรก กับเวลาที่กลับมารับประทานต่อ ห่างกันไม่ถึง 48 ชั่วโมง (อ่านต่อหน้า 3)
   • เวลาที่ลืมเม็ดแรก กับเวลาที่กลับมารับประทานต่อ ห่างกันอย่างน้อย 48 ชั่วโมง (อ่านต่อหน้า 4)
 • ลืมรับประทาน “เม็ดยาหลอก” (อ่านต่อหน้า 8)